Umakali

ครบ๗ปีมายาคีรี

มิถุนายน 19, 2018

ปฐมบทความครบรอบ ๗ ปีที่อิฉันก้าวเดินเท้าเข้าสู่มายาคีรีสถาน ๑๙ มิถุนายน เป็น๑วันดีที่ชีวิตเปลี่ยนวิถีให้ก้าวเดินเคียงดินกับบาทวิถีแห่งมายาศรัทธา สิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้กับชีวิตเทยเปลี่ยนวิถีมาใช้แบบพอเพียงเคียงดินไม่มากด้วยทรัพย์เช่นอิฉัน ด้วยทรัพย์เพียงหมื่นกับความฝันที่อยากครอบครองกับปฐวีหลักล้านเป็นอะไรที่ยากจะเป็นจริงแต่จิตอยากได้เพื่อรังสรรค์สถานมายาศรัทธาสถิตมูรติที่อิฉันรังสรรค์สร้างไว้เคียงเรือนมีมากโข ดับสิ้นวันใดไม่มีใครทราบได้มิเช่นนั้นการเตรียมสถานไว้ให้สถิตเคียงกันคือ๑ความมโนในจิตอิฉันมานานแสนนานมังค่ะ คนเราเกิดครั้งเดียวก็ต้องตายครั้งเดียวช่องว่างระหว่างวันเกิดกับวันตายคือวันเวลาที่เราพึงกระทำสิ่งที่มากกุศลส่งความเป็นมงคลสู่วิถีชีวิตให้๙เดินไปกับความเป็นจริง ร้อยคนล้านความคิดย่อมมีความคิดต่างด้วยจิตริษยาเป็นเรื่องธรรมดา วันเวลาหาได้พิสูจน์ความเป็นคนได้ฉันใด ฉันนั้นพึงกระทำในสิ่งที่เราเคารพรักษ์ให้เป็นจริงด้วยความมโนจิตตนนำพาสู่ความสำเร็จ …

 

 

แสงสว่างสาดส่องใจไม่มากความให้มากเรื่องเพียงจิตคิดภาวนาถวายสัจจาน้อมกายานมัสการองค์ปฐมบรมครู บอกกล่าวด้วยวลีคำที่อิฉันเองพูดแล้วเข้าใจในความหมายที่เปล่งสำเนียงเสียงภาษาออกจากปาก ไม่ได้หมายมั่นในสัจจาธิฐานด้วยวลีต่างอารยกับศรัทธาที่อิฉันมีต่อเทพเทวดาในสถาน หูได้ยินแต่ไม่เข้าในในภาษาก็ไม่รู้จะเรียกขานมากล่าวสรรเสริญสิริมงคลจะบังเกิดได้เช่นไรในเมื่ออิฉันเองฟังไม่ออกแปลไม่ได้ ภาษาไทยที่ใช้มาแต่เกิดเลอค่าที่สุดแล้วจริงๆนะเจ้าค่ะ มากความไปก็เท่านั้นเรียบง่ายได้ใจความไม่มักง่ายเป็นพอ เทียนขาวสว่างไสวเบื้องหน้ามูรติองค์ปฐมบรมครู ความสว่างไสวพร้อมสาดส่องให้๒ตาเห็นมูรติที่อิฉันยาตราขึ้นสถิตเบื้องหน้าโถงถ้ำมายาคีรีสถาน บอกกล่าวในจิตว่าวันนี้ครบรอบ๗ปีที่๙เดินขึ้นสู่สถานเคียงไพร ขอพรให้มากมงคลคิดอ่านกระทำการในสิ่งใดให้มากมงคลสำเร็จสมดั่งจิตปรารถนา เท่านี้ก็สุขใจ … 

 

 

อิฉันเกิดกำเนิดมาเป็น๑ชาวสยามใช้ชีวิตบนแผ่นดินธรรมนามแผ่นดินทองสวรรรภูมินับถือศาสนาพุทธมาแต่ต้นตระกูล วันนี้ครบรอบ๗ปีไม่มากความอันใดนินมต์พระสงฆ์ขึ้นโถงถ้ำมายาคีรี เจริญพุทธมนต์เย็นอุทิศถวายส่งกุสลให้คุณบิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด ครูอาจารย์ผู้มากคุณในสรรพวิชาให้มีอาชีพติดตัว เจ้ากรรมด้วยนายเวร เจ้าป่าแลเจ้าเขา เจ้าที่ด้วยเจ้าทาง เจ้าเขาแลเจ้าถ้ำตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายรวมไปถึงสารสัตว์เคยอิงอาศัยในเรือนชานอันเป็นที่รักจากไปสู่ภพต่าง ผีสางว่าด้วยนางไม้เรียกนามผ่านจิตคิดส่งกุศลให้ถึงถ้วนทั่วหน้ากัน สิ่งที่กระทำคือความสุขที่นำส่งให้ใจเราเป็นสุข อะไรที่สุขก็จงกระทำหากสุขที่เรากระทำนั้นไม่เบียดเบียนใครให้ได้มาซึ่งสุขบนความทุกข์ของคนอื่นรอบข้างก็เป็นพอ …  

 

 

 

ไม่ต้องมากด้วยจำนวน ไม่ต้อง๓ ไม่ต้อง๕ ไม่ต้อง๙ พระภิกษุสงฆ์รูปเดียวก็สุขใจเจริญพระพุทธมนต์ให้เป็นสิริมากมงคล คนเราหากลืมวันวานที่ผ่านมายากที่จะเจริญ๙หน้าในชีวิต เกิดเป็นคนล้วนผ่านสิ่งต่างมามากมายในชีวิต ผ่านทั้งดี ผ่านทั้งเลวและผ่านความชั่วมาด้วยกันทั้งสิ้นอยู่ที่เรานั้นจะหลงในความดี หรือเพ้อหาแต่ความชั่วนั้นก็สุดแล้วแต่จิตคนจะเลือกดำเนินชีวิต สำหรับอิฉันเป็นคนชอบจำโดยเฉพาะจำความในวันวานเพราะวันวานคือวันเริ่มต้นในสิ่งดี วันเวลาที่เวียนผ่านต่างนำพาให้อิฉันได้กระทำ หากไม่มีวันวานที่ผ่านมาจะมีความภาคภูมิใจในวันนี้ได้หรือเจ้าค่ะ ทุกสิ่งที่ผ่านคือคุณค่าความเป็นเราที่กระทำไว้ในวันวาน วันนี้ครบ๗ปีครอบครองมายาคีรีที่อิฉันรังสรรค์สร้างขึ้นเป็น๑สถานแห่งมายาศรัทธา *** มหามายา ภูมายาเทวีสถาน *** ไม่มากความย้อนวันวานในวันนี้นิมนต์พระภิษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ยามเย็น เท่านี้ก็สุขใจ …

 

 

ไม่มากความว่าต้องกระทำถวายเองคนรอบข้างในสถานก็กระทำถวายได้ไม่ว่าะเป็นใคร ถ้าคนนั้นๆมีใจในศรัทธาเดียวกันอิฉันพร้อมส่งมอบหน้าที่ให้รู้จักกระทำ บุญอย่าเพียงคิดทำ คิดแล้วต้องกระทำถึงได้บุญ บุญนำส่งให้อิฉันสุขใจคนเราไม่มากด้วยวันเวลาในการใช้ชีวิตทุนแห่งบุญนำพามาไม่เท่ากันมิเช่นนั้นหากลมหายใจยังมีร่วมเคียงกันใครก็ได้ถ้าจิตคิดดีอิฉันให้ทำหมดทุกหน้าที่ว่าด้วย บุญ บุญนำพาส่งให้กุศลในผลบุญนั้นส่งให้ใจเราเป็นสุขกราดสายตาเห็นภาพเคลื่อนไหวรอยยิ้มบังเกิดบนสีหน้าได้เท่านี้ก็สุขใจ ไม่ต้องกระทำด้วยตนเองเพียงให้โอกาสศรัทธาร่วมเคียงกันได้กระทำ กระทำไว้ในวันนี้วันหน้าเขาเหล่านั้นก็จะเรียนรู้หน้าที่ๆเขาพึงกระทำ สอนคนไม่ต้องมากความอิฉันชอบสอนคนให้ปฏิบัติตนบนวิถีแห่งความจริง คิดแล้วก็ต้องกระทำ ทำให้สิ่งที่คิดเป็นจริงทำไว้จนเป็นนิสัยด้วยแรงแห่งศรัทธาขับเคลื่อนจะนำพาให้เขาเหล่านั้นรู้จักนำพาไปใช้ในวิถีชีวิต เพราะชีวิตก้าวเดินไปบนวิถีแห่งศรัทธาที่เป็นจริง จริงแท้จริงแน่นอนเพราะต่างหยิบจับสัมผัสได้ด้วยบุญแห่งศรัทธานำพา

 

๑สิ่งที่มิเคยลืมนั้นก็คือการสรรเสริญถวายสัจจาธิฐานต่อพระมารดา ๑เดียวในดวงใจ ๑ความเชื่อส่วนบุคคลนะเจ้าค่ะสุขใจที่ได้กล่าววลีคำเบื้องหน้ามูรติพระเทวี๑เดียวในดวงใจ ทุกวันนี้มีหน้าที่กระทำการรังสรรค์ด้วยทรัพย์แห่งความสำเร็จในหน้าที่ว่าด้วยการงานในสายอาชีพที่สังคมโลกยอมรับ เจริญรุ่งเรืองด้ยพรพระมารดาหนุนนำพาให้สำเร็จมากมีการงานที่ดี กำไรในอาชีพนำกลับมารังสรรค์สร้างมายาเทวีสถาน ครบ๗ปีในวันนี้ที่อิฉัน๙ ๒เท้า๙เดินขึ้นสู่คีรีมายาสถาน ได้ครอบครองปฐวีสถานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรังสรรค์สร้างสถานแห่งมายาศรัทธาส่วนบุคคล จากวันนั้นจนวันนี้ครบ๗ปีกับความสำเร็จแม้จะยังไม่แล้วเสร็จอิฉันก็ภาคภูมิใจจากแรงศรัทธาเล็กๆได้กระทำถวายต่อพระนามอันสักดิ์สิทธิ์ด้วยทรัพย์ส่วนตัวทุกบาททุกสตางต์ …

จากวันนั้นตราบจนวันนี้อิฉันก็ยังคงจะถวายสัจจาธิฐานด้วยวลีคำเดิมจะรังสรรค์สถานแห่งมหามายาด้วยความบริสุทธิ์ใจ  สิ่งก่อสร้างรังสรค์สถานแม้แต่๑เมล็ดทราย หินทุกก้อน รวมไปถึงมูรติเทพเทวดารวมไปถึงพุทธศิลป์ประฏิมาประธานที่รังสรรค์ก็จะรังสรรค์สร้างด้วยทรัพย์อันบริสุทธิ์ด้วยที่มาจากผลกำไรในอาชีพ กับ๑วิถีทรัพย์ที่ฟ้าประทานให้เป็นกำลังขับเคลื่อนในการรังสรรค์สร้างสถานให้เหล่าสายศรัทธาชนในฟ้าเดียวกันได้สรรเสริญบูชาถวายต่อพระองค์ มายาเทวีสถานจะเป็นสถานที่แรกของโลกที่คิดเองต้องสร้างเอง ๙เดินในสถานไร้ซึ่งทรัพย์ใครมาร่วมสร้างขอพรแห่งฟ้ามายาเทวีอวยชัยให้มากสุขสมดั่งจิตปรารถนา ให้มากดีอาชีพมีชัยนำพาผลกำไรเวียนกลับมารังสรรค์สถานให้เป็น๑มรดกของแผ่นดินสยามตราบนิรันดร์ … 

 

 

สิ่ง๑ที่ไม่เคยขาดทำบุญนำพากุศลในมายาเทวีสถานคราใดเถ้าอัฐิของมิตรต่างสายพันธุ์ที่เคยสร้างสุขให้อิฉันมีรอยยิ้มระหว่างวันที่ล่วงลับลาจากไปตามอายุไขสู่ภพต่าง ชีวิตที่เคยภัคดีไม่เสแสร้งไม่เคยแกล้งกระทำ ชีวิตเหล่ามิตรรักต่างสายพันธุ์ที่ไม่เคยร้องขอสิ่งใด มิตรที่ไม่เคยมีข้อแม้มิตรที่ไม่เคยมีข้อต่อรองใดๆขอเพียงร่วมเคียงเรือนอิอาศัยใต้ชายคาเดียวกันแม้วันนี้อิฉันมีสุขก็ไม่เคยเหล่าลืมมิตรรักต่างสายพันธุ์ วันนี้ยามเย็นอีก๑วันดีก็นำพาเถ้าอัฐิของมิตรอันเป็นรักฉันอย่างที่สุดออกมารับกุศลในผลบุญที่อิฉันกระทำนำส่งให้มิตรต่างสายพันธุ์มากสุขยิ่งๆขึ้นไปตราบนิรันดร์เช่นกัน … เพลิงในมายา 

Only registered users can comment.

  1. สาธุ สาธุ สาธุ สุขใจครับที่ได้อ่านทุกวลีคำน้อมนำมาใช้ปฎิบัติตนในการใช้ชีวิตแต่ละวันครับ ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น