Umakali

ส่งท้ายนวราตรี

ตุลาคม 7, 2017

นวราตรี บูชา ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยเช่นทุกปีในวันวานกับ๑กิจกรรมประจำปีในเรือนชานมายาเทวียังไม่แล้วเสร็จตามเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์ที่เวียนผ่าน สิ่งที่เรานำพามาถวายมหาเทวีร้อยเรียงเคียงสถานนั้นก็คือ กมัณฑลุ หรือที่เรียกว่า กลศ ต่างทราบกันดีอยู่แก่ใจว่าเรานั้นต่างกระทำลงมือพลีบูชาถวายต่อมหามายาแห่งศักติมายาในค่ำคืนนวราตรีตลอด ๙ราตรีกาล นั้นก็เพื่อความเป็นศิริมงคลกับชีวิตในสถานที่เราจัดตั้งเครื่องบูชาพลีถวายต่อพระมารดา ๑เดียวในดวงใจ เรือนชานมายาเทวีก็เช่นเดียวกันตั้งใจนำพาทุกสิ่งอันประกอบไปด้วย ปฐวี ดิน ชลธีธาร น้ำ มาประกอบขึ้นเป็น กมัณฑลุ อันศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบขึ้นด้วยวาจาในสัจจาธิฐานแห่งกาลอันศักดิ์สิทธิ์ นวดุรกา บูชา …

 

 

กมัณฑลุ ยอดบนภาชนะที่บรรจุน้ำอันเป็นมงคลนามในสถานที่ต่างๆนั้นจะประกอบไปด้วยสิ่งใดนั้นตามแต่สถานที่นั้นๆจะนำพามาพลีถวายต่อพระมารดาซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่จะกำหนดขึ้นใช้ละเอียดอ่อนหรือมักง่ายว่ากันไป ตามแต่ละผู้รู้(ดี)กูรู้(จัง)ทั้งหลายทั้วไทยจะกำหนดขึ้นใช้ในศาสนว่าด้วยพิธีพลีถวายต่อพระมารดา เรือนชานมายาเทวีของอิฉันก็กระทำเช่นเดียวกันแต่อย่างที่กล่าวในข้างต้นว่าศาสนในพิธียังไม่แล้วเสร็จสิ้นตามเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์ที่เวียนผ่าน ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องนำพามากระทำต่อให้แล้วเสร็จเพื่อแสงสว่างแห่งนวราตรีกาล จะสาดส่องสว่างเบื้องหน้ามูรติเทวีประธาน ๑ เดียวในดวงใจเช่นที่ทุกปีที่ผ่านมานานกว่า ๓๐ ปีนะจ๊ะมิได้แหลแถตนให้สีข้างเป็นแผลนะค่ะ คริ คริ คริ  …

 

 

เมื่อสิ้นสุดเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่าทิ้งขยะ บ้างก็ให้ลอยน้ำ บ้างก็ปล่อยไว้ให้แห้งจะนานเพียงใดก็ต้องเวียนกลับโยนทิ้งขยะอยู่ดี สอนกันได้สั่งเสียกันดีสิ้นคิดโดยแท้จริงๆกับวลีคำสอนของเหล่ากูรู้ดี มึงรู้จังทั่วไทยนะค่ะ ปลูกฝังสืบต่อกันกับนิสัยมักง่ายสิ้นคิดเยี่ยงนี้พึงหยุดกระทำนะค่ะเหล่าศรัทธาชนชาวสยามทั้งหลาย บ้างก็ทิ้งให้แห้งคาหม้อรอวันลาเสริมเติมแต่งเพิ่มพลังมหาเทวีเวียนกลับมาลงหม้อในค่ำคืนนวราตรีปีถัดไป สดับ๒รูหูฟังแล้วเสมือนเป็นการหยิบยื่นความงมโข่งส่งต่อให้กันและกันงมงายสิ้นดี แหล่งน้ำในธรรมชาติไม่ใช่ที่ทิ้งขยะทุกชนิดและทุกประเภทไม่ว่าขยะนั้นจะเป็นขยะชีวิตหรือขยะแห่งศรัทธาเสร็จสำเร็จรูปก็ตามที เริ่มหาเริ่มทำเริ่มบูชาทำได้หามาประกอบขึ้นบูชาได้ แต่ท้ายสุดเสร็จสิ้นพลีบูชาล้วนหาทางจบสิ้นกาลอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนวราตรีกาลได้แบบไม่มีสมอง คิดจะเอาสิ่งที่เรียกว่าสัดทาอุต่ะอามิตาทายาแก้คันกันสัดทาครบงำจิตกันหรือยังมังค่ะ ทิ้งลงแหล่งน้ำ แม่น้ำ คู คลอง หนอง บึงต้องเน่าเหม็นเพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์ขยายยุงนะจ๊ะ สมองมีคิดด้วย ทำแล้วอย่าทิ้งขว้างให้คนที่ไม่ศรัทธาในพระเทวีด่าตามหลัง ปลูกสิจ๊ะปลูก มะพร้าวน้ำหอมได้ราคาดีปลูกให้รู้ ปลูกให้ดี ต้องปลูกฝังลงดินให้เป็นด้วย ยอดหันทางทิศตะวันออก วางลงเพียงผิวดินแต่พองามมะพร้าวจะโตไวลองทำดูจะได้ปลูกฝังสันดานความเป็นคนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนกับสิ่งแววล้อมกับของพลีถวายพระเทวีให้ขัดตาใครต่อใครในสังคม นะจ๊ะ …

 

 

ส่วนยอด กมัณฑลุ ที่ใช้มะพร้าวเกลายอดแหลม อารามรวมไปถึงอาศรมยันสำนักใดเรือนใดตำราเล่มใดในโลกหล้าว่าไว้ด้วยวลีคำใดบังคับใช้ตามศาสตร์หรือสาดใดมิทราบได้ แต่คติศาสตร์แบบไม่เป็นประสาทของเรือนชานมายาเทวี เมื่อเสร็จสิ้นศาสนพิธีพลีบูชาถวายต่อพระเทวีแกะผ้าห่อมะพร้าวออกซักซิค่ะซัก ซักตากทำความสะอาดเก็บให้เป็นที่เรียนร้อยพร้อมเวียนกลับนำมาใช้อีกในศาสนพิธีกรรมอื่นอีกก็ไม่ผิดแปลก ของใช้ในศาสนล้วนเวียนกลับนำมาใช้ได้อีกหากรู้ถึงกาลเทศะที่ควรกระทำ ซัก รีด พับ เก็บให้เป็นที่เป็นทางนำพามาใช้ใหม่ได้อย่างสบายอุราพาเพลินใจ ส่วนมะพร้าวแก่ก็ตอกให้แตกแยกออกจากกัน นำน้ำมะพร้าวที่อยู่ในผลภายในไว้สรงสนานเทพเทวามากมงคลดี น้ำบริสุทธิ์โดยแท้จริงไม่อิงนิยายหรือเรื่องเล่าผ่านนิทานนินทาศพ น้ำบริสุทธิ์กลางหาวนี้ผ่านขั้นตอนการกรองด้วยระบบเส้นใยธรรมชาติรังสรรค์สร้าง เส้นใยระบบกรองตามธรรมชาติสร้างคือจากปลายรากดูดซึมผ่านลำต้นจากนทีในปฐวีสู่ยอดสะสมเป็น๑น้ำกลางหาวที่มากความบริสุทธิ์ มากคุณประโยชน์โดยแท้เหมาะสมกับการนำพามาสรงสนานถวายเทพเทวา-มหาเทวี คนเราทำได้ไหมค่ะตอบเลยไม่ต้องคิดนานว่าทำไม่ได้อย่างธรรมชาติรังสรรค์สร้างไว้อย่างแน่นอน หากทำไม่ได้เช่นธรรมชาติรังสรรค์สร้างไว้เคียงคู่ศาสนว่าด้วยพิธีกรรมนำพามาพลีถวายยอดต่อเทพเทวา-มหาเทวี นำพามาใช้พึงคิดอ่านให้ออกถึงกุศโลบายเพราะทุกสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นปรัชญาแฝงเชิงเรียนรู้หาใช่กูรู้ดี-มึงรู้จังจากการจ้องมองเพียงหวังคัดลอกเลียนแขกนุ่งห่มข้าวหม่นหมองในวรรณะมากระทำโดยไม่รู้อะไรเลย พึงละอายกับจิตอยากกระทำถวายต่อเบื้องหน้ามูรติเทพเทวา-มหาเทวีบ้าง นะจ๊ะ …   

 

 

๙วัน๙คืน นวดุรกา บูชา กับมะพร้าวนั้นสำคัยไฉน ไฉนเลยถึงต้องรับศีลนวดุรกาด้วยผลมะพร้าว กราดวลีความไปบ้างแล้วในข้างต้นคงจำกันได้ดีหากอ่านแค่เพียงผ่านตาเวียนย้อนกลับขึ้นไปอ่านเสริมสร้างภูมิปัญญาไว้ติดตัวก็ไม่ใช่เรื่องยาก จะยากหากคิดต่างถ้าคิดดีกว่านี้นำเสนอผ่านสื่อบอกเล่า๙ยัน๑๐ให้อิฉันทราบความบ้างก็นะเจ้าค่ะ จะได้เสริมเพิ่มความรู้ไว้ประดับสมองกับมุมมองต่างไว้บางไม่ว่ากัน คริ คริ คริ  

 

 

ผ่าครึ่งผลมะพร้าวบูชายอด กมัณฑลุ ที่ขึ้นยอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้มะพร้าวซีกเยี่ยงนี้นะเจ้าค่ะ ทำความสะอาดผ่านน้ำปูนใสอีกครั้งก็ใช่ว่าจะเสียเวลามากสักเท่าไร เพราะในศาสนว่าด้วยพิธีพลีถวายนวดุรกาก็ต้องใช้ใบพลูก่อนวางหมากต้องปาดปูนก่อนเจียดขึ้นคำนำพาถวายก็พึงแบ่งปันมาแช่มะพร้าวซีกสักเล็กน้อย จะช่วยให้เนื้อในมะพร้าวกรอบขูดง่ายที่สำคัญน้ำปูนเป็นด่างจะลดค่าความเป็นกรดของเนื้อในมะพร้าวให้สะอาดไร้สิ้นซึ่งเมือกบนชั้นผิวที่ห่อหุ้มน้ำได้เป็นอย่างดี  เวลานำไปคั้นกรองน้ำกะทิก็จะหอมอยู่ได้นานไม่บูดเสียผิดกลิ่นก่อนเวลาอันควร บอกแล้วนะว่าอย่าข้ามขั้นตอนมักง่ายขูดเลยโดยไม่ล้างผ่านน้ำปูนใสไงจ๊ะ ไม่ลองไม่รู้ ไม่ต้องดูแค่เพียงลองนำไปปรับใช้ศรัทธาจะได้ถึงบางอ้อ จร้า …   

 

 

ช้าอยู่ใยมะพร้าวผ่าครึ่ง ล้างน้ำปูนใสผึ่งลมให้สะเด็ดน้ำก่อนขึ้นกระต่ายขูดมะพร้าวเฉพาะกิจในเรือนชาน เน้นนะค่ะว่าพึงสะเด็ดน้ำขณะขูดก็พึงมีสติขูดมะพร้าวซีกในขณะเปียกจะลื่นหลุดมือๆแหกด้วยฟันแหลมคมของกระต่ายน้อยในเรือนชานนะจ๊ะ  ศรัทธาสอนให้อิฉันมีสติแม้ลำดับขั้นตอนการขูดก็ยังต้องมีสติ ไร้สติขณะขูดมีหวังพลาดท่ามือแหกอย่ามาว่ากันนะเพราะอิฉันเตือนคุณแล้ว ยุคสมัยนี้มีที่ขูดไฟฟ้าตามตลาดแม่ค้าหมิ่นเงินน้อยไม่รับขูด มะพร้าวจำนวนน้อยผ่านศาสนว่าด้วยพิธีพลีบูชาถวายพระเทวีไม่กี่ลูกก็ต้องขึ้นต่ายน้อยในเรือนชานมายาเทวี ขูดเนื้อก่อนคั้นน้ำให้ได้หัวกะทิขาวข้นหอมชื่นจิตจรุงใจจริงนะเจ้าค่ะ … 

 

 

ขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดต้องผสมน้ำเล็กน้อยเพื่อง่ายกับการคั้นเนื้อมะพร้าวขูดให้ได้น้ำกะทิขาวข้นหอมมันจริง น้ำที่ใช้ไม่มักง่ายอีกเช่นกันประปาเทวีเปิดก๊อกน้ำไหลหลากไม่ขาดสายไม่ค่ะไม่ ไม่มักง่ายนำพามาใช้ถวายพระเทวี๑เดียวในดวงใจอย่างแน่นอน น้ำมงคล๙วัน๙คืนในกมัณฑลุไงจ๊ะนำมาผสมแต่พองาม ถ้าใส่น้ำมากไปงามหน้าเพลาเคี้ยวบนไฟอ่อนมีหวังปากเหงื่อทั้งวี่วัน อลังการงานกระเด็นเพิ่มความมันท่วมเรือนจะหาว่าอิฉันบอกไม่ละเอียดมิได้นะเจ้าค่ะ คริ คริ คริ … 

 

งานกระเด็นหลบกันให้ดีนะจ๊ะ กะทิบนเตากำลังไฟอ่อนๆพอเหมาะกำลังงามหากไฟแรงไปน้ำมันมะพร้าวจะไหม้ไฟสีจะไม่ใสสวยงามนะเจ้าค่ะ แต่พึงระวังคนไปในทิศทางเดียวพร้อมฝึกวิชาตัวเบารู้หลบเป็นหลีก กะทิเดือดมันจะดีดขึ้นหน้าเกรงจะงามหน้าเป็นธิดาท้าวแสนพันพองตุ่มใสทั้วหน้าจะหาว่าอิฉันไม่เตือนมิได้นะเจ้าค่ะ ลำดับนี้จะหอมชวนชิมอย่าเผลอชิมตักเข้าปากถ้าไม่อยากเป็นเปรตเฝ้าเทวลัยตนรังสสรค์ ห้ามชิมนะเจ้าค่ะโบราณว่าไว้ของถวายพระ ของถวายเทพเทวดาห้ามชิม เมื่อห้ามชิมก็อย่าสู่รู้ถึงรสชาติอยากรู้รสก็เคี่ยวใหม่ชิมเพลินคุณค่าของมะพร้าวลดค่าน้ำตาลและไขมันในเลือดได้ฉมังนักแล คุณประโยชน์ของมะพร้ามนั้นมีมากมหาศาลหาใช่เพียงนำพามาใช้ทิ้งขว้างศาสนว่าด้วยพิธีพลีทุ่มถวายเทวดา มหาเทวีอย่างเดียวนะจ๊ะ เสียดายทรัพย์ทั้งนั้นทุ่มได้ทุ่มดีทุ่มให้พังพินาศสิ้นด้วยเงินเราหรือไร เคยคิดกับบ้างหรือไมเงินหายากพึงใช้อย่างประหยัดเก็บออมไว้ไม่เท่าเสีย ศรัทธาแบบมีสติไม่ทุ่มทิ้งนะจ๊ะเสียดายของ คริ คริ คริ …    

 

 

เคี้ยวจนได้ที่กลิ่นหอมมะพร้ามชื่นจิตจรุงใจเป็นที่สุด อย่างที่บอกไฟอ่อนๆนั่งเคี้ยวน้ำกะทิในกะทะใจเย็นๆศรัทธาสอนให้เราใจเย็น ศรัทธาสอนให้เรานั้นรู้เวลาการรอคอย เมื่อทุกสิ่งพร้อมเพรียงเคียงกันด้วยเวลาพอเหมาะสิ่งที่พอควรก็พึงหยุดเคี้ยวยกกะทะลงจากเตาไฟ ยกแล้วกะทะยังร้อนพึงตักเปลี่ยนภาชนะใหม่เพราะสีน้ำมันมะพร้าวใสๆบนเตาไฟอาจจะไหม้เพิ่มความเข้มข้นของสีน้ำมันมะพร้าวได้อีก ตักสิค่ะจะรออะไรทิ้งไว้ให้เย็นคั้นกากอีกครั้งแต่อย่าทิ้งนะจ๊ะกากก็นำพามาใช้ได้กลิ่นหอมชื่นใจ ทุกสิ่งว่าด้วยศรัทธาในแบบฉบับเรือนชานมายาเทวีของอิฉันมากด้วยประโยชน์ในการนำพามาใช้ถวายพระเทวีอย่างแน่นอน มะพร้าวขายมาเป็นลูกก็ต้องนำพาทุกส่วนของผลมะพร้าวที่ซื้อหามาใช้ในศาสนว่าด้วยพิธีพลีถวายพระเทวีให้คุ้มค่าคุ้มราคา จร้า …

 

*** กากสดแลกากน้ำมัน จุดเสมอเหมือนกำยานขึ้นเครื่องหอมเบื้องพระบาทมหามายาในศักติมายา ***

 

 

ได้ครบทุกสิ่งจะรอช้าอยู่ใยน้ำน้ำมันมะพร้าวจากผลบนยอด กมัณฑลุ เส้นใยจากก้านบัวดอกงามนามตรีจักรวาลถวายพระเทวีก้านทิ้งให้ไร้คุณค่าก็ไม่ใช่เรือนชานมายาเทวี ดอกบัวขายมายกกำจะให้คุ้มค่าต้องใช้สมองคิดนำพามาซึ่งแสงนั้นก็คือร้อยพันเส้นใยหักพันเส้นใยบางๆขึ้นเป็นวง บิดให้เป็นเกลียวนำพาแสงสว่างด้วยเส้นใยบริสุทธิ์เบื้องหน้าศาสนว่าด้วยพิธีพลีถวายต่อพระเทวี๑เดียวในดวงใจอีกเช่นกัน แสงสว่างสาดส่องเบื้องพระบาทสวยงามเคียงมูรติ จากผลมะพร้าวสู่กะทิ จากหัวกะทิเคี้ยวไฟจนแตกมันแปลเปลี่ยนเป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์นำพาแสงสว่างแห่งเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์ นวดุรกา บูชา  ศรัทธาไม่ต้องงมโข่ง ศรัทธาหาใช่เรื่องงมงายง่ายๆเพียงนิดกับวิถีแห่งศรัทธา สติกำเนิดปัญญาเพียรปัญญาตนด้วยสิ่งที่กระทำให้แตกฉาน จะส่องสว่างนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยวิถีศรัทธาเรียบง่ายแบบไม่มักง่ายหนุนนำพาให้เจริญในตนนะเจ้าค่ะ …   

 

 

กราบแทบพระบาทแห่งมหามายาในศักติมายา ด้วยควันจากเนื้อมะพร้าวแท้ส่งกลิ่นหอมคลุ้งไปทั่วทั้งเรือน แสงสว่างจากน้ำมันมะพร้าวจากยอดกมัณฑลุนำพามาใช้แทนพระเทวีลักษณ์แห่งพระองค์ฉันใด ฉันนั้นในศาสนว่าด้วยพิธีพลีถวายตลอด ๙วัน ๙คืนกราบแทบพระบาทที่ทรงชี้นำพาให้สายศรัทธาอีกหลายร้อยดวงในพระนามแห่งพระองค์ก้าวเดินด้วยสติในตน นำพาปัญญาด้วยความเพียรให้แตกฉาน กราบพระบาทแห่งฟ้ามายาเทวีหนุนนำพาให้เห็น นำพาให้ได้รู้ ด้วยสิ่งที่พึงกระทำเบื้องหน้ามูรติแห่งพระองค์ในกาลอันศักดิ์สิทธิ์ ชี้นำพารู้คุณค่าพึงนำพามาใช้ให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เรียกว่าของพลีบูชาถวายต่อพระองค์ ทุกสิ่งร้อยเรียงเคียงกันขึ้นเป็นกมัณฑลุถวายต่อพระองค์นั้น นำพามาซึ่งคำว่าอุดมสมบูรณ์ ให้เห็นถึงความเจริญงอกงามในสติแห่งตนพึงมี สิ่งที่พระมารดา๑เดียวในดวงใจทรงชี้นำพาว่าพึงกระทำนั้นแม้จะต่างจากวิถีในวรรณะกระทำ รวมไปถึงแวดวงศรัทธามองว่าต่าง หากความต่างนั้นสอนให้รู้ถึงคุณค่ากับของพลีถวายนั้นพึงนำพามาใช้ในทุกสิ่งที่พลีถวายต่อพระองค์ คิดใช้ก้ต้องคิดรอ รอใดได้เล่าต้องรอเวลาในสิ่งที่กระทำ ทำให้เห้นถึงขึ้นตอนความเจริญงอกงามของสิ่งต่างว่าด้วยเมล็ดพันธุ์ธัญพืช คือกาลอันศักดิ์สิทธิ์แห่ง นวดุรกา บูชา อย่างแท้จริง ศรัทธาสอนให้เห็นแม้เพียงมะพร้าวยังย้ำเตือนใจให้แตกฉานกับศรัทธานำพาให้ก้าวเดินเคียงดิน ดินแห่งศรัทธานำพาให้มีในทุกวันนี้ได้ด้วยวลีคำแห่งฟ้าเรือนชานมายาเทวีชี้นำพา สาธุ สาธุ สาธุ … 

ปล. ทุกวลีคำในข้างต้นที่นำเสนอให้ได้ชมภาพพร้อมวลีคำเป็นความเชื่อส่วนบุคคล อ่านผ่านสายตาจะด้วยทางใดก็ทางหนึ่งพึงใช้วิจารณญาณส่วนตนในการเข้าชมทุกครั้ง หากทางคุณคือทางต่าง ต่างด้วยความคิด ต่างด้วยการกระทำ หรือต่างที่เรานั้นก้าวเดินคนละทิศทางกับศาสตร์แห่งศรัทธา มารยาทง่ายๆที่พึงรู้นั้นก็คือกรุณาอย่าแวะเวียนกลับมาเข้าชมภาพพร้อมวลีคำนำเสนอในวิถีแห่งศรัทธาเคียงดินบนพื้นที่นี้อีก ขอบคุณมาณ.ที่นี้ … เพลิงในมายา   

Only registered users can comment.

 1. สาธุ ทุกบทความของแม่พระเพริงนู่ติดตามมาโดยตลอดค่ะนู่รักในคำสอนและข้อคิดดีค่ะ
  รักความศรัทธานี้ #แม่คือแม่

  1. ขอบคุณนะค่ะ ที่ติดตามวลีคำนำเสนอร้อยเรื่องราวแห่งศรัทธาถวาย อย่างไรเสียต้องใช้วิจารณญาณในการเข้าร่วมชมด้วยนะค่ะ

  1. ด้วยความยินดียิ่งมังค่ะ บางสิ่งเสียไปกับลมปากคนยากกลับคืน สิ่งต่างย่อมมีที่มาจากสิ่งที่น้อมนำพาถวายพระเทวี๑เดียวในดวงใจนะค่ะ

 2. ขอขอบพระคุณในสิ่งที่คุณแม่บอกกล่าว นำเสนอมา ได้ความรู้หลายอย่างเลยค่ะ กราบ สาธุ สาธุ สาธุค่ะคุณแม่

 3. ศรัทธาไม่ทิ้งขว้างจริงๆค่ะ สาธุๆ ทุกส่วนล้วนมีประโยชน์ใช้พลีบูชา อ่านแล้วได้ความรู้ได้ปัญญาจริงๆค่ะ

  1. บางสิ่นที่กระทำอาจจะเป็นมุมต่างที่คิด มุมต่างที่กระทำ ทำแล้วเราสุขใจไม่เดือดไม่ร้อนใครสุขใจก้ทำไปเจ้าค่ะ
   เรียบง่ายได้ใจความสุขแห่งศรัทธาแบบไม่มักง่ายกับศรัทธาพลีถวายเทพเทวดา สุขใจเราเทวาภิรมย์เป็นพอมังค่ะ
   … เพลิงในมายา

  1. ขอบคุณที่แวะเวียนมาเขียนอ่าน ให้มากสุขกับศรัทธาที่มีนำพาให้สุขสมปรารถนานะเจ้าค่ะ … เพลิงในมายา

 4. เป็นศรัทธาที่เคียงคู่กับธรรมชาติ และยังทำให้ธรรมชาติอยู่คู่กับศรัทธาอย่างยั่งยืนจริงๆค่ะคุณแม่

  1. ธรรมชาติเท่านั้นที่จะอยู่เคียงโลกแห่งศรัทธาให้ยาวไกลตราบนิรันดร์ หาใช่เราผู้ศรัทธาไม่
   มีเกิด มีจาก แต่ธรรมชาติรอบข้างไม่เคยจากหายไปไหนกับพลังแห่งจักรวาลที่เราศรัทธานนะเจ้าค่ะ

 5. Definitely believe that which you stated. Your favourite justification appeared to be
  on the net the simplest thing to remember of. I say to you, I definitely get irked whilst other folks consider issues that they
  plainly do not recognise about. You controlled to hit
  the nail upon the top and also outlined out the entire thing
  without having side-effects , other people could
  take a signal. Will probably be back to get more.
  Thank you

 6. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite
  reason appeared to be on the internet the easiest thing to be
  aware of. I say to you, I definitely get irked while people
  consider worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top
  and also defined out the whole thing without having side effect
  , people can take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

 7. With havin so much content do you ever run into
  any issues of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive content I’ve either
  created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up
  all over the internet without my permission. Do you know
  any methods to help prevent content from being stolen? I’d certainly appreciate it.

 8. Everything said made a great deal of sense. However, what about this?
  what if you composed a catchier post title? I am not suggesting your content isn’t good,
  but suppose you added a post title that grabbed a person’s attention? I mean ส่งท้ายนวราตรี – Umakali Blog is a little vanilla.
  You ought to look at Yahoo’s home page and note how they create article headlines to grab people to click.
  You might add a related video or a pic or two to grab readers excited about everything’ve got to say.
  Just my opinion, it would bring your blog a little livelier.

 9. The quartet viva voce PDE5 inhibitors commercially useable in the U.S.
  are Viagra (Viagra, Pfizer), vardenafil (Levitra and
  Staxyn, Bayer/GlaxoSmithKline), tadalafil (Cialis, Eli Lilly), and a More of late approved
  drug, avanafil (Stendra, Vivus). The enlargement of this division has allowed for greater tractability in prescribing founded on separate reception. http://lm360.us/

 10. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague
  who had been conducting a little homework on this. And he actually ordered me
  dinner due to the fact that I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanx for spending the time to talk about this issue here
  on your web site.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น