Umakali

ชนนีแห่งคีตาจารย์

พฤศจิกายน 1, 2018

ปฐมบทความพระมารดาชนนีแห่งคีตาจารย์ที่จะกล่าวถึงพระเทวีแห่งไวกูณฐ์ภพ ที่เราเหล่าสยามศรัทธาชนต่างรู้จักในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ พระลักษมี เทวี เป็นอย่างดีอิฉันเองก็เป็น๑สยามศรัทธาชนที่ให้ความเคารพต่อพระนามอันศักดิิ์สิทธิ์แบบมีสติ ตามวิถีแห่งฟ้าเรือนชานมายาเทวีนำพา ด้วยวลีคำฟ้าเรือนชานมายาเทวีกล่าวพระชนนีแห่งไวกูณฐ์ พระองค์ทรงเป็น๑เทวีแห่งตรีจักรวาลที่ทรงอวยพรให้สาวกผู้ภักดีพบวิถีแห่งชัยในความสำเร็จ ทั้งเหล่าเทพเทวดารวมไปถึงมวลมนุษย์โลกต่างศรัทธาในพระนามแห่งพระองค์ (ความเชื่อส่วนบุคคลนะเจ้าค่ะ) …

ค่ำคืนดีปาวลี บูชา ก็เป็นอีก๑ศาสนว่าด้วยพิธีพลีถวายสรรเสริญต่อพระมารดาชนนีแห่งไวกูณฐ์ ค่ำคืนที่เราเหล่าศรัทธาต่างรวมกันสรรเสริญถวายการบูชาต่อพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยดวงประทีปหลายหลากดวงเรียงเคียงกันให้สาดส่องสว่างพริ้วไสว ตามคติแห่งภารตะชนเชื่อกันว่าค่ำคืนดีปาวลีตามสถานว่าด้วยบ้านเรือนที่เราต่างอิงอาศัย รวมไปถึงกิจการห้างร้านและสถานที่ประกอบธุรกิจด้วยอาชีพที่กระทำนำส่งให้ได้มาด้วยทรัพย์ จะสว่างไสวไปด้วยแสงสว่างจากดวงประทีปตามวิถีศรัทธาเรียบง่ายได้ใจความ นำมาซึ่งความสำเร็จต่อยอดให้ร่ำรวย …

เพียงแค่แสงสว่างหรือจะพารวย …? อย่ามโนวาดฝันกับศรัทธาที่มีไปขนาดนั้นนะเจ้าค่ะ เหล่าบรรพชนแฝงให้คนรุ่นหลังเช่นเรารู้จักทำ รู้จักเตรียมเสมือนเป็นการกระตุ้นให้คนรู้จักลงมือทำหน้าที่ของตนผ่านศาสนว่าด้วยพิธีในเรือนนอนนั่นเอง การบูชาพระลักษมี เทวี พึงมีสติเทพเทวีพระองค์นี้พึงต้องบูชาแต่รุ่งเช้า จัดดอกเตรียมประทีปบูชาก่อนเริ่มกิจการในอาชีพที่ตนกระทำนะเจ้าค่ะ หาใช่การสรรเสริญถวายแต่ยามค่ำรับราตรีกาลเช่นการสรรเสริญพระเทวีพระองค์ใดในตรีจักรวาล  การเริ่มต้นขอวันคือการนำพามาซึ่งแสงสว่าง แสงสว่างสาดส่องก่อนเปิดเรือนประกอบกิจการด้วยการค้าแลการขาย ศาสนพิธีสรรเสริญพระลักษมีนิยมกระทำในทุกวันยามเช้าหาใช่เพียงกระทำในค่ำคืนดีปาวลีเท่านั้นไม่  ต่อให้เราผู้ศรัทธาสรรเสริญถวายมากมายด้วยเครื่องบูชาดอกไม้งาม กำยานหอมความจนก็จะมาเยือนเรือนอิอาศัยอย่างแน่นอนมังค่ะ ศรัทธาพึงมีสติ สติมาปัญญาเกิด เกิดปัญญาด้วยศรัทธานำพาด้วยสติต่อยอดให้สำเร็จในวิถีชีวิตอย่างแน่นอนมังค่ะ …

 

 

ดีปาวลี บูชา สำหรับปีนี้เป็นอีก๑ปีที่ครบรอบ ๕ปีในการรังสรรค์สร้าง *** มหามายา ภูมายาเทวีสถาน *** อิฉันตั้งใจกับการรังสรรค์สร้างมูรติพระมารดาชนนีแห่งไวกูณฐ์ขึ้นสถิตณ.โถงถ้ำมายาคีรีสถาน ที่ธรรมชาติรังสรรค์สร้างไว้รอกับ๑มุมมองที่เหมาะสมเป็นยิ่งนักกับวลีคำกล่าว ทุกสถานแห่งพระมารดาชนนีแห่งตรีจักรวาลพึงรังสรรค์สร้างพระเทวีแห่งความสำเร็จไว้เบื้องหน้า ณ.บิเวณที่อิฉันรังสรรค์สร้างมูรติพระมารดาชนนีขึ้นสถิตนั้นเป็นคานศิลาขนาดกำลังพองามพาดผ่าน ทุกครั้งที่๙ ๒เท้าเข้าออกมายาคีรีต้องก้มศีรทุกครั้ง ดั่งวลีคำฟ้ากล่าวด้วยสถานธรรมชาติรังสรรค์ไว้จะยิ่งใหญ่มาจากณ.ที่ใด เมื่อ๙ ๒เท้าเข้าสู่ศักติมายาสถานที่เราสถิตเป็นเทวีประธานก็ล้วนต้องก้มศีรลงก่อน๙เท้าซ้ายสลับขวาเข้าสู่มายาคีรีด้วยกันทั้งสิ้น …

ด้วยแนวทางตามคติความเชื่อที่บอกต่อกันในแวดวงคนรังสรรค์สร้างสถานแห่งมายานิยมกระทำ ด้วยสถานที่ๆธรรมชาติรังสรรค์ไว้เหมาะเจาะการเริ่มต้นลงมือรังสรรค์สร้างมูรติพระมารดาแห่งไวกูณฐ์ขึ้นสถิต ตามความมโนในจิตอิฉันให้เป็นจริงด้วยผลงานปั้นปูนสดแบบอารยศิลป์สยามรังสรรค์ไว้เป็นมรดกของแผ่นดิน ให้ลูกสืบหลานในแวดวงแห่งมายาด้วยศรัทธาได้สรรเสริญบูชาต่อพระมารดาชนนีแห่งไวกูณฐ์ภพ สุขใจนะเจ้าค่ะที่ได้กระทำในสิ่งที่เป็นเพียงแค่ความมโนไว้ในจิตให้เป็นจริงได้ ต้องกราบขอบคุณฟ้าเรือนชานมายาเทวีที่นำพาให้อิฉัน๙ ๒เท้าเดินเคียงดินกับวิถีแห่งศรัทธาปฏิบัติในมุมต่าง ต่างด้วยคิดและต่างด้วยสิ่งที่กระทำตนในทุกๆวันจนเป็นผลสำเร็จในวันนี้ด้วยพรแห่งฟ้าอวยชัยมังค่ะ …

 

 

ช่วงว่างระหว่างศิลาเบื้องหน้ามายาคีรีสถานเด่นชัดเป็นสง่ากับสายตาเราเหล่าศรัทธาเรือนชานมายาเทวี  เหมาะสำหรับการสถิตมูรติพระมารดาชนนีแห่งไวกูณฐ์ขึ้นเป็น๑เทวีประธานนำพามาซึ่งความเป้นสิริมงคลสถานสืบไป  คิดหากไม่ลงมือกระทำมีหรือจะสำเร็จ ความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นได้ต้องคิดให้ถ้วนถี่ รอวันเวลาให้พร้อม เมื่อพร้อมทุกช่องทางลงมือกระทำนำส่งให้เรานั้นสุขใจ ก็อย่างที่ทราบกันดีนะเจ้าค่ะว่าด้วยสันดานอิฉันเพลิงในมายาไม่ชอบรอ ไม่ชอบแอบอ้างเล่าฝันจกประสาทใครต่อใครว่าเทพเทวีพระองค์ใดมาสั่งให้กระทำสร้างนั่นปั้นนี่ให้คนกราบไหว้แล้วจะรวย  เพราะความจริงบนบรรทัดฐานแห่งความร่ำรวยนั้นต้องสำเร็จในวิถีชีวิต สิ่งที่กระทำนำส่งว่าด้วยอาชีพให้เจริญรุ่งเรืองรองไปด้วยทรัพย์เพิ่มพูนด้วยผลกำไรนำส่งให้มากมีในทรัพย์  ทุกวันนี้สิ่งต่างๆที่รังสรรค์ขึ้นก็ล้วนแล้วแต่สร้างด้วยทรัพย์จากผลกำไรในอาชีพที่เทพเทวดาหนุนนำให้สำเร็จ เมื่อสำเร็จด้วยวิถีฟ้าหนุนนำก็นำสิ่งที่เพิ่มพูนด้วยทรัพย์นั้นเวียนกลับมารังสรรค์สร้างสถานแห่งมายาไว้กราบไหว้บูชาส่วนบุคคล  สิ่งต่างที่รังสรรค์สร้างไว้บูชาสรรเสริญสนองตอบความสุขที่มีกับศรัทธาในจิต มีใดก็มีได้ก่อนจะได้มีได้นั้นพึงต้องมากด้วยความพร้อมอำนวยอวยพรในทุกสิ่ง สติพร้อม ปัญญาพร้อม และท้ายสุดก็คือทรัพย์ต้องพร้อม  เมื่อความพร้อมมีในทุกๆด้านมารวมกันต่างต้องอาศัยวันเวลาในแต่ละวันที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปถึงจะสำเร็จ สุขใจที่สุดก็คือความสำเร็จในวิถีแห่งความมโนในจิตให้เป็นจริงด้วยทรัพย์แห่งตนมังค่ะ …

 

 

พระชนนีแห่งไวกูณฐ์สถิตขึ้นระหว่างช่องศิลาในสถาน มายาคีรี หลายคนถามไฉนเลยต้อง เทวีลักษมีชนนี ก็ด้วยผนังทางด้านซ้ายของมายาคีรีสถาน อิฉันรังสรรค์สร้างผลงาน เกษียรสมุทร ๑ปกรณัมแห่งภารตะชนกำหนดไว้ถึงการกำเนิดสิ่งมงคงทั้ง๑๐๘ประการ นำส่งให้ตรีจักรวาลมากด้วยสุข สุขในที่นี้หมายถึง๑สิ่งต่างบังเกิดตามปกรณัมเล่าขานพระเทวีลักษมีกำเนิดเกิดขึ้นในการยุดนาควาสุกรีของเหล่าเทพเทวดาและเหล่าอสูร กำเนิดเกิดพระเทวีรูปงามมากมีทรัพย์ การผสมผสานให้สอดคล้องกับ๑ปกรณัมก็เริ่มต้นขึ้นกับการรังสรรค์มายาคีรีสถานให้เป็นไปดั่งวลีคำเล่าขานตามปกรณัมแห่งภารตะชนนั่นเอง …

กระแสนิยมสร้างพระลักษมีเทวีเคียงข้างคชสารชูงวงพร้อมปทุมมาซ้ายแลขวาที่เราสยามศรัทธาต่างเอ่ยพระนามพระชนนีปางนี้ว่า *** คชาลักษมี เทวี *** ปางนี้นี่เองที่เป็นที่นิยมกับเหล่าศรัทธาชนต่างเชื่อสืบต่อกันมาว่าเป็นปางนำพามาซึ่งความร่ำรวย แต่ก่อนจะรวยหากไม่สำเร็จจะร่ำรวยได้เยี่ยงไรเจ้าค่ะ ความคิดบวกความมโนในจิตจึงคิดรังสรรค์สร้างมูรติพระเทวีลักษมี ๔พระกร พระกรซ้ายบนทรงจักร พระกรขวาทรงสังข์ พระกรล่างขวาทรงโอมอุ้มหม้อน้ำอมฤต พระหัตถ์ขวาล่างทรงโกสุมภ์ประทุมมาลย์ประทานพร โดยรอบของผลงานปั้นปูนสดนี้ประกอบไปด้วยคลื่นแห่งชลธีธารตามคำเล่าขานกล่าวไว้ว่าพระลักษมีกำเนิดเกิดขึ้นจากฟองน้ำขาวบริสุทธิ์ที่เกิดจากการหมุนเวียนของชลธีธารในการยุดนาควาสุกรี อิฉันเพียรสร้างในทุกสิ่งที่เล่าขานตามคำบอกเล่าผสมผสานศิลป์ด้วยมุมมองลงตัวในหลายหลากสิ่งมารวมกัน ขึ้นเป็นพระมารดาชนนีแห่งไวกูณฐ์สถิตไว้ ณ.มายาคีรีสถานก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกนะเจ้าค่ะ …

 

 

เส้นสายลายผ้าพริ้วไหวไม่มากความต้องมากด้วยเครื่องศิลาภรณ์เสริมส่งให้อาภรณ์งามตามพระวรการเช่นที่เราต่างเห็นในสถานศรัทธานิยมรังสรรค์  ทุกสถานต่างสนองตอบความมโนในจิตผู้สร้างที่ต้องการสื่อถึงความมั่งมี ความร่ำรวยด้วยกันทั้งสิ้น การนำพาสิ่งต่างที่กล่าวไว้ในข้างต้นมารวมกันแปลกตรงไหนมิทราบได้  ความชอบของคนเรานั้นต่างกันอิฉันเองก็เช่นกันมังค่ะชอบคิด ชอบสร้างแต่ไม่ชอบคัดลอกสิ่งที่เคยมีจากสถานที่ใดๆมาไว้ใน มายาคีรีสถาน ที่อิฉันรังสรรค์สร้างขึ้นด้วยความมโนในจิตเช่นกัน  จิตเราชอบแบบนี้ก้พึงสนองตอบความชอบส่วนตนลงสู่ผลงานที่รังสรรค์เล่าผ่านศิลป์ปั้นปูนสด วันเวลาเวียนผ่านกราดสายตามองผ่านผลงานในสถานก้นำส่งให้สุขในจิตทุกครา สิบนิ้วพนมก่อนก้มศีรลงกราบเบื้องบาทพระมารดาชนนีแห่งไวกูณฐ์เท่านี้ก็สุขใจ  ใจเราเป็นสุขในรูปเทวีลักษณ์ใดก็พึงสร้างถ้าการรังสรรค์สร้างนั้นไม่ขัดตาเราผู้บูชาอิฉันเชื่อว่าพระมารดาชนนีแห่งไวกูณฐ์ก็จะอวยชัยให้วิถีชีวิตเสร็จสำเร็จสวยงาม สถิตเคียงสถานพร้อมสรรเสริญถวายการบูชาตามเทวีฤกษ์กำหนดนั้นก็คือค่ำคืนดีปาวลี บูชาที่กำลังจะเวียนผ่านมาถึงมังค่ะ …

 

 

เทวีงามอย่างมีคุณค่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานที่รังสรรค์แม้อิฉันเองเรียนมาทางศิลป์ก็จริงอยู่แต่ความจริงไม่จกตาคือปั้นให้งามดั่งจิตอิฉันปรารถนามิได้เจ้าค่ะก็ต้องผ่านการว่าจ้างประติมากรที่อิฉันไว้ใจมารังสรรค์ความงามในความมโนจิตให้เป็นจริง ทุกสาขาว่าด้วยศิลป์ไม่จำเป็นต้องจบในคนๆเดียวหากจบในคนเดียวคิดเองปั้นเองทุกสิ่งที่คาดหวังว่าสำเร็จคือจบ จบที่กล่าวนั้นคือพบจุดจบปิดฉากการสร้างรังสรรค์ศิลป์ไว้ในสถานให้สายศรัทธารุ่นลูกสืบหลานได้ติมากกว่าชม  บางจำพวกมั่นหน้าว่าทุกสิ่งต้องจบในตนเอง คิดเอง ปั้นเองแต่ทรัพย์จากทุกทิศรอบตัวนำส่งให้ถึงทางตันเป็นแน่แท้มังค่ะ คนทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ต่างอยากสวยอยากงามด้วยกันทั้งสิ้น คิดจะรังสรรค์สร้างพระเทวีที่มีวลีคำกำกับกล่าวเสริมส่งในการรังสรรค์สร้างไว้ตามสถานแห่งศรัทธาว่าสวยด้วยรูป งามด้วยลักษณ์คือวลีคำเฉพาะของพระเทวีนาม ลักษมี เทวี …

 

 

รังสรรค์ศิลป์สยามว่าด้วยผลงานปั้นปูนสดก็ต้องปั้นสดทุกสัดส่วนของผลงาน อิฉันชอบสืบสายอารยว่าด้วยศิลป์จาก๑สมอง ๒มือเขียน ๑ปากไว้ติชมผ่านนิ้วชี้ขวาไว้ชี้สั่งงานปรับเปลี่ยนชิ้นงานที่ไม่ดั่งจิตพร้อมแก้ไขด้วยหลายมือทีมประติมากรที่อิฉันไว้ใจ ช่างปั้นไม่จำเป็นต้องเก่งระดับศิลปินมีชื่อเสียงขอเพียงปั้นได้ไม่ต้องปั้นเป็นมีความเพียรอยากเรียนรู้ในองค์ประกอบว่าด้วยศิลป์งามสื่ออารมณ์ผ่านผลงานในแต่ละชิ้นที่ไม่เหมือนใครเป็นพอ  แต่ที่ไม่เคยพอคือการเติมเต็มสิ่งที่สวยงามลงบนผลงานในสถานให้งามดั่งจิตคือสุขใจ ใจเราได้กระทำ ทำแล้วปิติสุขบังเกิด เกิดมาในภพชาตินี้ก็สุขหาใดมาเทียบเทียมมิได้จริงๆนะเจ้าค่ะ  ปากหอยตามติดด้วยปากปูมักจะตำหนิติเตียนว่าผิดเป็นธรรมดาของ ปากฅน  ฅนจำพวกนี้ยากจะเป็นคนที่ลงมือกระทำในสิ่งมโนจิตตนให้เป็นจริงได้ฉันใด  ฉันนั้นความจริงคือความจริงอิฉันไม่เคยกลัว กลัวแต่ความไม่จริงจากปากฅน  มิเช่นนั้นพึงสุขให้สุดแต่ไม่เคยสุดกับศรัทธาที่อิฉันมีต่อฟ้าเบื้องบน  ติดตามต่อในภาคต่อไปกับความสำเร็จใน๑ผลงานรังสรรค์ศิลป์ปั้นปูนสด ๑อารยศิลป์เราชาวสยาม ๑พระมารดาชนนีแห่งไวกูณฐ์จะสง่างามเพียงใดต้องติดตามชมในลำดับต่อไปมังค่ะ … เพลิงในมายา

Only registered users can comment.

  1. Hey there I am so grateful I found your site, I really found you by mistake, while I was researching on Digg for something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a tremendous post and a all round interesting
    blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
    browse it all at the minute but I have book-marked it and also
    included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
    a lot more, Please do keep up the fantastic job.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น