Month: May 2022

อัมมะ-ศรีอัมมา

สวีดัดสวัสดีสายศรัทธาลูกชายอัมมะ-ลูกสาวศรีอัมมาที่แวะเวียนมาภิรมย์ชมวลีอักษรผ่านจอ ๑วลีคำนำหน้า องค์เจ้าแม่ ศรีมหาอุมา เทวี ดิฉันเชื่อว่าหลายร้อยพันยันหมื่นสายศรัทธาผ่านจอยุคสมัยนี้ไม่รู้ต้นไม่รู้สายภิรมย์แค่ปลายเหตุกับวลีคำว่า *** อัมมะ-ศรีอัมมา *** ปฐมบทความในเนื้อหากระทู้นี้ดิฉันย้อนความในวันวานที่เคยนำเสนอเรื่องของ *** เหรียญ *** เหรียญใดก็เหรียญนั้นเหรียญที่มากคุณค่าทางจิตใจกับ๙เเรกในบาทวิถีแห่งศรัทธาในมหามายาแห่งศักติมายาณ.สยามกับ๑วันวานที่ผ่านมากว่า ๓๐ปี ในยุคสมัยที่ดิฉันเริ่มต้น๙เท้าเข้า-ออกในศักติสถานแห่งชนนีกลางกรุงจะว่าไปในยุคสมัยนั้นดิฉันยังเป็นลูกชายอัมมะนะครับ คริ คริ คริ…

Read more

แสงอาทิตย์

ปฐมบทความวลีคำครูเคยกล่าวไว้สอนใจการในกาลของไม้มีหัวไว้สอนใจ วิถีแต่โบราณในสายครูที่ดิฉันเคารพยกขึ้นไว้เหนือศรีวลีคำครูกล่าวเรือนคือที่อิงอาศัย เรือนคือที่พักพิง กาลก่อนไม่มีสิ่งใดจะคอยบอกเตือนการในกาลให้คนบนพื้นปฐวีได้ทราบ โบราณแต่นานมาจึงบอกกล่าวสอนศิษย์ในวิถีตนให้รู้ผ่านการได้เห็น เห็นในสิ่งที่พฤกษาในวิถีครูไว้สอนใจ ... *** ว่านนิยมแต่โบราณกาล *** ๑พฤกษาไม้มีหัวใต้พื้นปฐวีโบราณแต่นานมานิยมปลูกไว้หน้าเรือน คำครูได้กล่าวไว้ไม้มีหัวมากสรรพคุณไว้สอนใจให้รู้อดรู้ทน เทิดคุณบูชาครูว่านในวิถีครูแต่โบราณสอนให้รู้เห็น เห็นพฤกษานานาพรรณออกดอกให้ผลหมายการในกาลอันเป็นมงคลกำลังจะเวียนผ่าน หากเห็นหัวว่านแสงอาทิตย์ผลิช่อดอกพ้นหัวพฤกษาครูกล่าวไว้ ฝนน้ำฟ้ากำลังจะมาฝนเดือน๕ครูหมอว่าด้วยเครื่องปรุงยาเรือนครูหมอสมุนไพรแต่โบราณนิยมรองน้ำฟ้าไว้ปรุงโอสถ ... *** ผลิดอกก่อนผลิใบ…

Read more