Month: September 2017

นับ ๑ย้อนคืนนวดุกาบูชา

นวดุรกา บูชา เทศกาลแห่งการสรรเสริญถวายพลีบูชาต่อพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ มหามายาแห่งศักติมายา อย่างที่เราต่างทราบกันดีค่ะว่าศักติมายานั้นก็คือ พระนามแห่งมหาเทวีแห่งศรีตรีจักรวาลชนนี องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีนามอื่นอิฉันไม่คุ้นหูไม่สันทัดในจิตที่จะเอ่ยพระนามตามกระแสอย่างว่าเกิดกำเนิดศรัทธาก้ติดปาก พระอุมาเทวีมาก้๓๐กว่าปีผ่านอำมันหรืออำกันจนมันนามนี้มันหยดติ๋งไม่กระดิกเข้าหูอิฉันจริงๆมังค่ะ ...   ตามคติของเหล่าภารตะศรัทธาเชื่อกันว่าใน๑ ปี ๙วัน๙คืน เทศกาลนวราตรีบูชาสรรเสริญต่อมหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่ภายใตพระนามแห่ง พระศรีมหาอุมาเทวี พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ หลายเรื่องเล่าขยายความหลายสิ่งว่าด้วยศาสนพิธีพลีถวายต่อพระองค์นั้นก็สุดแล้วแต่ละแรงแห่งศรัทธาชนจะนำสิ่งใดพลีถวายต่อพระองค์ อิฉันเองก็เป็น๑พลังแห่งสยามศรัทธาที่เกิดพลังแห่งศรัทธาในพระนามแห่ง ศรีมหาอุมาเทวี…

Read more

สรรเสริญพระเทวี

https://youtu.be/v-ohE_vir40 ขอคุณสายใยสายศรัทธาในฟ้าเดียวกันที่ตั้งใจรังสรรค์สร้างคลิปๆนี้ร้อยเรียงเคียงเรื่องเล่าด้วยภาพและเสียงมันตราถวายพระมารดา ๑ เดียวในดวงใจ องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี  ค่ำคืนแรม๑๓ ค่ำเดือน ๑๐  กาลราตรี บูชา ๒๕๖๐  สาธุ สาธุ สาธุ   

Read more