Umakali

วิงวอนชนนี

พฤษภาคม 13, 2019

ปฐมวลีความจากใจ *** วิงวอนชนนี *** กว่า๓ทศวรรษที่เวียนผ่านมากับบาทวิถีชีวิตความเป็นอิฉันบนเส้นทางแห่งมายาด้วยศรัทธานำพา ผ่านมาทุกเรื่องราวมีมาให้ได้เรียนรู้ในภาคปฏิบัติมายาของผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเปลี่ยนหน้าไม่เว้นแต่ละวัน วันทุกวันตราบจนทุกวันนี้กับ๑หน้าที่มายาในมายาที่อิฉันรักษ์ไว้ ๑ในดวงใจเท่านั้นพอ …

๓ทศวรรษที่ผ่านมากับเรื่องราวความเป็นอิฉันในอีก๑มุมมอง กำลังจะเป็น๑ตำนานกับศรัทธาถวายที่มีต่อ *** องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี *** ย้อนวันวานที่รังสรรค์สร้างกับเทวสถานเล็กๆไว้ในเรือนชานให้ผู้คนที่ศรัทธาในพระนามแห่งมารดาชนนี ได้สรรเสริญศาสนว่าด้วยพิธีพลีถวายก็ครบถ้วนทั้ง พิธีพราหมณ์เราชาวสยาม รวมไปถึงพิธีกรรมจากคณะพราหมณ์ต้นฉบับครบสูตรจากอินเดีย และที่สำคัญที่สุดเทวลัยสถานองค์นี้ผ่านการสรรเสริญจากผู้คนที่เคารพศรัทธาในฟ้าเดียวกันมาร้อยพันยันหมื่นนับหน้าไม่ถ้วน ถึงวาระที่จะต้องยาตรามูรติ องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี ๑มารดาชนนีในดวงใจยาตราสถิตเคียง มหามายา ภูมายาเทวีสถานเป็นการถาวรตราบนิรันดร์ …

วลีคำฟ้าได้กล่าวไว้เมื่อครั้งยาตราเคียงปฐวีสถานในค่ำคืนวันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีจอ ตรงกับวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระมารดาชนนีกล่าวไว้เพียงให้ประกอบศาสนว่าด้วยพิธีปิดปราณ มูรติเทพเทวดาสถิตในเรือนชานมายาเทวีทุกองค์ ให้แล้วเสร็จพร้อมยาตราสถิตเคียง มหามายา ภูมายาเทวีสถาน *** เราจะไม่โดนไล่เป็นครั้งที่๒จากมนุษย์ *** ลมยังเปลี่ยนทิศ ชีวิตเจ้าผู้พลีถวายต่อเราถึงเวลาต้องเปลี่ยนทิศทางเช่นกัน วินาทีแรกในจิตอิฉันคิดเพียงว่าจริงหรือฝันไปกับวลีคำสั่งนี้ ทันด่วนเสียเหลือเกินจะทำใจด้วยเกิดกำเนิดเป็นอิฉันลืมตามองโลกและเรียนรู้ความเป็นโลกแห่งศรัทธาด้วยมายาในมหามายาก็จากปฐวีผืนนี้ จิตคิดเพียงว่าสิ้นนาบุญแล้วต่อกันแล้วจริงหรือด้วยปฐวีที่เคย๙เดินมาก๕ทศวรรษ เศร้าจิตเป็นธรรมดานะเจ้าค่ะ …

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีกุน เป็นค่ำคืนแรกแห่งการสรรเสริญถวายทักษิณามันตราปิดปราณเป็นค่ำคืนแรก แรกเริ่มเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก็คือ ความเรียบง่ายได้ใจความไม่มักง่ายกับศาสนว่าด้วยพิธีกรรมพลีถวายเบื้องหน้ามูรติพระมารดาชนนี๑เดียวในดวงใจ เรียบง่ายแต่ไม่มักง่ายศรัทธาหาใช่ต้องว่าจ้าง ศรัทธาหาใช่ต้องซื้อหา สิ่งที่จัดเตรียมขึ้นถวายไม่มีสิ่งใดมากค่าเท่ากับใจเราผู้พลีถวายการบูชา พร้อมใจคนบนเรือนชานของอิฉันทุกคนต้องของกราบในน้ำใจงามๆ ที่ส่งมอบให้อิฉันเห็นผ่านการกระทำของแต่ละคน ต่างคนต่างรู้หน้าที่ รู้เวลา รู้รักษ์ในสิ่งที่ตนเคารพด้วยใจไม่เคยเปลี่ยน แรงใจคนบนเรือนชานต้องกราบขอบคุณฟ้าเบื้องบนที่นำพาให้ได้พบ พบรู้ พบหน้า คบหายิ่งกว่ามิตรสนิทสนมยิ่งกว่าญาติก็ด้วยเหล่าสายใยสายศรัทธาในฟ้าเดียวกัน …

ศาสนพิธีพลีถวายต่อ องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี ยังคงเวียนสลับผลัดเปลี่ยนไปในแต่ละค่ำคืน ใครใคร่มาๆ ใครทำใครได้แต่ที่อิฉันได้คือ ได้ใจ รู้ใจ ทราบซึ้งในจิตว่าใครคือมิตรแท้และใครคือมิตรเคียงศรัทธาที่ดีที่อิฉันพึงเก็บรักษาเส้นสายใยในศรัทธานั้นไว้ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่บุญเรามีต่อกัน บุญวันนี้ที่กระทำร่วมกันยามค่ำเสมือนต่อยอดให้เรานั้นต่างเคียงกันขึ้นอีก๑วัน และในทุกๆวันที่เรามีเราเท่านี้อิฉันก็สุขใจ …

ด้วยจำนวนมูรติบนเรือนก็มิใช่น้อยมีครบทั้งเล็กจนถึงใหญ่เทียบเท่าคนจริง ทุกสิ่งต้องคิด คิดทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดการยาตราเคลื่อนย้ายต้องไม่ให้ชำรุดเสียหาย อาจจะมีบ้างก็ให้น้อยที่สุด สติมาปัญญาเกิดคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนวันยาตรามูรติบนเรือนจะมาถึง หลายสิ่งที่ต้องเตรียม ทุกสิ่งต้องใช้แรงคนอิฉันข้ามปัญหาในข้อนี้ไปเพราะสมัยนี้ว่าจ้างมืออาชีพเป็นดีที่สุดขนส่งอย่างดี มีรับประกับความเสียหายนั้นก็หมายถึงความรับผิดชอบในอาชีพแบบมืออาชีพที่อิฉันไว้วางใจ หมดสมัยวางใจกับการรอคอยไหว้วานใครให้มาช่วยแรงในทุกๆเรื่อง เรื่องเขาเราช่วยได้ถึงเรื่องเราบอกกับใจอย่าเอาเหตุมาต่อผล แรงทรัพย์เท่านั้นที่ช่วยให้ทุกสิ่งถึงที่หมายทันต่อเวลาคิดเท่านี้ก็สบายสุขใจกะเทยนะเจ้า …

๑สิ่งที่จิตวิงวอนขอต่อพระมารดาชนนี ๓ทศวรรษไม่เคยขอสิ่งใดต่อเบื้องหน้ามูรติของพระมารดาชนนีเลยสักครา ครั้งนี้สิบนิ้ววันทาขึ้นเหนือศีร ขอให้ทุกสิ่งที่ติดต่อประสานงาน รวมไปถึงผู้รับเหมาและทีมงานการก่อสร้างเทวลัยองค์ใหม่ที่กำลังเรื่มต้นขึ้นที่ มหามายา ภูมายาเทวีสถาน เสร็จ สำเร็จ เรียบร้อย สมบูรณ์อุดมด้วยปัญญาตนคิดรังสสรค์สร้างไว้เป็น๑เทวลัยสถานแห่งพระมารดาชนนี๑เดียวในดวงใจ กับอีก๑ตำนานที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างสวยงามด้วยทรัพย์ส่วนตัวกับลาภในทรัพย์รายเดือนที่พระมารดาชนนีประทานให้เป็นรางวัลไม่เคยขาด กับรูปแบบเส้นสายการรังสรรค์สร้างที่ไม่คัดไม่ลอกผลงานใคร ขอให้พบคนดี ขอให้๙เดินเคียงข้างคนมีใจขอเพียงเท่านี้จริงๆเจ้าค่ะ …  

อีก๑สิ่งที่อิฉันขอต่อพระมารดาชนนี เสื้อตัวเเรกตัวแรกเริ่มของการยาตราพระมารดาชนนีเมื่อในอดีตกับ๑ตำนานฟ้ายาตรา รูปแบบเส้นสายที่จัดทำไว้มาจัดสร้างขึ้นใหม่ เพื่อที่จะสวมใส่พร้อมหน้าพร้อมเพรียงกันในวันยาตรามูรติพระมารดาชนนี องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี รวมไปถึงมูรติพระบิดามหาศิวะเทพ พร้อมมูรติมงคลที่ได้รังสรรค์สร้างไว้ยาตราสู่ มหามายา ภูมายาเทวีสถาน …

เนื่องด้วยอิฉันเป็นคนชอบเก็บโดยเฉพาะเก็บเรื่องราวในวันวานไว้เป็นอย่างดี แม้เป็นเพียงเส้นสายลายเส้นบนบล็อคสกรีน ก็ผ่านมานานกว่า๒ทศวรรษทุกสิ่งและทุกชิ้นงานยังพร้อมนำกลับมาใช้ จึงเห็นสมควรนำกลับมาสกรีนลงบนเสื้อใหม่กับต้นฉบับเสื้อในตำนาน ที่ในสยามศรัทธายุคนั้นยังไม่มีใครทำ ทำทั้งทีต้องทำให้ดีที่สุด สุขที่สุดคือสุขที่ได้กระทำสิ่งที่มโนไว้ในจิตให้เป็นจริงเจ้าค่ะ  … เพลิงในมายา 

 

Only registered users can comment.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น