สรงสนาน

สรงสนาน

*** โอม คเศยะ ปาติ โอม ***

ปฐมบทความคนชอบเล่าดิฉันก็เลยชอบเขียนสวนกระแสฅนไม่ชอบอ่าน *** สรงสนาน ชนนี *** ๑ศาสนว่าด้วยพิธีที่เรียบง่ายได้ใจความไม่มักง่ายกับเครื่องสรงสนานถวายชนนี๑เดียวในดวงใจ อย่างที่ทราบศรัทธาชาวสยามต่างทราบกันดีอยู่แล้วเน๊อว่าศาสนใดจะเริ่มต้องเริ่มต้นกล่าวสัจจะธิฐานต่อองค์ปฐมบรมครู ไม่มากความให้มากเรื่องมะพร้ามห่อผ้าแดงมัดขมวดปลายด้วยหญ้าคา หน้าคาเรือนชานมายาเทวีใช้ทั้งต้นนะเจ้าค่ะ รากสวย-ใบยาวงามไม่เคยใช้ดอกหญ้ามาร่วมมัดรวมบอกกล่าวก่อนล่วงหน้า คติสาสตร์เรือนชานมายาเทวีน้ำใดก็น้ำนั้นน้ำที่จัดเป็นปฐมมงคลใกล้ตัวผู้บูชาที่สุดจะเป็นอื่นได้เช่นไร ชลธีกลางหาวในผลมะพร้าวสิเจ้าค่ะรากดูดน้ำจาากดินผ่านการกรองตลอดทั้งลำต้นจากที่ต่ำขึ้นที่สูงบริสุทธิ์นักแล น้ำกลางหาวสมนาม …

ศาสตร์แต่ละที่ก็แตกต่างกันตามแต่ผู้นำในแต่ละศาสตร์จะนำพาส่วนคติศาสตร์เรือนชานมายาเทวีไม่เหมือนใคร ด้วยความไม่เหมือนสดอ ส่อง สอด และ ส สอ ___ ? เติมวลีคำในช่องว่างตามอัธยาศัยปากหอยคาบถึงรูปูปลามากินปูรู้ทั่วแวดวง ป ปลาตากลมดิ๊ก คริ คริ คริ เคล็ดที่ไม่เคยเป็นความลับไม่เคยต้องจับยามสามตาเพาะดิฉันมี๒ตาเช่นปถุชนคนธรรมดา เสี่ยงทายตามการในกาล ผลมะพร้าวลั่นกาลอันเป็นมงคลเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ …

*** สุริยัน จันทราฉาย ***

สายลลธีธารนามมงคลรวมไปถึงชลธีธารไหลหลากจากฟ้ามาสู่ดินในกาลอันเป็นมงคลกว่า๔ร้อยสถานมงคลที่ใช้เวลากว่า๓ทศวรรษในการสะสมไว้เป็น๑เครื่องสรงสนานถวายพระมารดาชนนี เรือนชานมายาเทวีไม่เคยใช้น้ำรายเดือนที่ไหนผ่านท่อใต้ปฐวีมาสรงสนานถวายเทพเทวดาในเรือน มักง่ายก็คงไม่ใช่พื้นฐานแห่งศรัทธาไม่เดือดไม่ร้อนใครทำตามวลีคำชี้นำพามากว่า๓ทศวรรษ ชีวิตเปลี่ยนคิด อ่านออกเขียนได้กับบาทวิถีชีวิตก็ด้วยความเพียรในศรัทธา คำว่าเจริญงอกงามไม่ยากถ้าไม่มักง่ายกับสิ่งที่กระทำ คิดทำต้องทำให้ดีที่สุดง่ายเทพเทวดาหาได้สั่งว่าต้องทำ เราคิดเราทำต้องทำให้ถูกกาลเทศะ เจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนมังค่ะ …

*** แสงสว่างสาดส่องใจ ***

แสงสว่างสาดส่องใจๆใครได้เล่าไหนเล่าสิว่าใจเราผู้ศรัทธาในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ต่างหวังความสว่างไสวให้บังเกิดขึ้นจริงบนวิถีชีวิตตนเองด้วยกันทั้งสิ้น ชลธีธารนามมงคลก็เช่นกันตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกาลทุกที่จะมีเทพเทวดาอารักษ์เฝ้าดูแลรักษาในแต่ละสถานที่นั้นๆ ๒ตาอย่างที่บอกไม่มีญาณวิเศษใดๆที่จะสื่อสัมผัสผ่านจิต โบราณว่าขอมาก็ต้องกล่าวคำขอเมื่อขอมาจะขึ้นใช้ก็ต้องบอกกล่าวถึงความที่นำมาใช้ให้เกิดกำเนิดความเป็นศิริต่อสถานและเป็นมงคลกับผู้เข้าร่วมพิธี ต้องบอกกล่าวทวนนามแห่งชลธีธารทั้งหมดให้ขึ้นใจ ก่อนสรงสนานถวายพระมารดาชนนี๑เดียวในดวงใจ …

*** สามัคคีเป็น๑ ***

มุมมองผ่านภาพๆนี้ดิฉันตั้งใจบันทึกภาพเพื่อนำมาเล่าความผ่านตัวอักษรถึง *** สายพระเนตรแห่งชนนี๑เดียวในดวงใจ *** ทุกศาสนว่าด้วยพิธีลูกๆบนเรือนชานมายาเทวีต่างร่วมด้วยช่วยกันสรรสร้างสิ่งต่างๆในพิธีสรรเสริญถวายชนนีให้สวยงาม เรียบง่ายได้ใจความไม่มักง่ายเรือนชานเราไม่มีทรัพย์มากพอที่จะไว้ควักจ่ายว่าจ้างใครมาครวญครางเสียงกล่อมผ่านให้รำคาญ๒รูหู ส่วนตัวชอบเสียงหายใจเข้าออกเวลาสวนผ่านระหว่างเตรียมงาน ผ่านมากว่า๓ทศวรรษจากรุ่นสู่รุ่นร่วมด้วยช่วยกันทำพาเพลินจิตเสมือนสมานไมตรี ดิฉันคิด-สั่ง-จด-รุ่นพี่มากประสบการณ์สอนน้องใหม่ร่วมด้วยช่วยพี่ผ่อนงานหนักให้เป็นเบา มือต่อมือ เรือนชานมายาเทวีใช้มือทำไม่นิยมใช้ปากทำงาน เพราะแรงลมปากในวิถีแห่งศรัทธาไม่นำพาให้เจริญถ้าไม่ลงแรงกระทำ ร่วมแรงจัดเตรียมไม่นานก็เสร็จขั้นตอนเดิมๆของมีครบหยิบจับออกมาล้างให้พร้อมใช้ พร้อมหน้าร่วมด้วยช่วยกันจุดประทีปบูชารุขเทวดาอารักษ์ กราบ …

*** แสงสว่างแห่งศรัทธา นำพาชีวิต ***

กว่า๓ทศวรรษไม่เคยเปลี่ยนว่าด้วยศาสนพิธีแรกเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ ๓๐ปีในปีนี้แสงสว่างยังคงสาดส่องเบื้องหน้ามูรติพระมารดาชนนี คืนแรม๑๒ค่ำเดืน๑๐ ภาชนะที่ใช้ก็ไม่เคยเปลี่ยนมากกว่าอายุของผู้แวะชมบางท่านเสียด้วยซ้ำไปนะเจ้าค่ะ ด้วยคำขยายความของชนนีบนเรือนชานได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรกเริ่มศาสนพิธีนี้ ชลธีธารต่างโอบล้อมไว้ด้วยปฐวีจงนำภาชนะที่ปั้นจากปฐวีมาโอบล้อมชลธีธารที่เพียรหามานั้นขึ้นบูชาถวายต่อเรา เราเคยในแบบนี้แต่หาใช่เราเคยในสิ่งที่สวยงามใดๆมาโอบอุ้มสายชลธี ธาร …

ไม่มากความตามวลีคำชนนีสอน(ฉัน)สอนให้รู้ถึงวิถีแห่งธรรม(ชาติ)ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่อยู่เคียงศรัทธาก็คือธรรมชาติรอบข้าง อย่าหลงในสิ่งปรุงแต่งใดๆกับศรัทธารอบข้างให้เสียเวลากับหน้าที่ๆพึงกระทำ เจ้าหาใช่ผู้พลีถวายเราทุกเช้าค่ำวันเวลาที่เวียนผ่านเรามีธรรมชาติบัตรพลีถวายต่อเรา เนตรแห่งเราหาใช่ลืมขึ้นด้วยคำกล่าวใดตรงกันข้ามดวงสุริยันฉายสดับเสียงพญายืนคอนขันรับตะวันคือสรรพเสียงที่ไม่เคยเปลี่ยนด้วยหน้าที่สืบทอดต่อกันมาด้วยเผ่าพันธุ์ ตรงกันข้ามมนุษย์เช่นเจ้ามีแต่ผัดวันประกันพรุ่งสลับเปลี่ยนเวลาตามอำเภอใจไม่เคยตรงต่อเวลา อย่าได้ใช้ความพยายามบังคับใจในศรัทธาหาได้เกิดคุณค่านำพาให้เจริญตน …

*** สรงสนาน พระมารดาชนนี๑เดียวในดวงใจ ***

การในกาลเวียนกลับมาบรรจบครบ ๓๖๕วัน จัดเตรียมเครื่องบูชาที่เราชี้นำให้เพียรหาสิ่งเหล่านั้นจะเป็นมงคลแด่สถานที่เราสถิต ชลธีธารพึงมีพลังแห่งการไหลเวียนของสายชลธีธารมาบรรจบกันตามศาสตร์แห่งจักรวาลได้กำหนดสร้างไว้ สิ่งใดนิ่งหมายสิ่งนั้นไร้สิ้นซึ่งพลังขับเคลื่อนตรงกันข้ามสิ่งที่เคลื่อนที่นั้นหมายถึงพลังงานนำพา เจ้าหยิบยกกมัณฑุขึ้นถวายก็ต้องใช้พลังงานในการยกขึ้นสรงสนานถวายต่อเรา จงมองสิ่งที่กระทำให้เกิดปัญญาอย่าได้คัดลอกหยิบยกในศาสตร์ใดมาทำถวาย ทางใครปฏิบัติก็เป็นไปตามต้นสายที่นำพาให้กระทำเริ่มจากไม่รู้จนรู้ต้องรู้ถึงพลังงาน สุริยันแลจันทราฉายก็คือพลังงานหลักที่พึงศึกษา สิ่งที่เกิดล้วนกำเนิดขึ้นด้วยพลังงาน ปราณแห่งเราก็เช่นกัน เล่าผ่านตัวอักษรรวมกันขึ้นเป็นประโยคด้วยบทความพอหอมปากหอมคอแต่เพียงเท่านี้นะเจ้าค่ะ …

*** บริสุทธิ์ด้วยกาย มากด้วยใจ ***

ด้วยเป็นคนชอบเล่าขอเล่าความเพิ่มอีกสักนิดหยอดอีกสักหน่อยเรื่องพลังงานที่สำคัญที่สุดในการเดินปราณสรงสนานมูรติเทพเทวดานั้นก็คือ พลังงานจากใจผู้ศรัทธามากด้วยความบริสุทธิ์ หายากแท้ดิฉันบอกได้เลยว่าหายากจริงๆในปฐพีพอๆกับการหาดาวมาเคียงเรือนสอยเดือนลงจากฟ้ามาภิรมย์ชมใกล้ เราคือปถุชนคนธรรมดามี๒ตา๒หู๒แขน๒ขาจะรู้ได้เช่นไรว่าคนที่๙เดินเข้ามาในมายาศาสตร์คนใดเล่าที่มากความบริสุทธิ์ในใจอย่างแท้จริง จากประสบการณ์ชีวิตจริงบนหลังพญาราชสีห์กว่า๓ทศวรรษด้วยหน้าที่ในมายา บอกเลยว่าละม้ายคล้ายเหมือนกันหมดต่างมาเพื่อหวัง ต่างมาเพียงเพื่อสมปรารถนา ต่างมาเพื่อขอ ต่างมาเพื่อคัดลอกพักลักจำติดตัวไปสร้างชื่อให้เราเสียก็มีมาแล้ว พลังงานบวกมักจะมาควบคู่กับพลังงานลบเสมอหน้าแต่ไม่เสมอเหมือน พวกคิดบวกมักจะพร้อมลงแรงทำโดยไม่มีคำต่อรอง ตรงกันข้ามพวกพลังงานลบแรงไม่พร้อมกระทำแต่ปากขยับมากคำถามที่อยากรู้เกินความจริง …

*** พลังศรัทธาบริสุทธิ์ ***

จะรู้ว่าคนที่เคียงข้างเรานั้นจะมีพลังแห่งศรัทธาที่บริสุทธิ์อยู่ในใจสำหรับดิฉันผ่านคนมานับหน้าไม่ถ้วนบอกเลยว่าดูไม่ยากแต่ต้องใช้เวลาในการพิจารณษ ผ่านร้อน-ผ่านหนาว-ผ่านทุกข์-ร่วมสุขมาด้วยกันแต่หาใช่ร่วมวงเสพญาณมหาบารมีกระเจิงบันเทิงร่ายนาฏถลึงตาผลัดกันชม คนมีใจไม่จำเป็นต้องหยิบดินสอ-ปากกาจับขึ้นจดไว้เปิดอ่านแต่อย่างใดใจจะบันทึกในทุกสิ่งเพราะศาสนว่าด้วยพิธีไม่มีบทไหนที่ต้องปรับเปลี่ยน เคยทำเคยใช้เคยประกอบพิธีพลีถวายปฐมบูชาไว้วันใดครบวาระเวียนมาบรรจบคนมีใจย่อมจำขึ้นใจไม่ต้องบอก ไม่ต้องตามนั่นคือวิถีแห่งคนมีใจในบาทวิถีเดียวกัน …

*** แรงใจ แรงศรัทธา ***

เส้นสายแห่งศรัทธาบางเส้นสายเกิดปิติในจิตคิดรังสรรค์สร้างสถานขึ้นสรรเสริญถวายต่อพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ใดก็ตามแต่ สิ่งที่บ่งบอกว่าสายใยนั้นมากความตั้งใจคือต้องมากความเพียร เพรียรหา เพียรรู้เพือสิ่งที่ตนต้องกระทำพลังเช่นนี้ก้หายากในแวดวงสังคมมายาศาสตร์ ความจริงคือความจริงที่ผ่านมากว่า๓ทศวรรษสายใดที่เปลี่ยนจากผู้ศรัทธามาเป็นผู้สร้าง สิ่งที่มาควบคู่กันนั้นคือพลังงานแฝงการพาณิชย์สะกิดให้ยิ้มหวาน ค้าดีค้าคล่องตามแต่สันดานความเป็นคนรักหรือลักนั้นสุดแล้วแต่กรรมในกำที่เส้นสายแต่ละเส้นสายเลือกกระทำ…

พระชนนีกล่าวไว้ว่าจงมองให้ถี่ถ้วนแต่อย่ามองเพียงถ้วนถี่วลี๒คำนี้ความหมายเชิงปรัชญษแตกต่างกัน อย่าได้ส่งเสริมคนค้าเราให้รู้ถึงความในแห่งปัญญาเพราะเขาจะนำวลีคำกล่าวนั้นไม่แสร้งเป็นบทความนำขายเพื่อค้าเรา ที่ผ่านมาก้หลายเส้นสายที่เวียนหน้ากลับออกล้วนกรอกหูใส่กันเป็นฉากๆฉากที่แสดงจนชินไม่เคยชาก็คือ ฉากจ้องลักจังเอย รู้หางไม่รู้หัวจะรู้สายพันธุ์ได้เช่นไร เห็นหัวไม่เห็นตัวยังพอรู้ถึงเผ่าพันธุ์ จงจำไว้ว่าคนที่เห็นตัวเป็นๆรู้หน้ารู้ชื่อว่าแสนนามเจ้าหาได้รู็ใจมันไม่ เวลาจะพิสูจน์ความเป็นคนๆมีพลังแห่งศรัทธาบริสุทธิ์จะเพียรกระทำในสิ่งที่ก่อให้สำเร็จเสร็จโดยสมบูรณ์ …

*** แรงศรัทธา ***

อีก๑แรงที่พร้อมขับเคลื่อนนั้นก็คือพลังบวกที่ไม่มีปากไม่มีเสียงพร้อมกระทำในทุกสิ่งเรียกว่า พลังแรง พลังแรงในที่นี้หมายถึงพลังศรัทธาที่มีในตนไม่ประกอบกิจเปลี่ยนเสียงส่อสำเนียงแปลกไปกว่าที่มนุษย์พึงกระทำ พลังแรงนี้เริ่มจาก๙เดินมาสู่เรือนปิติกำเนิดเกิดขึ้นในจิตร่วมสรรเสริญถวายการบูชาในแต่ละศาสนว่าด้วยพิธี พลังแรงเหล่านี้คือพลังที่พร้อมขับเคลื่อนในการจัดเตรียมของใช้ในทุกสิ่งให้เสร็จสรรพพร้อมหยิบจับขึ้นใช้ถวายต่อเรา พลังแรงเหล่านี้ก็หาได้ยากเช่นเพราะสายใยนี้ต้องมากด้วยความบริสุทธิ์เสมือนพลังแห่งทวารบานซ้ายและขวาของเราสิ่งที่มีคือความจงรักภักดี จงนำพาพลังแรงเหล่านั้นที่มีอยู่บนเรือนชานมาร่วมสรงสนานถวายต่อเรา …

อีก๑พลังงานที่ไม่ควรนำมาร่วมวิถีนั้นก้คือพลังที่มากเกินต้านพลังงานจำพวกนี้คือพลังที่ไม่สามารถควบคุมสติให้เกิดปัญญา กลิ่นนำพาให้อาการเปลี่ยน เสียงกระดิ่งที่แกว่งไกวทำลายจิตให้สติกระเจิดกระเจิงพลังงานพวกนี้มีค่ายิ่งกว่าลบเพราะเขาเหล่านั้นจะไม่มีสติสัมปชัญญะใดในการพิจารณาให้พร้อมกับการปวารณาตนให้พร้อมในการบูชา พลังเหล่านี้จะเกิดอุปทานในจิตคิดต่างที่จะเป็นเทพเทวดาพระองค์นั้นมาเข้ากายสังขารตน พลังเหล่านี้พึงอย่าได้สะสมไว้เคียงเรือนจะนำพามาแต่ปัญหา หากสายใดที่เขลาในปัญญายังสร้างเสริมผ่านประสบการณ์ชีวิตในการเรียนรู้ แต่พลังแรงที่เกินต้านนั้นคือ คนที่เกินคน …

*** สุดของที่สุด ***

สุดของที่สุดนั้นก็คือยอดสูงสุดของเทวลัยพระมารดาชนนีสถิตเป็นประธานทุก แรม๑๓ค่ำเดือน๑๐ หลังจากถวายเครื่องสรงสนานมูรติพระมารดาชนนีเป็นที่เรียบร้อยอีก๑ลำดับพิธีเรียบง่ายได้ใจความขึ้นบูชาสรงสนานยอดฉัตรา คำว่ายอดก็คือยอดหากไม่มีอะไรที่จำเป็นจะไม่ขึ้นไปยุ่งเกี่ยวณ.บริเวณนั้นเป็นอันขาดก็ละม้ายคล้ายเหมือนกับพุทธสถานของเราชาวพุทธ ไม่มีใครปีนหลังคาพุทธปฏิมาประธานเทวลัยก็เช่นกัน เทวลัยองค์นี้มีอายุครบ ๓ทศวรษในปีนี้ทุกสิ่งยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ศาสนพิธีสรงสนานยอดฉัตราถวายยอดไม้นามมงคลเป็นศิริมากมงคลจากพลังแห่งการเจริญงอกงาม สายใยที่ขึ้นทำหน้าที่นี้ต้องเป็นสายใยที่คาดหวังให้สืบต่อต้องเรียนรู้มัด คลาย แก้ด้วยทิศทางให้เป็นจะเป็นต้องรู้ด้วยใจในหน้าที่ สืบสานในวิถีหาใช่ง่ายจะหาใครมาสานต่อ …

หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นการมัดยอดขึ้นสู่ยอดพร้อมสรงสนานชลธีธารนามมงคล ศาสนพิธีนี้ก้เป็นอีก๑ลำดับขั้นตอนเฉพาะใช้สำหรับเรือนชานมายาเทวี ที่ไหนประกอบพิธีเช่นไรมิทราบได้แต่สำหรับเรือนชานมายาเทวีต้องประกอบพิธีนี้ปีละครั้งเพื่อเป็ฯมงคลกับเราผู้บูชา น้ำที่ไหลหลากลงจากฟ้าเบื้องบนเรารู้กันดีว่าฝน๓ฤดูกาลเปลี่ยนไปตามความผันแปรของสภาพดิน ฟ้า อากาศเปลี่ยนไปตามฤดูกาล เวียนบรรจบครบปีจิตเราผู้บูชาเชื่อว่าสิ่งที่สูงสุดมีเทพเทวาสถิตและเหล่าผู้ศรัทธาต่างเชื่อกันสืบมากว่าร้อยพันปีที่ผ่านว่า ฟ้าเบื้องบนคือทิพย์สภาของเหล่าเทพเทวดาสถิต ยอดฉัตราก้เสมอเหมือนสิ่งที่สูงสุดต้องสรรเสริญถวายตามลำดับ ดิฉันขอไม่อธิบายอะไรมากเพราะเป็นศาสตร์เฉพาะเรือนนะเจ้าค่ะ …

*** ๑เดียวในดวงใจ ***

ดวงประทีปพริ้วไสวเบื้องหน้าเทวลัยพระมารดาชนนีนับร้อยดวงแต่ละด้วยสรรเสริญถวายต่อเทพเทวดาอารักษ์ณ.สถานที่ๆยาตราอัญเชิญชลธีธารนามมงคลมาใช้ในพิธีสรงสนานถวายก่อนถวายก็รู้มารยาทรู้กาลเทศะในบาทวิถีแห่งศรัทธาบอกกล่าวให้เป็นมงคลเหล่าเทพเทวดาเฝ้าอารักษ์ร่วมสดุดี แสงสว่างย้ำเตือนใจให้เราผู้บูชาอย่าลืมในคุณที่เคยนำพาจงรู้คุณน้ำจงรู้คุณดินยามใช้เพียรไปถึง แม้ถึงเพลาจะต้องเวียนบรรจบครบใช้ในพิธีอีกคราเสมือนชนนีสอนให้รู้ในคุณผ่านการท่องจำในนามแห่งชลธีธารให้ขึ้นใจ ได้ใหม่อย่าลืมเก่าทวนนามชลธีธารแต่ละสถานให้แล้วเสร็จก่อนสรงสนานถวายชนนี จะบังเกิดความเป็นศิริมากมงคลต้องทวนนามต้นกำเนิดแห่งชลธีธารที่ไหลรินให้ครบไม่ขาดคือไม่เกิด กราบ …

*** เทวสถาน องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี ***

บทความของคนชอบเล่าผ่านบทความของคนชอบเขียนดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความสรงสนานชนนี จะเป็นแรงใจหนุนนำให้แรงศรัทธาที่คุณผู้แวะมาภิรมย์ชมอ่านครบทุกตัวอักษรไม่มากก็น้อยสำหรับดิฉันคืดว่าเป้น๑บทความที่ไม่มีเขียนขายในตำราเล่มใดในโลก ศาสตร์เฉพาะใช้ที่ใช้มาครบ๓๐ปีในปีนี้ ก้เสร็จสำเร็จเจริญ๙หน้าในชีวิตว่าด้วยหน้าที่การงานที่กระทำด้วยวลีคำกล่าวชนนีพูดได้บนเรือนชานมายาเทวีได้ชี้นำ อ่านบทความใดของคนชอบเล่าก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการเข้าชมวิเคราะห์ผ่านสติด้วยปัญญาตนอีกครั้ง สิ่งใดดี สิ่งใดนำไปปรับใช้ปฏิบัติบัตรพลีถวายต่อชนนีสถิตในเรือน ขอให้สำเร็จสมปรารถนาเจริญด้วยวิถีแห่งตนกระทำ ตนคือที่พึ่งแห่งตน ศรัทธาไม่มีผู้ผิดและศรัทธาไม่มีผู้ใดถูกขอให้ผู้ศรัทธานั้นปฏิบัติตนให้ถูกกาลเทศะเป็นพอ … เพลิงในมายา