Month: December 2018

เบื้องบาทชนนี

ปฐมบทความคนชอบเล่าดิฉันเลยชอบเขียนสวนกระแสฅนไม่ชอบอ่าน *** เบื้องบาทชนนี *** หลายคนถามหลายคนเกิดความสงสัยกับเบื้องบาทพระมารดาชนนียาตรา คำว่าเบื้องบาทพระมารดาชนนีในที่นี้หมายถึง การยาตราของพระมารดาชนนีอวยชัยแด่เหล่าสาวกผู้ศรัทธาในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ผู้ที่เริ่ม๙เท้าเข้าสู่เส้นทางแห่งศรัทธามักจะหลงกับมายาด้วยความไม่รู้เป็นพาหะนำพาให้เกิดความอยากรู้ อยากบูชาให้ถูกต้อง เมื่อบังเกิด๒วลีคำนี้ขึ้นในจิตสิ่งที่อยากรู้ว่าถูกหรือผิดนั้น จึงร้ายกลายกลับเป็นสะพานแห่งความสูญเสียในสิ่งที่ตนมี นั้นก็คือความบริสุทธิ์ทางใจเมื่ออยากรู้แสดงว่าไม่รู้มักจะถูกหลอก หลอกให้เกิดความศรัทธาที่ผิดรูปลวงให้ศรัทธาแบบไม่ลืมหูลืมตาให้บังเกิดความงมงายเข้ามาแทนที่บาทวิถีแห่งศรัทธานั่นเอง แต่ช้าแต่ไม่ต้องแห่แหนตามวิถีใครมาร่วมทางเป็นดีที่สุดเพราะศรัทธาในตนไม่มีคำว่าผิดบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าเราผู้ศรัทธากระทำในสิ่งที่ตนศรัทธานั้นให้ถูกกาลเทศะที่ตนพึงกระทำ เริ่มต้นดีชีวิตย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งทางแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการอยากรู้มักจะพังพินาศสิ้น สิ้นด้วยความรู้ที่ตนได้รับ รู้หลักเน้นการปฏิบัติแต่ถ้าไม่รู้ตนต่อให้ปฏิบัติตนเช่นใดก็ยากจะประสบพบความสำเร็จ ปฏิบัติตนบนวิถีแห่งศรัทธาให้ถูกทาง…

Read more

ชีวิตจริงบนหลังราชสีห์

๕ ธันวาคม ครบรอบ ๓๗ปี ชนนี๑เดียวในดวงใจยาตราสถิตเรือนชานมายาเทวี ๑วันในวันวานเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งให้๙เดินบนวิถีแห่งศรัทธาเคียงพระนาม *** ศรีมหากาลี *** ย้อนวันวานในวันนี้จากเด็กคนนึงที่เติบโตมาโดยไม่รู้ความอะไรเลยในเรื่องของศาสตร์แห่งศรัทธาด้วยมายาในมหามายาต่างอารยว่าด้วยศรัทธา ไม่รู้ความแต่ก็ไม่เคยถามความที่ไม่เคยรู้กับใครไม่เคยซื้อหาตำราว่าด้วยเทพเทวดาที่วางจำหน่าย รวมไปถึงเอกสารพิมพ์จ่ายแจกลดแลกแจกแถมว่าด้วยตำราบูชาวิชาเทพเจ้ามาศึกษา คิดในใจเสมอว่าทุกสิ่งว่าด้วยตำรานั้นก็เล่าผ่านตัวอักษรหลายล้านตัวมารวมกันขึ้นเป็นบทความผ่านเรื่องเล่าจากมโนจิตความเป็นคนด้วยกันทั้งสิ้น ไม่มีตำราเขียนถึงเทวดาใดในโลกร่วงหล่นลงมาจากฟ้าเทวดาเขียนที่ไหนเล่า คนและฅนด้วยกันเองทั้งนั้น อาชีพคนชอบเขียนคัดลอกสำนวนความเดิมๆที่เคยมีพิมพ์จำหน่ายจ่ายแจกฟรี ไม่นะไม่ๆเคยน้อยเนื้อต่ำใจใดๆในความไม่รู้ รู้ต้องรู้ให้จริง รู้แท้รู้จริงต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตในแต่ละวันถึงเรียกว่า…

Read more