Umakali

อรรถนาถเทวีศวร

มีนาคม 13, 2018

ปฐมบทความพระนามแห่งองค์มูรติประธานที่รังสรค์สร้างขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตรงกับวันขึ้น๑๔ค่ำ เดือน๒  ปีวอก – ปีระกาศกที่ผ่านมา วันเวลาเวียนผ่านครอบปีเศษด้วยขั้นตอนในการรังสรรค์สร้างการขัดแต่งพื้นผิวให้สมบูรณ์แบบสวยงามสมเป็นมูรติเทพเทวีประธาน ถึงกำหนดตามเทวีฤกษ์ยาตราองค์มูรติประธานยาตราสู่ *** มหามายา ภูมายาเทวีสถาน *** วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตรงกับวันขึ้น๑๑ค่ำ เดือน๗  ที่จะถึงนี้วันเวลาตามเทวีฤกษ์แห่งฟ้าเรือนชานมายาเทวีกำหนด เรียบ ง่ายแต่ไม่มักง่ายกับศาสนพิธีพลีถวาย การนำพาธาตุทั้ง๕เวียนกลับสดับถวายพร้อมสัจจาธิฐานในเรือนชานมายาเทวี …

*** อรรถนาถเทวีศวร ***
อรรถ = ความมุ่งหมาย ความประสงค์ เหตุนำพาด้วยผลสำเร็จ
นาถ = ผู้เป็นที่พึ่ง
เทวี = ชนนี ความอุดมสมบูรณ์ของเพศแม่ มารดาชนนีแห่งตรีจักรวาล
ศวร = เทวราชผู้เป็นใหญ่แห่งทิพย์สภาฟ้าเบื้องบน 

ฟ้าเรือนชานมายาเทวีมอบนามมูรติประธานองค์นี้ให้ไว้กล่าวขานพระนามแห่งพระองค์ในสถานแห่ง *** มหามายา ภูมายาเทวีสถาน *** ไว้ว่า อรรถนาถเทวีศวร ซึ่งจะแตกต่างกับทั่วไปที่นิยมกล่าวขานพระนามลีลาครึ่งเทวราชครึ่งพระชนนีเทวีในปางนี้ว่า อรรถนารีศวร ฟ้าเรือนชานมายาเทวีกล่าวว่าเราคือต้นกำเนิดทุกสรรพสิ่ง พลังแห่งพระโภเลนาถจะผินพระพัตร์ไปทางทิศตะวันออก ส่วนพระมารดาชนนีแห่งศรีตรีจักรวาลผินพระพักตร์ไปในทิศตะวันลับฟ้านั้นก็คือ ตะวันตก การรังสรรค์สร้างนาฏลีลาด้วย๒มหามายาที่แตกต่างไปจากเดิมตามวลีคำฟ้าเรือนชานมายาเทวีกล่าว เราทั้ง๒คือพลังแห่งจักรวาล พระโภเลนาถคือพลังแห่งตรีจักรวาลที่สดับด้วยแสงทองสาดส่องรับอรุณรุ่ง ส่วนเรานั้นคือเทวีแห่งกาลราตรี การผินพักตร์ไปในทิศทางที่ต่างกันนั้นก็หมายถึง ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อยู่ภายใต้นาถ นั้นก็หมายผู้เป็นที่พึ่งแห่งจิตใจ นั่นเองเจ้าค่ะ …

กาลเวียนผ่านตามกฎแห่งจักรวาล สุริยันขึ้นทางทิศใดในยามเช้ารับอรุณสดับเสียงสรรเสริยจากเหล่าปักษาแลสกุณาขับขาน  จันทราฉายแสงในกาลราตรีนั้นก็ย่อมขึ้นในทิศทางเดียวกันกับดวงตะวัน แสงสูรย์แห่งตะวันฉายไม่เคยดับสิ้นลงมานานนับล้านปีแสงแห่งจันทราก็เช่นเดียวกัน นั้นต่างเป็นกฎในหน้าที่ของจักรวาลกำหนดขึ้น เรา๒ก็พึงรับแสงแห่งจักรวาลกำหนดไว้เช่นกัน บุรุษแลสตรีเพศต่างเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดขึ้น หากนำพามาด้วยครึ่งจะกำเนิดเกิดสิ่งอันเป็นมงคลกาลได้อย่างไร ทุกคนต่างมีหน้าที่ของตน เทพเทวีนั้นก็ต่างมีหน้าที่ในการดูแลรักษ์ไว้ซึ้งความสมดุลของทุกสรรพสิ่งเช่นกัน การรังสรรค์สร้างเราพึงกำหนดตามกฎของจักรวาล …

*** อรรถนาถเทวีศวร ***

อรรถ = ความมุ่งหมาย ความประสงค์ เหตุนำพาด้วยผล
นาถ = ผู้เป็นที่พึ่ง
เทวี = มารดา ความอุดมสมบูรณ์ของเพศ แม่ แห่งตรีจักรวาล
ศวร = เทวราผู้เป็นใหญ่แห่งทิพย์สภาฟ้าเบื้องบน 

นามแห่งเราหาใช่ อรรถนารีศวร ไม่ แต่นามแห่งเราคือ อรรถนาถเทวีศวร นั้นก็หมายถึงการรวมกันด้วยหน้าที่ของไศวและศักติ ก่อกำเนิดเทวลักษ์ของ ศิวลึงค์ ที่โลกแห่งศรัทธาต่างกล่าวนาม ปศุปตินาถ นาถแห่งผู้พักพิง เรา๒เปรียบเสมือนที่พักใจในเหล่าสาวกเมื่อสดับเสียงอธิฐานกล่าววลีคำจากใจถึงเราในขณะพลีถวายการสรรเสริญต่อเราทั้ง ๒ การเวียนวนทักษิณามันตราถวายก็นิยมใช้การเวียนไหว้ไปตามกฎแห่งจักรวาลกำหนดของดวงตะวัน แสงตะวันขึ้นสาดเบื้องพักตร์คล้อยผ่านเวียนสดับขึ้นตรงศีร ระยะเริ่มแรกแห่งตะวันฉายแสงสูรย์ยามเช้านำพาความเจริญงอกงามในเช้าวันใหม่ การเวียนผ่านของดวงตะวันขึ้นตรงศีร นั้นเหมาะสำหรับการสรงสนานถวายบูชาต่อเราทั้ง๒เป็นเพลาแรก  เมื่อแสงสูรย์ผ่านเวียนเลยศีรเรา๒แสทองจากฟ้าเบื้องบนสาดส่องพักตร์แห่งเราคือ กาลแห่งศักติ นั้นก็หมายถึงการหมุนเวียนของพิ้นปฐวีสถานเวียนกลับตากหฎของจักรวาล สายชลธีเริ่มไหลหลากส่งท้ายแสงตะวันลับขอบฟ้าสู่ราตรีกาล …

ปล. วลีคำบอกเล่ารวมกันขึ้นเป็นประโยคคือเรื่องเล่าความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าชม วลีคำกำกับการรังสรรค์สร้างในความต่างด้วยที่มาแห่ง มูรติประธาน *** อรรถนาถเทวีศวร *** สถิตณ. มหามายา ภูมายาเทวีสถาน เข็มทิศเล่านี้ไม่เคยชี้นำพาให้ใครผิดทาง … เพลิง ใน มายา  

Only registered users can comment.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น