Month: November 2017

๑ดวงใจ

ปฐมบทความ ๑ดวงใจคือ๑สิ่งที่อิฉันรังสรรค์สร้างพุทธปฏิมาประธาน  มูรติมหามายา๒นาฏลีลาแห่งพระบิดามหาโยคีศวรประทับยืนเคียงพระมารดา๑เดียวในดวงใจ ปัจจัยสำคัญอีก๑สิ่งในการรังสรรค์สร้างนั้นก็คือ ดวงใจ หรือหัวใจเช่นเราๆนั่นเองเจ้าค่ะ สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้ต่างมีดวงใจภายในกายาด้วยกันทั้งสิ้น มิเช่นนั้นการรังสรรค์สร้างพุทธแลเทเทวาสถิตขึ้นเป็นประธานเคียงปฐวีสถาน ณ.มหามายา ภูมายาเทวีสถาน ก็พึงมีดวงใจบรรจุอยู่ภายในมูรติที่อิฉันรังสรรค์สร้าง ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องแปลกประหลาดอันใดเลย แต่โบราณก็นิยมกระทำการสร้างพุทธประธาน รวมไปถึงมูรติเทพเทวดาหลายหลากบาทวิถีแห่งศรัทธานิยมกระทำทั้งในสยามเองก็ดี รวมไปถึงศรัทธาข้างบ้านเรือนเคียงก็นิยมกระทำบรรจุดวงใจไว้ภายในด้วยกันทั้งสิ้นเจ้าค่ะ ...     ดวงใจ…

Read more