Umakali

๑ดวงใจ

พฤศจิกายน 28, 2017

ปฐมบทความ ๑ดวงใจคือ๑สิ่งที่อิฉันรังสรรค์สร้างพุทธปฏิมาประธาน  มูรติมหามายา๒นาฏลีลาแห่งพระบิดามหาโยคีศวรประทับยืนเคียงพระมารดา๑เดียวในดวงใจ ปัจจัยสำคัญอีก๑สิ่งในการรังสรรค์สร้างนั้นก็คือ ดวงใจ หรือหัวใจเช่นเราๆนั่นเองเจ้าค่ะ สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้ต่างมีดวงใจภายในกายาด้วยกันทั้งสิ้น มิเช่นนั้นการรังสรรค์สร้างพุทธแลเทเทวาสถิตขึ้นเป็นประธานเคียงปฐวีสถาน ณ.มหามายา ภูมายาเทวีสถาน ก็พึงมีดวงใจบรรจุอยู่ภายในมูรติที่อิฉันรังสรรค์สร้าง ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องแปลกประหลาดอันใดเลย แต่โบราณก็นิยมกระทำการสร้างพุทธประธาน รวมไปถึงมูรติเทพเทวดาหลายหลากบาทวิถีแห่งศรัทธานิยมกระทำทั้งในสยามเองก็ดี รวมไปถึงศรัทธาข้างบ้านเรือนเคียงก็นิยมกระทำบรรจุดวงใจไว้ภายในด้วยกันทั้งสิ้นเจ้าค่ะ …

 

 

ดวงใจ ที่จะเททองหล่อสำหรับบรรจุภายในอิฉันสั่งทีมงานช่างปั้นดวงใจให้เสมือนจริงมากที่สุด เพราะหน้าที่ของหัวใจใครต่างก็ทราบดีค่ะว่ามีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์ การสร้างพุทธประธานก็ดีรวมไปถึงมูรติเทวรูปของ๒มหามายาในปาง นาถนารีศวร นั้นก็หมายถึง ๑เทวราขแห่งไศวนิกาย ๑มหาเทวีแห่งศักติมายา การสร้างดวงใจในครานี้จึงเน้นความเสมือนจริง จะเห็นจากภาพประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อหัวใจ หลอดเลือดเข้า-ออก รวมไปถึงเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงดวงใจในตำแห่งที่เสมือนจริงให้มากที่เจ้าค่ะ แต่โบราณนิยมกระทำด้วยเงินบริสุทธิ์บ้าง ทองเหลืองบ้างตามแต่ทุนทรัพย์ของผู้จัดสร้างรูปทรงแลดูคล้ายหัวใจเป็นใช้ได้ สำหรับดวงใจของเรือนชานมายาเทวียุคสมัยเปลี่ยนไป ฝีมือของช่างรวมไปข้อมูลภาพเสมือนจริงก้มีให้ค้นคว้าทางกายวิภาคจึงเน้นเสมือนจริงให้มากที่สุดเจ้าค่ะ …  

 

 

จากภาพด้านหน้าดวงใจ ท่อที่เห็นคือท่อเข้าและออกของโลหิตซึ่งหัวใจคนเรารวมไปถึงสัตว์สายพันธุ์ที่มีกระดูกสันหลังล้วนมีดวงใจในกายาด้วยกันทั้งสิ้นหน้าที่ของหัวใจถูกแบ่งปันกั้นภายในขึ้นเป็น ๔ห้องหัวใจบน๒ล่าง๒ หน้าที่ของห้องแต่ละห้องภายในกล้ามเนื้อหัวใจนั้นยังแบ่งหน้าที่กระจายโลหิตไปตามร่างกาย ท่อต่างๆที่อยู่บริเวณขั้วหัวใจนั้นก็จะมีหน้าที่รับเลือดดำเข้า กระจายเลือดแดงออกจากหัวใจตามจังหวะของการเต้นหัวใจในแต่ละครั้งผ่านลิ้นหัวใจ การรังสรรค์สร้างดวงใจพุทธปฏิมากรและเทวประธานในครานี้ก็ประกอบไปด้วยท่อเสมือนจริง เพราะท่อที่สั่งปั้นขึ้นนี้ไว้สำหรับใส่มวลสารอันเป็นมงคลอาทิเช่น ปฐวี คงคา ยันตรา สุวรรณชาติ นวอัญมณี ลักคนาสถานอีกมากมายหลายสิ่งบรรจุสู่ภายในตามคติศาสตร์เรือนชานมายาเทวี …

 

 

จากภาพคือรูปบริเวณด้านหลังของกล้ามเนื้อหัวใจจะเห็นหลอดเลือดที่สำคัญๆครบทุกส่วน ดวงใจ คติศาสตร์ของเรือนชานมายาเทวีกำหนดไว้ว่าพุทธประธานรวมไปถึงสิ่งที่รังสรรค์สร้างขึ้นเป็นประธานประกอบสัดส่วนรูปแบบภายนอกสวยงามดั่งจิตที่คิดรังสรรค์สร้างให้เป็นจริงแล้วนั้น ภายในก็เช่นกันดวงใจคือปัจจัยสำคัญการเททอง การสถาปนาดวงใจสถิตภายในมูรติประกอบไปด้วย มวลสารของปฐวีสถานที่สำคัญจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งในแลนอกสยาม รวมไปถึงปฐวีสถานที่มูรตินั้นๆจะสถิตขึ้นเป็นประธานอย่างถาวร ปฐวีในบริเวณนั้นถือว่าเป็นปฐวีที่พึงสะอาดปราศจากอวมงคลใดๆ …

การปราศจากสิ่งอวมงคลนั้นก็หมายถึงที่มาของปฐวีต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ทรัพย์ซื้อหามาครอบครองก้ต้องบริสุทธิ์ไม่ลวง ไม่หลอก ไม่มุสาให้ได้มาซึ่งปฐวีสถานนั้นๆ ปฐวีในการรังสรรค์สร้างเทวลัยรวมไปถึงบริเวณพุทธปฏิมากรรวมไปถึงเทวประธานสถิตถาวรนั้นต้องเลือกและสำรวจให้แน่ใจว่าไม่เคยผ่านกิจอวใดๆมาก่อน อาทิเช่นไม่เคยเป็นเรือนพักอาศัยของมนุาย์ ไม่เคยเป็นสถานที่อยู่เชิงอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่มากด้วยกิเลสแลมุ่งหวังในกามราคะนั้นก็คือไม่มีกิจการเสพสังวาสในพื้นที่บริเวณนั้นเป็นอันขาด ปฐวีมงคลนั้นก่อนยาตรานำพามาใช้อย่างที่ราบกันดีว่าพึงผ่านศาสนพิธีอัคนีบูชา ปฐวีบริเวณนั้นก็จะหมดสิ้นซึ่งอวมงคลใดๆ ตำแหน่งของการก่อกองกูณฑ์คือศูนย์กลางพุทธปฏิมากรและศูนย์กลางของเทวประธานจะยาตราขึ้นสถิตนั่นเอง มวลสารสำคัญการเททองหล่อ ดวงใจ นั้นก็คือ ศรียันตราหรือที่เรารู้จักกันเป้นอย่างดีก็คือยันต์แห่งตรีจักรวาล ทองคำ เงิน นาก การหล่อหลอมดวงใจในครานี้อิฉันได้ปรึกษากับช่างว่าเสียงดวงใจพึงดังกังวานเสมือนการเททองสร้างระฆังเเขวนในอาราม การจะให้ดังกังวานก็ต้องเพิ่มเนื้อทองแดงเป่าไล่ด้วยปรอทเพิ่มตะกั่วในอัตตราส่วนที่เหมาะสมก็จะได้ดวงใจเนื้อระฆังที่ดังกังวาน บรรจุภายในพุทธปฏิมากรแล๒เทวประธาน นาถนารีศวรมังค่ะ …

หากสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์ภายในกายาประกอบไปด้วยกระดูกสันหลังต่างล้วนมีดวงใจด้วยกันทั้งสิ้น ๓๒สิ่งที่รังสรรค์สร้างขึ้นเป็นพุทธลักษณ์แลเทวลักษณ์อิงความเป็นมนุษย์ล้วนต่างก็มีกระดูกสันหลังด้วยกันทั้งสิ้น พึงมีดวงใจบรรจุสิ่งอันเป็นมงคลภายใน ฉันนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอย่างที่กล่าวแต่โบราณกาลเทพเทวา-มหาเทวีคติบรรพชนกล่าวว่ามีชีวิต จะรังสรรค์สร้างดวงใจขึ้นภายในก็ไม่ใช่เรื่องแปลก สร้างทั้งทีสร้างไว้ให้สายศรัทธาชนในฟ้าเดียวกันได้กราบไหว้บูชาการสร้างดวงใจไม่เหลือบ่ากว่าแรง ทำไว้ไม่เสียหลายเพราะศรัทธาชนแต่หนหลังหลายรุ่นในสยามก็นิยมกระทำมากมงคลศิริกำเนิดนำพาบาทวิถีบนเส้นทางแห่งศรัทธาตราบจนทุกวันนี้เจ้าค่ะ …

ปล. ทุกวลีคำในข้างต้นที่อิฉันนำเสนอให้ได้ชมภาพพร้อมวลีคำเป็นความเชื่อส่วนบุคคล อ่านผ่านสายตาจะด้วยทางใดก็ทางหนึ่งพึงใช้วิจารณญาณส่วนตนในการเข้าชมทุกครั้ง หากทางคุณคือทางต่าง ต่างด้วยความคิด ต่างด้วยการกระทำ หรือต่างที่เรานั้นก้าวเดินคนละทิศทางกับศาสตร์แห่งศรัทธา มารยาทง่ายๆที่พึงรู้นั้นก็คือกรุณาอย่าแวะเวียนกลับมาเข้าชมภาพพร้อมวลีคำนำเสนอในวิถีแห่งศรัทธาเคียงดินบนพื้นที่นี้อีก ขอบคุณมาณ.ที่นี้ … เพลิงในมายา   

 

Only registered users can comment.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น