Umakali

๑๐๐คนร้อยความ

ธันวาคม 5, 2017

สวีดัดแบบไร้จริตกับคำว่า คน ร้อยคนร้อยความ(คิด) จะคิดเห็นตรงกันหมดในทุกเรื่องเล่าก็หาใช่คน คนทุกคนล้วนต่างด้วยคำว่า คน ความหมายของคำว่าคนในหมวดหมู่ของคำกิริยา คือ การหมุนเวียนให้เวียนวนไปอย่างไม่หยุดนิ่งนั้นก็คือ คน คนในลักษณะนามก้เรียกว่าคนเช่นกัน สุดท้ายแล้วคำว่าคนเหมาะสมยิ่งแล้วกับบวลีคำๆนี้เพราะคนยากที่จะหยุดนิ่งได้ด้วยจิต(ตน)  คนทุกคนต่างมีจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด คนทุกคนต่างมีบาทวิถีให้ก้าวเดินที่ไม่เหมือนกันนั้นก็คือคำจำกัดความของคำว่า คน เช่นกัน …

 

ชีวิตความเป็นอิฉันบนโลกแห่งมายาว่าด้วยร้อยเรื่องราวแห่งศรัทธาวันเวลาล่วงเลยผ่านวันนี้ ๕ ธันวาคม ครบรอบ๓๘ปีพอดิบพอดีกับวันเวลาที่หมุนเวียนผ่านไปหรือไร สำหรับอิฉันไม่ใช่เพียงผ่านไปด้วยกาลแห่งเวลาแต่วันเวลาที่ผ่านมาล้วนผ่านมาด้วยผู้คนมากหน้าหลายตามาไม่น้อย ดีบ้า เลวบ้าง เหี้ยน้อยยันเหี้ยมากก็ล้วนแล้วแต่พบเจอมากับตัวหมดแล้วทั้งสิ้นกับคำว่า คน การกำเนิดเกิดมาเป็นคนเราต่างทราบกันดีว่าคนกำเนิดขึ้นได้จากการเสพสังวาสระหว่างเพศผู้ที่มีนามบังคับใช้ในสังคมว่า บิดา สังวาสบันเทิงกามกับเพศเมียที่มีคำบังคับใช้ในสังคมเช่นกันว่า มารดา เมื่อบิดาและมารดาเกิดการสังวาสก็จะได้ทายาทสืบสายสกุลนั้นก็คือ เราท่านนั่นเอง ร้อยพ่อก็ต้องร้อยแม่ ล้านพ่อก็ต้องมีล้านแม่แต่คนที่เกิดกำเนิดจากพ่อแม่เดียวกันหาใช่มีแต่เราเพียงลำพังไม่ …

 

คนหนอคนหาใช่ใครอื่นหากวลีคำ คน คนคือใครอื่นก็จะกำเนิดเกิดขึ้นของคนจำพวก *** คนค้นคน ***  สังคมแปรเปลี่ยนไปแต่บรรทัดฐานของความเป็นคนไม่เคยเปลี่ยนแปลง จะกี่ยุคกี่สมัยก็คืออากัปกิริยาของความเป็นคนดังเดิม คือ สันดาน คนทุกคนมีสันดานฝังลึกในตัวตนด้วยกันทุกคนสันดานที่ว่านั้นก็ คือ สันดานใฝ่รู้ สันดานสอดรู้ สันดานสอดเห็น จะหนักไปกว่านั้นคือสันดานส่อความริษยาผ่านอากัปกิริยาสอดส่องความสาดกราดความดีเข้าตัว โยนความชั่ว ความเลว ความเหี้ยให้คนอื่นก็คือ๑ในสันดานความเป็นคน คนเราเกิดมาในวัน-เดือนที่แตกต่าง ปีเกิดกำเนิดเป็นคนก็แตกต่างกัน คำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนจึงเกิดขึ้นในสังคมเราชาวสยาม ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนก็เกิดกำเนิดขึ้นเป็นสำนวนคำไว้สอนใจ คน …

 

อิฉันเองก็เป็นคน คน๑คนที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษไม่ว่าจะหยิบจับ เอ่ยวลีคำใดแลดูจะเอื้อนเอ่ยความผิดทำนองชีวิตของผู้คนรอบข้างที่ห่างไกลไปเสียหมด ทั้งๆสิ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังนั้นคือ๑ในหลายหลากเหตุการณ์ที่เวียนผ่านในอดีตที่อิฉันเรียกว่า เล่าขานวันวานสู่กันฟัง เสมือนเป็นการเล่าเชิงสอนวิถีการใช้ชีวิตหรือก็ไม่ เพราะสิ่งที่เล่าหากคนฟังคิดดี ย้อนทบทวนความในวิถีตนที่กำลังกระทำอยู่ ก็พอจะได้แนวทางว่าควรหรือมิควรกระทำแต่อย่างไร ไม่น้อยแลยกับจำนวนผู้คนในสังคมรอบข้างอันไกลโพ้นทั้งๆที่ไม่เคยพบหน้าคาดตาตัวเป็นๆกันเลยสักครั้ง๑ กับแวดวงสันดานคนค้นคน ค้นหาความผิด ค้นหาความแหลหรือจะค้นหาความแถบอกเลยว่าถ้าจะเสียเวลาเปล่าหากมาค้นหาความเหล่านั้นกับอิฉัน แม่พระเพลิง คงเป็นเรื่องยาก สิ่งที่ฉันเป็นฉันคือความจริง จะให้เล่าอีกล้านครั้งก็คือสำนวนความเดิมที่เคยเล่าสู่กันฟังเนื้อเรื่องไม่เปลี่ยนเพราะมันคือ ๑ประสบการณ์ชีวิตจริงที่มาเล่า๙ยัน๑๐สู่กันฟังเจ้าค่ะ …

 

คนทุกคนมีแรงขับเคลื่อนให้ลงมือกระทำคือความชื่นชอบในสิ่งนั้นๆ และในเวลาเดียวกันแรงริษยาก็เป็นแรงส่งให้คนเรานั้นคิดต่าง คิดเวียนวนคิดค้นคนยอกย้อนความว่าตนนั้นเป็น๑ จะเป็น๑ในใจใครก็ย่อมเป็น๑ต่างในใจคนเช่นกัน ถามว่าสนใจไหมกับคำคนแถเสียดสีข้างผ่านสื่อออนไลน์ บอกเลยนะตรงนี้ว่าไม่เคยสนใจ ไม่เคยเก็บความเสียดเหล่านั้นมาใส่จิต เพราะสิ่งที่ส่อเสียดความมาถึงอิฉันบอกตามตรงว่าน่าสมเพชเสียด้วยซ้ำไป อิฉันผ่านอะไรมาก็มาก ผ่านคน ผ่านสถานที่ดีชั่วล้วนผ่านมาแล้วทั้งสิ้นสิ่งที่ผ่านจึงนำส่งให้อิฉันไม่สิ้นซึ่งวิถีนำพาชีวิตให้ห่างไกลกับสิ่งต่าง ต่างคนต่างอยู่ คิดง่ายๆเกิดต่าง ชีวิตต่าง วิถีการดำเนินชีวิตก็ต่างกัน ฉันที่เป็นฉันบอกเลยว่าฉันไม่เคยถมและทับใคร หากคิดจะถมและทับคนป่านฉะนี้คงก้าวเดินบนหัวกบาลคนนับพันไปแล้วมังค่ะ แต่ทุกวันนี้ก็ยังเดินเคียงดินไม่เคยข้ามแม้ไม้ใหญ่น้อยที่ล้มหายตายจากไปจากปฐวีสถานด้วยซ้ำไป …

 

ร้อยเรื่องเล่าต่างคิดก็ว่าเล่าอ้าง ก็ไม่รู้จะอ้างอวดยกตนขึ้นเพื่ออะไร ชีวิตความเป็นอิฉันไม่เคยแบมือของ-ยืมเงินใคร ไม่เคยขอใครกินขอใครใช้  ไม่เคยอ้าแหกปากตะโกนชักชวนใครในแวดวงรอบข้างทั้งไกลแลใกล้มาร่วมสร้างในสิ่งที่อิฉันคิดร้อยเรียงเคียงศรัทธา ทุกสิ่งล้วนกระทำด้วยแรงกาย แรงใจและแรงทรัพย์ส่วนตัวเสมือนสานฝันที่อิฉันมีในจิตให้เป็นจริง ก็ยังไม่วายที่คนจำพวกคนค้นคนจะอิงแอบแนบหน้าสอดสายตาแวะเวียนเข้ามาหาข่าวสารความเป็นอิฉันไม่เว้นวัน ข่าวนี้วันนั้นข่าวนั้นวันนี้ข่าวที่ว่าคือสำนวนความที่อิฉันเขียนผ่านร้อยเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตมาเล่าสู่กันฟัง ฟังแล้วไม่ปลื้มก็พึงถอยห่างลาเป็นจากกันไปด้วยดี เพราะคุณคือคนตามข่าวสารความเป็นอิฉัน หาใช่อิฉันสอดส่องหาข่าวสารความเป็นคุณ โดยเฉพาะมิตรผ่านสังคมออนไลน์ใครแสวงหาใครก่อนย่อมรู้แก่จิต จิตเราย่อมรู้ดีรู้ชั่วและรู้เห็นและรู้แท้แก่ใจตนเป็นที่สุด จากนี้ไปคงไม่ต้องมากความว่าผิดทางใคร หากเส้นทางที่อิฉันนำพาคือทางแห่งรักชอบคอกันก็ติดตามกันตอนต่อไป หากไม่ปลื้มในจิตผิดใจในสำนวนความที่อิฉันนำเล่าสู่กันฟังก็พึงจากเป็นให้ไกลห่างกันด้วยดี ว่ามีสุข สวัสดี … แม่พระเพลิง         

 

 

Only registered users can comment.

    1. ขอบคุณนะเจ้าค่ะที่ตามติดในวลีคำเล่าของอิฉัน ผู้อ่านมีหลายหลากจำพวก จำพวกอ่านดีนำพาไปใช้ได้ประโยชน์ก้มีมาก จำพวกอ่านแล้วเกิดอคติก็มีไม่น้อยความงมโข่งดักดานแฝงพลังขมังเวทย์ก้จะงมโข่งกับสิ่งที่เรียกว่า สัดทาพากันเพลิน แทนศรัทธาพาให้เพลินบันเทิงจิต จิตมโนก็ให้เขาเหล่านั้นอยู่อิงกับความลักตัวกับโลกแคบต่อไปอีกนานแสนนาน คริ คริ คริ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น