Umakali

ประคำ ๑

มิถุนายน 15, 2019

ปฐมบทความเส้นประคำนั้นสำคัญไฉน ไฉนเลยถึงต้องมีไว้เฉพาะใช้แบบส่วนตั๊วส่วนตัว พระมารดาชนนีได้กล่าวไว้ว่าประคำนั้นคือจิตและใจของผู้ภาวนามันตราถวายต่อเทพเทวดา มิควรใช้เป็นส่วนรวม เติมความเพียรในตนให้ได้มาซึ่งผลไม้อันเป็นมงคลนามว่า รุทรักษะ ๑ไม้มงคลแห่งไศวนิกายนิยมใช้นำมาร้อยเรียงเคียงกันขึ้นเป็นเส้นจำนวน ๑ร้อย๘ผล เราต่างก็ทราบกันดีกับวิถีภาวนากรรมฐานจิตให้ก่อเกิดสมาธิกำเนิดปัญญา การเดินปราณถวายมันตราต่อเทพเทวดาล้วนต่างนิยมนำมาใช้ประกอบกิจภาวนาไว้ในมือขวา นับรอบเวียนทักษิณาเมื่อเข้าสู่ภาวะจิตกรรมฐาน เพื่อกำหนดจิตให้เป็น๑บังเกิดสมาธิของผู้ภาวนามันตรานั้นๆนั่นเอง …

อิฉันเองก็หยิบจับเส้นประคำขึ้นใช้บ้างแต่ไม่ถึงกับหยิบใช้คล้องมือขยับนิ้วเลื่อนเม็ดประคำตามจบครบรอบของการภาวนาจิตตลอดทั้งวันนะเจ้าค่ะ ด้วยเราเป็นปถุชนคนธรรมดาที่ต้องประกอบกิจการทำมาหากินสลับ๙เดินดินในแต่ละวัน หากวันใดสภาวะจิตเกิดความอยากสงบด้วยธรรมนำพาอิฉันก็ไม่เคยขาดด้วยเส้นประคำขึ้นใช้ถวายมันตราต่อทวยเทพเทวดาในเรือน แต่ไม่ทุกวันนะเจ้าค่ะ คริ คริ คริ

*** โอม นมัชศิวายะ ***

โอม นมัชศิวายะ เสียงมนต์บทนี้ดังกึกก้องในโสตประสาทอิฉันเสมอมาตั้งแต่เริ่มก้าว๒เท้าท่องไปในต่างแดน ย่างก้าวเท้าผ่านผู้คนที่ต่างสรรเสริญพระบิดามหาโยคีศวรล้วนต่างเปล่งเสียงมนต์ *** โอม นมัชศิวายะ *** เสียงผ่านหูไม่เคยขาดซึ่งมนต์บทนี้ไม่เคยเงียบหายไปจากจิตใต้สำนึกบนบาทวิถีแห่งศรัทธาที่มีต่อมหามายาของอิฉันเลยสักครา ด้วยมันตราบทนี้นี่เองที่นำพาให้อิฉันคิดย้อนถึงสัจธรรมกับความเป็นจริงขึ้นมาได้มากมายหลายสิ่ง สิ่งแรกที่หยิบจับปรับขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันนั้นก็คือ ความเพียร เพียรกระทำความมโนในจิตด้วยสัจจาธิฐานนั้นๆให้เป็นจริง และวันนี้สิ่งที่เคยเอ่ยสัจจาธิฐานไว้ต่อพระบิดามหาโยคีศวรก็เป็นจริงดั่งสิ่งที่อิฉันตั้งใจไว้ในจิต สุขใจจริงๆนะเจ้าค่ะ …

*** ศิวาลัยไกรลาศ ***

เคยบอกกล่าวต่อพระองค์ไว้ในจิตหากจิตที่กำเนิดศรัทธาในภพชาตินี้ของข้าพเจ้านั้น มีบุญนำพาให้ได้เป็น๑ผู้รังสรรค์สร้างสถานที่อิฉันเคารพรักษ์ ไว้ด้วยศรัทธาที่มีต่อพระนามอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระองค์ สถานที่รังสรรค์สร้าง หอ ศิวาลัยสถาน ในเรือนชานมายาเทวีนั้นยังมิได้มีมูรติองค์ศิวลึงค์ประธานสถิตไว้กราบไหว้พลีบูชาถวายต่อพระองค์ หากการยาตรามูรติแห่งพระองค์ในครั้งนี้สำเร็จสมดั่งจิตปรารถนา ผ่านพิธีสถาปนาจากภายในมหาวิหาร ปศุปตินาถ ที่พระองค์ทรงสถิตณ.อันนาปุรณาแห่งนี้ ข้าพเจ้าจะเพียรตนให้ได้มาซึ่งผลรุทรักษะที่เกิดกำเนิดขึ้นจาก๒มือบนแผ่นสยาม ให้ได้ผลมงคลนามนำมาร้อยเรียงขึ้นเส้นนามว่า ประคำ ถวายต่อมูรติองค์ศิวลึงค์ที่ผ่านการสถาปนาจากสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ณ.สถานแห่งนี้ถวายต่อพระองค์ วันเวลาเวียนผ่าน ๑๒ปีกับสัจจาธิฐานที่ได้กล่าวไว้ในจิตต่อพระบิดามหาโยคีศวร อิฉันเชื่อว่าความสำเร็จในวันนี้บังเกิดขึ้นด้วยพรแห่งเทพเทวดาหนุนนำพาให้ทุกสิ่งที่อิฉันกระทำให้ความเจริญงอกงามบังเกิดจนได้ผลรุทรักษะมาร้อยเรียงเคียงกันขึ้นเป็น ๑เส้นประคำรุทรักษะเส้นแรกในสยาม ที่เกิดกำเนิด เจริญงอกงามด้วยศรัทธานำพาในทุกสิ่งผ่านด้วยการเรียนรู้จากธรรมชาติคือครูทั้งสิ้น …

*** กิจกรรมระหว่างวันภาคพื้นดิน ***

การใส่ใจในสิ่งที่เรารักจนกลายเป็นรักษ์ไว้ด้วยสิ่งนั้นมากคุณค่าทางจิตใจจริงๆนะเจ้าค่ะ สิ่งที่มีนั้นคือต้นรุทรักษะกว่า๕สิบต้นใน มหามายา ภูมายาเทวีสถาน นั้นหาได้ไว้เพื่อเชิดหน้าชูคอผินหน้าขึ้นมองฟ้าประชันขันแข่งกับใครในสยามว่าเป็น๑ตัวแม่แห่งแวดวงมายาด้วยศรัทธาหรือก็ไม่ ที่มีด้วยวลีคำในสัจจาธิฐานและด้วยวลีฟ้าพูดได้ในเรือนชานมายาเทวีชี้นำพาให้ก้าวเดินบนบาทวิถีเคียงดิน ให้กระทำ ทำในความต่าง ต่างคนต่างคิดก็ไม่แปลกที่อิฉันกระทำในความต่างได้เป็นผลสำเร็จ ศรัทธาสยามไม่เคยพ่ายต่อชาติใดในโลกหากเพียรตนกระทำในสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์(ใจ) …

อีก๑แรงขับเคลื่อนให้สำเร็จนั้นต้องขอบคุณแรงลมปากชนชาวรูทั่วสยาม วลีคำชนชาวรูที่ต่างสาดกราดวลีคำด่าสาดทออิฉันต่างๆนาๆ ต่างล้วนแล้วแต่หมอบเฝ้ารอหอนเห่าความที่ไร้สิ้นซึ่งความจริงผ่านหน้าจอสื่อออนไลน์ มากหน้าเฝ้ารอสมน้ำหน้า ตายแน่ ไม่เจริญงอกงามดั่งใจมันคิด จากวันนั้นจนถึงวันนี้อิฉันต้องขอขอบคุณจากใจอีกครั้งนะเจ้าค่ะสำหรับทุกคำที่กราดด่าสาดทอเสียดสีทิ้มแทงหลังอิฉันต่างๆนาๆ คำเหล่านั้นเสมือนเป้นแรงเสริมส่งให้แรงศรัทธายิ่งมากด้วยความเพียรแบบทวีคูณ ถ้าไม่มีแรงลมปากของฅนและคนจำพวกนี้ในวันวานอาจจะไม่เป็นผลสำเร็จในวันนี้ก็เป็นได้ ด้วยคำฅนดูถูกอิฉันเปลี่ยนเป็นการกระทำให้มันดูผิดกับเพียรตนให้สิ่งที่อิฉันกระทำผ่านการเอาใจใส่ เฝ้าดูแลต้นรุทรักษะจนเป็นผลสำเร็จในวันนี้ ขอบคุณชนชาวรูจากใจอีกครั้งนะเจ้าค่ะ … 

*** ผลรุทรักษะที่เจริญงอกงามบนแผ่นดินสยาม ***

ผลรุทรักษะที่เกิดกำเนิดในสยาม ณ. มหามายา ภูมายาเทวีสถาน ใช้วลีคำขยายว่า๑เดียวในสยามก็คงไม่ผิดแปลก เพราะเป็น๑ในสยามจริงๆที่เพราะปลูกมาก็ย่างเข้าปีที่๑๓ที่ลงดินเจริญงอกงามจนเติบใหญ่ ให้ดอกออกผลเต็มตระกร้าเลยนะเจ้าค่ะปีนี้นับได้ก็หลายร้อยผลไม่รวมกับเจ้าค้างคาราชาแห่งพงไพรในพณายามราตรีกาลที่แอบคาบไปกินเป็นอาหารพร้อมโปรยแจกแจกจ่ายไปทั่วผืนป่าอีกนับไม่ถ้วน เป็นวิถีธรรมชาติร่วมเคียงกันนำพาสร้างไม้ผลสีงามนามมงคลนามแห่งไศวนิกายให้เจริญงอกงามทั่วผืนป่า อ.ทองผาภูมิก็ว่าได้นะเจ้าค่ะ ความสุขที่ธรรมชาติร่วมสร้างให้โลกแห่งศรัทธาได้รู้ว่า สยามเราก็มีต้นรุทรักษะเจริญงอกงามภาคภูมิใจเป็นที่สุดมังค่ะ กราบ …

*** เลือกผลรุกรักษะที่แก่จัดคาต้นพร้อมลงปลูก ***

ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นก้าวเดินตามหาผลรุทรักษะใต้ต้นที่ร่วงหล่นนำมาคัดแยกผลที่แก่จัดพร้อมลงปลูกให้เจริญงอกงามในรุ่นต่อไปใน มหามายา ภูมายาเทวีสถาน จะเห็นได้ว่าสีของผิวเปลือกนอนนั้นสีม่วงครามสวยงามกลิ่นละม้ายคล้ายพุทราสยามเมื่อยามสุกหอมชื่นจิตจรุงใจเป็นที่สุดเจ้าค่ะ การเลือกผลที่แก่จัดนั้นก็ด้วยความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์ภายในที่พร้อมจะนำมาเพาะขายพันธุ์ให้เจริญเติบโต บอกเลยว่ายากที่สุดนั้นคือเรื่องจริงจะรู้ว่ายากจริงอย่างที่กล่าวไปแล้วนั้นต้องลองปลูกด้วยตนเองนะเจ้าจะเข้าใจในวลีคำที่ว่า ยากเลือดตาแทบกระเด็น นั้นมีอยู่จริง …

*** ผลรุทรักษะ ***

 เมื่อผ่านขั้นตอนในการเลือกผลรุทรักษะที่สมบูรณ์นั้นก็คือแก่จัดสุกคาต้นนั่นเอง จากภาพจะเห็นได้ว่าผิวเปลือกนอกแห้งหมาดพอประมาณ ถ้าแห้งเกินไปก็ยากแก่การเจริญงอกงามด้วยเมล็ดที่อยู่ภายในจะแห้งฟ่อไปตามกาลเวลานั่นเอง ขั้นตอนนี้อิฉันก็ลองผิดลองถูกมาก็ไม่น้อยด้วยไม่มีคำใดจากใครเป็นผู้ชี้นำ จะมีก็แต่ความเพียรในตน+กับสันดานในสันดอนเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ลองวิธีนั้นไม่สำเร็จในปีนี้ ปีต่อไปเริ่มต้นใหม่ดั่งวลีคำโบราณกล่าวผิดเป็นครู สิ่งผิดด้วยความไม่รู้บังเกิดความรู้ให้เรานั้นนำมาปรับใช้แก้ไขในฤดูกาลใหม่ ปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะขยายพันธุ์จนเข้าที่เข้าทางรุทรักษะเจริญงอกงามใน มหามายา ภูมายาเทวีสถาน ดั่งเช่นทุกวันนี้สุขใจจังมังค่ะ กราบ … 

*** แช่ชลธีธารนามมงคล ***

เมื่อคัดกรองแยกใช้เฉพาะผลที่เหมาะกับการลงปลูกกับความเชื่อส่วนบุคคคล แช่สายขลธีธารนามมงคลที่สะสมไว้ใช้ถวายสรงสนานต่อทวยเทพเทวดา เรามีเราใช้เราทำไม่เบียดเบียนใครเราก็สุขใจเริ่มแช่ชลธีธาร การแช่น้ำก็เพื่อให้ง่ายกับการลอกเปลือกนอกและเนื้อภายในของผลรุทรักษะให้เหลือแต่เม็ดในที่เราเห็นผ่านตากันในนาม *** น้ำตาพระศิวะ *** นั่นเอง วกเข้าเรื่องน้ำตาพระศิวะหลายปากได้กล่าวไว้ในเรื่องสรรพคุณด้านคุณไสย์ เวียนผ่านตาอ่านแล้วขนลุกตั้งชันทำมุมฉากกับผิวบนกายาอย่างบอกไม่ถูกจริงๆนะเจ้าค่ะ คริ คริ คริ

*** ผลรุทรักษะ ***

ปากคนก็คือคนเวียนวนอยู่กับศรัทธานำพามาซึ่งการพาณิชย์อยู่วันยังค่ำ บางวลีคำที่ได้ยินผ่านหูคือเรื่องบอกเล่าที่บอกต่อกันมาจากคนนั้นสู่คนนี้ล้วนผ่านวลีคำด้านไสย์ศาสตร์ มูเตรูเวทย์ลวงเป็นของขลังขายหาผลกำไรนำพาสู่ความงมงายทั้งสิ้น บ้างก็กล่าวรุทรักษะมีไว้ปราบภูตผีและปีศาจ บ้างก็กล่าวว่าไว้ปราบคุณไสย์ได้ฉมังนักแลวลีคำเหล่านั้นอิฉันว่ายังไม่ขนลุกเท่าการเพาะปลูกกราดสายตาเฝ้าดูแลทำนุบำรุงต้นรุทรักษะให้เจริญงอกงามจนได้ผลสีงามนามมงคลนั้น ชวนขนลุกตลอดเวลายิ่งกว่านะเจ้าค่ะ ด้วยโรคของแมกไม้นานาพรรณในผืนป่าเกิดขึ้นตามฤดูกาลที่แปรเปลี่ยนไป ร้อนผ่านตามติดมาด้วยฝนพรั่งพรูจากฟ้าเบื้องบนไม่ขาดปฐวีต่อด้วยสายลมหนาวพัดโชยมาไม้งามนามรุทรักษะยากจะปรับตัวด้วยไม้งามเจริญงอกงามบนขุนเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อของชนชาวเนปาลี ด้วยความสูงของระดับน้ำทะเลที่แตกต่างในการลงปลูก ด้วยสภาพอากาศณ.ทองผาภูมิเป็นเรื่องยากในการปรับตัวของไม้ผลสีงามนามมงคล รุทรักษะ ยืนต้นในสถานรับแสงแดดจร้าสลับสายฝนที่พรั่งพรูตลอดทั้งวันบางวันตลอดทั้งคืน การระบายของน้ำไหลผ่านก็ต้องดูแลไม่ให้น้ำท่วมขังปฐวีโรครากเน่า เชื้อราในดินก็จะเริ่มทำงานสร้างความอันตรายให้ไม้มงคลนามยืนต้นตายในที่สุดถ้าเราไม่ใส่ใจเฝ้าดูแลนะเจ้าค่ะ …

*** เม็ดรุทรักษะเกิดกำเนิดในสยาม ***

ชีวิตในบาทวิถีแห่งศรัทธาของอิฉันไม่เคยได้อะไรมาโดยง่ายเลยจริงๆนะเจ้าค่ะ ทุกสิ่งที่ผ่านมาในแต่ละวันหากไร้สิ้นใจรักษ์จริงบอกเลยว่า พร้อมจากลาปฐวีสถานไปเจริญเติบใหญ่ให้ร่มเงาในไศวภพตลอดเวลา ความใส่ใจ+ความเพียรนำพาให้บังเกิดผลสำเร็จได้เม็ดรุทรักษะพร้อมปลูกและพร้อมที่จะนำมาร้อยเรียงเคียงเส้นขึ้นเป็น ประคำ ตามสัจวาจาธิฐานภาคภูมิใจจังนะเจ้าค่ะ บางสิงกับความมโนไว้ในจิตเพียรให้เป็นผลสำเร็จที่หยิบจับสัมผัสได้ด้วยแรงแห่งศรัทธานำพา พาให้อิฉันสุขใจจังมังค่ะ …

*** เมล็ดใน รุททรักษะ***

ขั้นตอนนี้เป็นอีก๑ขั้นตอนที่เรียกได้ว่าอัตราเสี่ยงมีอยู่จริง ถ้าคิดจะเพาะด้วยเม็ดบอกเลยว่าเป็นปีก็ยากจะเจริญงอกงามให้ต้นกล้าผลิยอดแตกใบ ต้องผ่านขั้นตอนการแยกเปลือกแข็งให้ได้เมล็ดในเสียก่อนเป็นการย่นย่อระยะเวลาการย่อยสลายทางชีวภาพตามธรรมชาติของเปลือกนอกนั่นเองมังค่ะ เมื่อได้เมล็ดในก็มีลุ้นว่าเมล็ดในเหล่านั้นสมบูรณ์พร้อมเจริญพันธุ์หรือไม่ ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะเจ้าค่ะทุกขั้นตอนต้องใส่ใจ เฝ้าดูแลแม้กระทั่งเรื่องของอุณหภูมิในการเจริญงอกงามให้เทียบเท่าธรรมชาติที่รุทรักษะเคยเจริญงอกงาม  ไม่ลองไม่รู้อยากรู้ต้องลองทำด้วยตนเองเจ้าค่ะ …

*** ลงปลูก ***

เมื่อผ่านลำดับขั้นตอนตามที่กล่าวมาในข้างต้นแล้วนั้นทุกขั้นตอนรอร๊อรอลุ้นต่อไปอีกร่วมเดือน บางเมล็ดที่ติดเปลือกก็นานหลายเดือนกว่าจะย่อยสลายทางชีวภาพตามธรรมชาติ การให้น้ำก้เป็นเรื่องสำคัญในขั้นตอนนี้มากไปก็เชื้อราถามหา น้อยไปก้ทำให้ความชุ่มชื้นของเมล็ดพันธุ์แห้งไม่เจริญงอกงามให้ทัศนาภิรมย์เป็นแน่ ทุกอย่างต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนเพราะทุกขั้นตอนล้วนมีรายละเอียดในความเจริญงอกงามด้วยตัวของมันเอง หากมากหรือน้อยไปก็ต้องรอผลปีหน้าที่เวียนกลับมาให้กระทำ ทำตามขั้นตอนเดิมๆที่เคยทำ ทำแล้วจะงอกงามหรือไม่นั้นต้องถามใจตังเองว่า ใจพร้อมไหมกับการเฝ้าดูแลในสิ่งที่อยากมีกับศรัทธาเท่านั้นเป็นพอมังค่ะ …

*** ๑ในสยาม ***

คำว่าเส้นประคำรุทรักษะเส้นแรกและเส้นเดียวในสยามที่เจริญงอกงามบนแผ่นดินสยาม อิฉันกล่าวไว้เมื่อเดือน มิถุยายน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันเวลาผ่านเลยมากว่า๑๒ปีต้องย้อนกลับไปถามใจตัวคุณเองว่าสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณกล่าวผ่านสื่อออนไลน์ไว้นั้น คุณมีตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราชที่เท่าไร และที่มีอยู่นั้นคุณได้แนวความคิดในความอยากมีมาจากใคร อย่าบอกว่ามิใช่อิฉันถ้ากล่าวเช่นนั้นแสดงตัวตนว่าความแหลแถเท็จในสันดานมีอยู่จริงนะเจ้าค่ะ จะกล่าววลีคำใดออกจากปากพึงย้อนถามใจตนเสียก่อนว่าแรกเริ่มหรือเดินตาม ความหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หลายเรื่องราวที่เวียนผ่านกับชนชาวรูบอกเลยว่าหลายรูในสยามที่ชอบหยิบยกความเป็นอิฉันมาสวมครองความเป็นตน จนลืมมองความเป็นจริงที่พึงจะเป็น หากคิดจะเป็นผู้นำคนสอนคนก็ต้องสอนด้วยความจริง เพราะความจริงเป็นสิ่งไม่เคยตายไปจากโลกใบนี้ ตรงกันข้างเหล่าคนรูจะตายทั้งเป็นก็เพราะความจริงนะเจ้าค่ะ …

*** ไม้มงคลนามเจริญงอกงาม***

ไม้มงคลนาม รุทรักษะ ๑ไม้มงคลแห่งไศวนิกายที่ชาวภารตะชนมีคติความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ มากด้วยสรรพคุณนานาประการอันนี้อิฉันขอไม่เขียนถึงเพราะสรรพคุณใดๆที่เวียนผ่านหาได้มากเท่าลำดับขั้นตอนคนนอกอารยธรรมในศรัทธาต่างบ้านต่างเมื่อเช่นอิฉันลงมือเพาะปลูกจนเจริญงอกงามได้ในสยามอีกแล้ว งามผลิยอดชูใบให้เห็นด้วยความเพียรภูมิใจจริงๆนะเจ้าค่ะ หลายคนอยากมี หลายคนอยากทำบ้างอิฉันขอเป็นกำลังใจให้คุณนั้นเป็น๑ผู้สร้างศรัทธาให้เป็นจริงผ่านการเจริญงอกงามของไม้สีผลงามนามมงคล รุทรักษะ ให้เจริญงอกงามสมดั่งจิตปรารถนา วันนี้อิฉันทำสำเร็จแล้วทีเหลือก็ตามมาด้วยวลีคำในข้างต้นพร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกแรงแห่งศรัทธาที่อยากมีต้องลองทำดูด้วยตนเองเจ้าค่ะ …

*** ร้อยผ่านรู ***

วกกลับมาเข้าสู่ขั้นตอนของการร้อยเรียงเม็ดรุทรักษะขึ้นเป็นเส้น ประคำ อย่างที่กล่าวไว้นะเจ้าค่ะว่าประคำนั้นไม่ใช่สิ่งที่พึงนำมาใช่ร่วมกัน ประคำแต่ละเส้นนั้นพึงมีไว้ใช้เฉพาะบุคคลเพราะประคำแต่ละเม็ดที่นับผ่านการภาวนามันตรานั้นกำหนดจิตและใจของผู้ภาวนานั้นๆให้เป็น๑เดียว ฟ้าพูดได้ในเรือนชานมายาเทวีถึงได้นำพาวลีคำให้อิฉันกระทำกว่าจะเป็นดั่งภาพๆนี้บอกเลยว่าที่สุดของที่สุดในชีวิตอิฉันแล้วจริงๆ ที่สุดในทุกเรื่อง ที่สุดในทุกด้าน ที่สุดในทุกความเป็นมากว่าจะได้หยิบจับเม็ดรุทรักษะขึ้นร้อยผ่านรูเรียงต่อกันให้ครบ ๑๐๘เม็ดนั้นใช้เวลากว่า ๑ทศวรรษนะเจ้าค่ะ …

*** ปลายแหลมผ่านรูกลาง ***

ธรรมชาติต่างรังสรรค์สร้างสิ่งต่างๆไว้ให้ได้อย่างลงตัวสวยงามเพียงแต่เรา๑มนุษย์ผู้ศรัทธาในเทพเทวดาฟ้าเบื้องบนนั้นจะคิด พิจารณานำพามากระทำสนองตอบกับศรัทธาที่จิตตนบังเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด เท่าที่ผ่านมาไม่เคยได้อะไรมาโดยง่ายเช่นใครอื่นเพราะฟ้าพูดได้ในเรือนสอนให้อิฉันและคนในเรือนรู้จักนำพาความเพียรในตนมาใช้เกิดประโยชน์ ผลประโยชน์เลยจางหายไปในรูปแบบศรัทธาพาณิชย์ ด้วยเพราะคำว่าความเพียร ทำให้อิฉันและทุกคนบนเรือนต่างรู้จักหยิบจับในทุกสิ่งจนรู้ถึงคุณค่าในแต่ละสิ่งที่นำพามาใช้ในศาสนว่าด้วยพิธีที่ไร้สิ้นกรรมต้อง เพียรหา เพียรกระทำ เพียรคำเดียวจริงๆที่อยู่คู่กับศรัทธาฟ้าพูดได้นะเจ้าค่ะ กราบ …

*** ประคำ ***

อย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็คือความสำเร็จกับความเพียรในตนตามวลีคำฟ้าเรือนชานมายาเทวีได้กล่าวชี้นำให้กระทำ ศรัทธาหาใช่สิ่งที่ต้องซื้อหามาสนองตอบกับศรัทธาที่เกิดขึ้นในจิต ตรงกันข้างฟ้าเรือนชานมายาเทวีแฝงไว้ให้คิดนำพามาปรับใช้กับหน้าที่ๆพึงกระทำตนในแต่ละวัน สิ่งที่เห็นผ่านตาถ้าปล่อยผ่านไปก็ไม่บังเกิดความสำเร็จ แต่ถ้าเหHนในสิ่งใดแล้วรู้คิด รู้พิจารณาก่อนลงมือกระทำความสำเร็จบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ศรัทธาเกิดหรือศรัทธาจะดับสิ้นไปนั้นอยู่ที่สิ่งที่ตนเลือกกระทำ สิ่งที่ทำให้สำเร็จได้ในชีวิตนี้บอกได้เลยว่าด้วยบาทวิถีแห่งศรัทธานำพาทั้งสิ้นมังค่ะ …

*** โอม นมัชศิวายะ ***

โอม นมัช ศิวายะ มหามันตราบดนี้จริงๆที่เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิตให้เห็นสัจธรรมกับศรัทธาในรูปของความเป็นจริง พระบิดามหาโยคีศวรคือราชาแห่งทุกสรรพสิ่งที่เกิดกำเนิดขึ้นในตรีจักรวาล หากคนเราเกิดศรัทธาแล้วต้องรู้จักคิดย้อนในสิ่งที่ตนหยิบจับขึ้นกระทำต่อศาสนว่าด้วยพิธี ที่ผ่านมากว่า๓ทศวรรษบนบาทวิถีแห่งมายาศาสตร์แบบไม่เป็นประสาท อิฉันบอกได้เลยว่าพิธีกรรมต่างๆนั้นหากไม่พิจารณาด้วยสติก่อนกระทำล้วนเป็นกรรมกับผู้แสวงหาพิธีพลีถวายต่อเทพเทวดาเพื่อหวังสุขทั้งสิ้น สิ้นทรัพย์ สิ้นซึ่งศรัทธาก็ด้วยพิธีกรรมฟ้าเรือนชานมายาเทวีถึงชี้นำให้อิฉันเห็นถึงสัจธรรมในการปลูก เฝ้าดูแลเอาใจใส่ให้สิ่งที่ปลูกนั้นเจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านผลิยอดแตกใบ ความเจริญได้ที่ตามวาระด้วยอายุของไม้ในแต่ละสายพันธุ์จะบังเกิดดอกต้องผ่านการผสมพันธุ์ของเกษรตัวผู้และตัวเมีย จนบังเกิดผล ผลแห่งความสำเร็จนั้นสอนให้เห็นถึงสัจธรรมนำพาชีวิต ต้องรอเวลา แต่อย่าได้มองข้ามวันเวลาให้ผ่านเข้ามาในชีวิตในแต่ละวินาที เพราะทุกนาทีที่เกิดกำเนิดขึ้นเป็นคนนั้นมีค่า พึงต้องใช้ให้คุ้มค่าจะนำพาให้เรานั้นสำเร็จด้วย ศรัทธา …

*** โอม นมัชศิวายะ ***

ครบรอบ ๑๒ปี หอ ศิวาลัยสถาน ที่อิฉันรังสรรค์สร้างไว้ณ.เรือนชานมายาเทวี ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤษภาคมของทุกปี ภาคภูมิใจเป็นที่สุดกับสิ่งที่ได้ให้สัจวาจาต่อพระบิดามหาโยคีศวรไว้เป็นผลสำเร็จ การร้อยเส้นประคำขึ้นแทนใจของเหล่าสานุในเรือนชานมายาเทวีที่ต่างร่วมด้วยช่วยอิฉันในทุกๆด้านจนประสบพบความสำเร็จ ได้ด้วยความเจริญงอกงามของไม้งามนามมงคลน้อมนำพาถวายต่อมูรติองค์ลึงค์ประธาน เส้นประคำที่ร้อยเรียงขึ้นจากเม็ดรุทรักษะ๑ร้อย๘เม็ดที่เกิดกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินสยาม ๑ความสำเร็จในครั้งนี้สอนใจอิฉันให้เห็นได้ในหลายหลากสิ่ง แต่ละสิ่งคือสัจธรรมเคียงคู่กับความเป็นจริง จริงดั่งฟ้าเรือนชานมายาเทวีได้กล่าวไว้ว่าไม่มีเทพเทวดาองค์ใดจะเสกเป่าเรียกความสำเร็จให้บังเกิดกับผู้ศรัทธาได้ หากสิ่งที่ผู้สรัทธาในเรายังมิได้หยิบจับสัมผัสด้วยตนเองอยากสำเร็จในสิ่งใดนั้นต้องกระทำตนหยิบจับสัมผัสผ่านสิ่งนั้นๆด้วยตนเองเสียก่อน ทำวันนี้ให้ดีกว่าวันวานที่ผ่านมา และสิ่งที่ผ่านไปจะมากด้วยคุณค่าด้วยศรัทธาที่พึงมี กราบ …

*** ประคำรุทรักษะเส้นแรกในสยาม ***

ปล. บทความที่กล่าวไว้ในข้างต้นคือประสบการณ์ที่เวียนผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยบาทวิถีแห่งศรัทธานำพา และเป็น๑ความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาณในการเข้าชมอีกครั้ง ติดตามบทความประคำรุทรักษะตอนที่ ๒ ได้ในลำดับต่อไป … เพลิงในมายา 

Only registered users can comment.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น