Month: September 2022

ป.เปรื่อง

ปฐมบทความ ป. เปรื่องประเทืองปัญญาดั่งเช่นปราชญ์ตนคนคิดสร้างให้แตกฉานรับเทกาลอันศักดิ์สิทธิ์ *** คเณศจตุรถี บูชา *** มาจะกล่าวถึงบทความไว้เตือนตนคนคิดสร้างเช่นดิฉัน หาได้คิดสอนใครต่อใครให้หยิบจับสิ่งต่างขึ้นบัตรพลีบูชาถวายหลายที่มากผู้รู้ผ่านสื่อหลายหลากถ้อยวลีคำผ่านจอแนะนำสอนไว้บูชา บอกกับใจหมดเวลากับการฉุดหยุดคนรอบข้างให้ตาสว่าง หมดเวลาเตือนใครให้พ้นวิบากแห่งกำในกรรมผ่านศาสนว่าด้วยพิธี วันสรรเสริญนามราชบุตรเอกแห่งศักติมายา ๑วันเฉลิมฉลองมงคลนามราชโอรสเอกบุรุษแห่งไศวนิกายนึกย้อนทบทวนความในวลีคำกล่าวของชนนี๑เดียวในดวงใจไว้เตือนตน *** หยุด คือ อย่า *** อย่า-ได้คิดทำ…

Read more