อัมมะ-ศรีอัมมา

อัมมะ-ศรีอัมมา

สวีดัดสวัสดีสายศรัทธาลูกชายอัมมะ-ลูกสาวศรีอัมมาที่แวะเวียนมาภิรมย์ชมวลีอักษรผ่านจอ ๑วลีคำนำหน้า องค์เจ้าแม่ ศรีมหาอุมา เทวี ดิฉันเชื่อว่าหลายร้อยพันยันหมื่นสายศรัทธาผ่านจอยุคสมัยนี้ไม่รู้ต้นไม่รู้สายภิรมย์แค่ปลายเหตุกับวลีคำว่า *** อัมมะ-ศรีอัมมา *** ปฐมบทความในเนื้อหากระทู้นี้ดิฉันย้อนความในวันวานที่เคยนำเสนอเรื่องของ *** เหรียญ *** เหรียญใดก็เหรียญนั้นเหรียญที่มากคุณค่าทางจิตใจกับ๙เเรกในบาทวิถีแห่งศรัทธาในมหามายาแห่งศักติมายาณ.สยามกับ๑วันวานที่ผ่านมากว่า ๓๐ปี ในยุคสมัยที่ดิฉันเริ่มต้น๙เท้าเข้า-ออกในศักติสถานแห่งชนนีกลางกรุงจะว่าไปในยุคสมัยนั้นดิฉันยังเป็นลูกชายอัมมะนะครับ คริ คริ คริ …

ก็ด้วยกายาทั้ง๓๒สิ่งในร่างกายยังมิได้เพิ่ม-เสริม-เติมและแต่ง คำนำหน้านามกับคำว่าลูกชายอัมมะก็คงไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไร ความเคยนำคำเคยขยายผ่านจอใน UMAKALI.COM เมื่อนานนมหลายคนคงทันกับวลีคำเล่าผ่านตัวอักษรสยาม *** อัมมะ *** และอีกหลายร้อยพันยันแสนกับสายศรัทธาในยุคสมัยปัจจุบันคงจะไม่ทันความที่เคยนำขยายผ่านจอกับวลีคำว่า *** อัมมะ-ศรีอัมมา-เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวี ***

*** เหรียญอัมมะ สมบัติแห่งศรัทธา ***

มาจะเล่าความผ่านตัวอักษรสยามให้ภิรมย์ชมอ่าน๑วลีคำจากลูกชายอัมมะในวันวานได้เริ่มต้นขึ้นในบาทวิถีแห่งมหามายาในศักติมายาณ.แผ่นดินสยาม ทุกเช้าวันศุกร์เดิน๙เท้าเข้าสถานแห่งชนนีพร้อมบายศรีปากชาม บายศรีเทพ-พรหมประดิดประดอยฉีก-เช็ด-ม้วน-จีบประกอบขึ้นเป็นบายศรีสยามจากเรือนนำพาถวายชนนี ก่อนการในกาลจะบูรณะสถานชนนีให้สวยงามอลังการเช่นทุกวันนี้ ๑ศาสนว่าด้วยพิธีใดมิทราบได้เท่าที่จำได้คณะพราหมณ์ประกอบพิธีโหมกูณฑ์หลายวัน-คืนณ.บริเวณด้วยหน้าเทวลัยชนนี สายในสยามศรัทธาสยามในยุคสมัยนั้นยืนแถวแบมือรับเหรียญที่ทาง วัด พระศรีมหาอุมา เทวี ได้สร้างแจกไม่จำหน่ายส่งมอบให้ ฟรี ดิฉันจำได้ขึ้นจิตรับกับมือผ่านกองกูณฑ์ที่กำลังลุกโชนนำติดตัวกลับเรือนมาทั้งหมด ๗ เหรียญ แจกไม่จำหน่ายส่งต่อให้สานุบนเรือนชานบ้านอุมา-กาลีในยุคสมัยนั้นไปเป็นศิริมงคลชีวิตด้วยกัน๕เหรียญ เหลือไว้เป็นสมบัติแห่งศรัทธาส่วนตัว๒เหรียญ ๑เหรียญประกอบพิธีเทวาภิเษกบรรจุลงใต้ฐานมูรติองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวีขึ้นสถิตเป็นชนนีประธานณ.บ้านอุมากาลีเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ …

อีก๑เหรียญส่งมอบให้บิดาบุญธรรมผู้เล่าขานขยายนาม *** อัมมะ *** ให้ดิฉันได้ยินผ่านหูเป็นบุคคลแรกในบาทวิถีแห่งศรัทธา ๑ก็คือ๑ผู้เล่าขาน ต่อจาก๑ก็เป็น๒ยันสิบมากเป็นร้อย-พัน-ยันหมื่นแสนล้านนั้นคือผู้ตาม ดิฉันเองเรียกขานนามชนนีว่า อัมมะ ตามบิดาบุญธรรม ย้อนถามใจคุณผู้อ่านเล่าความขยายนาม อัมมะชนนี จากใครเล่าขานนามชนนีผ่านหูเจ้าค่ะ กระแสนามอัมมะกำลังเป็นที่นิยมชมชอบผ่านจออีกทั้งนามชนนีมากมายก่ายกองจนสายศรัทธาสยามในยุคสมัยนี้ลืมพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา เทวี ด้วยกระแสทมิฬนาฑูอันไกลโพ้นยอดฮิตติดลมบน อัมมัน ถูกแปลงผ่านความเชื่อแฝงด้วยศาสนว่าด้วยพิธีพลีถวายอำกันจนมันผ่านจอ กับกระแสสยามศรัทธาในอดีตพาภิรมย์นั่งอมยิ้มพาเพลียจิตกับกระแส กรรมในกำ นะเจ้าค่ะ …

*** ฟรี ที่มากคุณค่า ***

ปฐมบทความแห่งศรัทธาผ่านตัวอักษรเริ่มต้นเป็น๑สายศรัทธาในมหามายาแห่งศักติมายาขนนี เหรียญ หาใช่แพงด้วยราคากำหนดตามกระแสนิยม เหรียญแรกในดวงใจที่ดิฉันได้รับมากับมือ ฟรี ฟรีที่มากด้วยคุณค่าทางใจกับบาทวิถีแห่งศรัทธาในมหามายาแห่งศักติมายา๑เดียวในดวงใจตราบจนทุกวันนี้ ทุกคนล้วนมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างและก็ไม่ใช่แปลกที่จะมีจุดสิ้นสุดของวิถีศรัทธาที่แตกต่างเช่นกัน จุดเริ่มสำหรับบาทวิถีแห่งศรัทธาของดิฉันผ่านมากว่า๓๐ปี จุดเริ่มต้นก็คือจุดเกิดกำเนิดของศรัทธาการในกาลว่าด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปตามการในกาลผ่านวันเวลานั้นคือสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเสมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่สาดส่องเงาฉายขึ้นเป็นภาพสะท้อนในจิต ไว้เตือนใจ เห็นผิดอย่าคิดชอบหลงเพ้อกระทำในสิ่งผิดตามสิ่งที่เห็น เห็นชอบอย่าจดจำนำกลับมาปฏิบัติ รู้ต้องรู้แท้ๆที่รู้ต้องรู้ผ่านความจริงในชีวิต อย่าจดอย่าจำความใครมาเล่าขานขึ้นเป็นตน ต้นฉบับชัดเจนฉันใดสำเนาก็คือสำเนาอยู่วันยังค่ำ ทุกเช้า-ค่ำพึงรักษ์ไว้ด้วยคุณค่าความเป็นตน ตนคือที่พึ่งแห่งตน …

ความใดก็ความนั้นความจริงเท่านั้นที่จะนำพาให้คนทุกคน๙เดินไปสู่ความเจริญ๙หน้าในชีวิต บางครั้งการเล่าความนำขยายถึงเหตุผ่านการในกาลที่เวียนผ่านเข้ามาในวิถีแห่งศรัทธา สายศรัทธายุคใหม่ยากจะเข้าใจเพราะทุกวันนี้กระแสศรัทธานิยมเพียงเสพสื่อผ่านจอมักไม่นิยมอ่าน พวกที่ช๊อบชอบอ่านก็เห้นมีแต่พวกจ้องลักความผ่านตัวอักษรนำไปขยายสลับร่างสร้างเงาของบทความนั้นไปเป็นตนคนหาแสงขยายความกระจ่างผ่านจอ ค-ว-ย ท่องไว้ให้ขึ้นจิต ค-คิด ว-วิเคราะห์ ย-แยกแยะ จะนำพาให้เรานั้นเจริญด้วยสติ สติกำเนิดเกิดปัญญา ปัญญาตนจะเยียวยาในทุกสิ่งที่ตนปราถนาจะมีนั้นให้มีสุขอย่างถาวรนะเจ้าค่ะ …

*** ๑เดียวก็เพียงพอ ***

มี ใด มี เล่า ไหนๆก็ไหนๆมา-มะ-มา-มา-ดิฉันจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์ในกาลที่เวียนผ่านสอนให้รู้ พ. พอ อย่ารู้ใจตอบสนองตนเพียงอยากมี ความอยากเป็นพลังงานด้านลบ ลบความอยากในทุกสิ่งให้สิ้นไปกับสิ่งที่เราต่างเคารพนับถือ เมื่อเกิดความอยากในใจ สิ่งที่ตามมาคือต้องมีในสิ่งที่ใจอยากๆแต่ไม่มีทรัพย์สิ่งที่รอจ่อเข้าแทนที่อยากนั้น คือ พาณิชย์กับศรัทธา หว่าน ลวง หลอก รีด ไถ อย่าเชียวนะเจ้าค่ะอย่าให้ความอยากเกิดขึ้นในจิตเรา พลังลบที่แฝงมากับความอยากจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้วิ่งเข้าหาแสงตามกระแสนิยม อยาก จ่าง จบ มันไม่ง่ายอย่างที่คิดดิฉันเองก็อยากแต่หน้าของคำว่าอยากคือวลีคำสั้นๆ ไม่ ไม่เคยอยากได้เพราะอยากมีต้องรู้คุณค่า ค่าของเหรียญที่ได้มาฟรีเก็บไว้เพื่อการในกาลมงคลนี้โดยเฉพาะ กาลเวลาที่เวียนผ่านการคิดอ่านตนคือหนทางของคนมีปัญญา ปัญญาจะตอบสนองให้เรามีหรือไม่มีได้อย่างที่คิดอยู่ที่เลือกกระทำ(ตน) รู้ตนพึงรู้รักษ์ไว้ซึ่งความเป็นตนทุกสิ่งย้อนคิดทบทวนความในวันวานจะเป็นผู้รับที่รู้ค่า คุณค่าของเหรียญรุ่นเดียว จะเป็นร้อย-พันยันหมื่นเหรียญที่ถูกลืม หรือจะเป็น๑เหรียญที่สืบสานศรัทธารังสรรค์สร้างศิลป์ พึงรู้คุณค่าของเหรียญที่ได้มา ฟรี ไว้เตือนใจตราบจนทุกวันนี้นะเจ้าค่ะ …

*** ๑เดียวก็เพียงพอ ***

ฟรี ถ้ารู้คุณค่าของเหรียญที่ได้มาฟรีมากคุณจากภาพเล่าความได้กระจ่างจิตว่าฟรีเก่าคาคอก็คงจะไม่ผิดกับวลีคำในความหมาย *** รู้คุณค่าแม้ได้มา ฟรี *** กว่า๓ทศวรรษที่เวียนผ่านห้อยคอมาก็๒บุคคลที่ดิฉันเคารพนับถือ พ่อบุญธรรมส่งต่อให้แม่บุญธรรมส่งกลับคืนมาเพื่อใช้การในกาลอันเป็นมงคล เข้ากรอบทองคำแม้ไม่ถึงสลึงแต่คุณค่าผ่านจิตภาวนาสรรเสริญชนนีทุกเช้าค่ำกว่า๓ทศวรรษแม่คุณเอ๋ย เอ๋ย มากเกินบรรยาย๑วลีคำชนนีกล่าวไว้เตือนใจดิฉันเสมอมาว่าสิ่งใดจะมากค่าเท่ากับสิ่งที่ผ่านจิตภาวนาถวายการบูชาต่อสิ่งนั้นไม่ขาด สิ่งที่ขาดอย่าได้เวียนกลับมาใช้ในกาลอันเป็นมงคล แรงภาวนาอธิฐานผ่านจิตของคนจะเป็นแรงส่งนำพาให้สำเร็จเสร็จในกิจแห่งการรังสรรค์สร้างสถาน สิ่งที่มากค่าหาใช่ต้องซื้อหามาได้ด้วยราคาแสนแพง เงินซื้อได้ทุกสิ่งเงินซื้อผิดให้เป็นถูก แต่พลังแห่งศรัทธานั้นเงินตราไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยทรัพย์ คุณค่าในความต่างๆคิดย่อมต่างกระทำ๑ปัจจัยหลักสำคัญที่จะวิงวอนร้องขอทวยเทพเทวดาบนทิพย์สภาเบื้องบนร่วมยาตราอำนวยอวยชัยศรัทธารังสรรค์สร้างสถาน คือ แรงแห่งพลังศรัทธาที่สม่ำเสมอ หน้า-หลังไม่งามในสายตาใครแต่หน้า-หลังเหรียญนี้มากด้วยคุณค่า อัมมะชนนี ๑เดียวในดวงใจดิฉันเป็นที่สุด …

*** คุณค่าแห่งศรัทธา ***

จากภาพที่บันทึกฉายเหรียญอัมมะมาให้ภิรมย์ชมกันภาพนี้เป็นเหรียญรุ่นเดียวกับที่ดิฉันรับจากมือ เหรียญๆนี้สวยงามครบทั้ง๒ด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ดิฉันต้องขอขอบพระคุณ แม่ศรี ๑สายศรัทธาลายครามมาณ.ที่นี้ด้วยแรงศรัทธาในชนนีจัดส่งเหรียญอัมมะรุ่นแจกฟรีมาร่วมในศาสนพิธีสถาปนาวางรากฐานเทวลัยองค์ประธานที่กำลังจะเริ่มลงรากปักฐานสร้าง ณ. มหามายา ภูมายาเทวีสถาน อย่างที่กล่าวในข้างต้นเหรียญใดก็เหรียญนั้นคุณค่าในศรัทธาของคนสร้างจะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณค่าในที่มาของเจตนาในเจตจำนงของผู้สร้าง สร้างเพื่อสรรเสริญถวายภายในนามชนนี ศรี มหาอุมา เทวี หรือสร้างเพื่อสร้างตนให้มีแสงภายใต้พระนามแห่งชนนี ดูจะไม่ใช่เรื่องยากในคำว่าสร้างเพื่อ เพื่อ ____ เติมคำในช่องว่างลงท้ายคำว่าสร้างเพื่อ ________ ตามอัธยาศัยนะเจ้าค่ะ …

*** เก่า- ใหม่ มากคุณค่า ***

เก่า-ใหม่ รุ่นเดียวกันที่ทางคณะกรรมการแจกให้ ฟรี ใครว่าฟรีไม่มีคุณค่าตรงกันข้ามคุณค่าอยู่ที่ผู้ได้รับมาจะเห็นคุณค่าหรือไม่เห็นในคุณค่าของคำว่า ฟรี แรกเมื่อได้รับเสมือนเป็นวันปฐมมงคลชีวิตเสมือนลูกได้รับแม่ เริ่มต้นกับหน้าที่ของความเป็นบุตรที่ถวายการบูชาสรรเสริญมารดาแห่งศรัทธา ไม่มากความอันใดให้มากเรื่อง เริ่มต้นในวิถีแห่งศรัทธาทุกคนต่างมีฝันอยากสร้างด้วยความอยากมีด้วยกันทั้งสิ้น จะมีเล็กหรือจะมีใหญ่ตามแต่ใจตนปรารถนา สิ่งที่ใจดิฉันปรารถนาอธิฐานในจิตบอกกล่าวถึงชนนีองค์ประธานณ.ใจกลางกรุงสยาม ถ้ามีบุญพาวาสนาส่งให้ได้เป็น๑ผูด้สร้างสถานชนนีจะไม่ใหญ่เกินอัมมะ ไม่สูงกว่าศรีอัมมาสถาน …

หันหลังกลับออกจากสถานชนนีเริ่มมากด้วยกิเลสในใจ อยากมี อยากสร้าง อยากบังเกิดในจิตกรองความอยากผ่านการรอคอย จากคำนำหน้า ด.ช.-เด็กชาย คำนำหน้าเปลี่ยนเป็น น.-นาย จากเด็กสู่วัยใกล้ชราถึงได้เริ่มต้นสร้างสถานชนนีสร้างโดยไม่หว่านวลีหวาน สร้างโดยไม่รีด-ไถ สร้างโดยไม่หว่านวลีคำลวงชวนใครต่อใครมาร่วมวงมโนจิตร่วมสร้างหรือก็ไม่ วันเวลาผ่านเลยมากว่า๓ทศวรรษ กาลเวลาสอนให้รู้เพียรในหน้าที่ฝึกตนในทุกรูปแบบ ฝึกคิด ฝึกกระทำ ด้วยสิ่งที่เรียนรู้จากวลีคำชนนีได้กล่าวชี้นำ ผู้นำดีชีวิตผู้เดินตามย่อมมีชัย หลงตนนำทางผิดเสียเวลาเปล่า วันเวลาที่ผ่านมากับการรู้ ร.-รอ ให้สำเร็จในหน้าที่การงานเวียนกลับในผลกำไรจากอาชีพมารังสรรค์สร้าง ดิฉันไม่เคยเปรยวิลีในเจตนาด้วยเจตจำนงมงคลปฐมเหรียญอัมมะให้ใครฟังเลย จนวันนี้สิ่งที่ฝันเริ่มเป็นจริง จริงด้วยปฐวีสถาน จริงด้วยหลายหลากสิ่งที่สะสมไว้ภายในเรือนชานมายาเทวีด้วยหลากหลายเทวีลักษณ์แห่งชนนี๑เดียวในดวงใจ รักษ์-อัมมะ-รักษ์-ศรีอัมมา …

*** หลังเหรียญสอนใจ ***

หน้าเหรียญภิรมย์ชมกันไปแล้วมาทัศนาภิรมย์ชมด้านหลังเหรียญกันบ้าง เหรียญมี๒ด้านก็ไม่ต่างอะไรกับใจมนุษย์เรียกขานนามตนว่า คนสุดแสนประเสริฐเลิศล้ำในปฐพีไม่มีสายพันธุ์ใดเกิน คน คุณค่าที่แตกต่างผ่านคอด้วยกาลเวลาหมุนเวียนผ่านไป ๒เหรียญ๒ความหมาย ๒เหรียญใช้สอยต่างกันด้วยศาสนว่าด้วยพิธี ชนนีผู้ชี้นำกล่าวไว้สอนใจมงคลที่รับมาเก็บสะสมไว้พึงวางลงบนปฐวีสถานให้เป็นมงคล ๑เหรียญที่ผ่านจิตภาวนาอธิฐานในทุกเช้าค่ำของผู้ศรัทธาในนามแห่งเรานั้นจงบรรจุใส่ไว้ในดวงใจมูรติองค์ประธาน ไม่มีวลีคำกล่าวจากปากผ่านลมปากผู้ใดจะยาตราเทพเทวดาสถิตได้สมเจตจำนงปรารถนาได้ฉันใด ฉันนั้นทุกข์ในจิตของผู้วิงวอนร้องขอต่อเราหาได้มีเจตจำนงที่บริสุทธิ์ไม่ ...

ต่างด้วยวาระแห่งสุขผ่านสิ่งที่กระทำ(ตน) กับต่างด้วยวาทะแห่งกรรม(ปาก-ใจ) เตือนตนไว้ให้ขึ้นจิตกับการเป็นผู้สร้างหากคิดสร้างต้องคิดได้ก่อนคิดเป็น เพราะสิ่งที่เจ้ากำลังจะสร้างหาใช่เรือนนอนแต่เป็น๑สถานแฝงไว้ด้วยนามแห่งเทพเทวดาในตรีจักรวาล ทุกสิ่งพึงพร้อมด้วยทำหาใช่ธรรมมงคลดลบันดาล ธรรมในทำที่กำเนิดเกิดจากสิ่งแปลกไปจากธรรมชาติรังสรรค์หาใช่รูปนามแห่งธรรมที่แท้จริง การสร้างในทุกสิ่งแม้การสร้างคนให้กำเนิดเกิดเป็นคน-มนุษย์เช่นเจ้าล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลา ความพอเหมาะ ผ่านการเรียนรู้ที่เรียกว่าประสบการณ์ชีวิต เมื่อแรกไม่รู้ความคือชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สุด เมื่อคิดได้และคิดเป็นสิ่งที่คิดคือจุดเกิดของปัญหาจึงแสวงหาสิ่งทดแทนที่อยากจะมีผ่านการทำลวง มีใดมีเล่าจะเล่าสิ่งที่มีไว้ให้สายศรัทธาจำนำไปปฏิบัตินั้นต้องเริ่มจากรู้คิด-รู้กระทำ และรู้รอไว้สอนใจ …

*** ***

ร. รอ เพื่อ รู้ อยากรู้ก็ต้องรอ หาใช่เรียน ไม่ต้องเขียนอ่านวลีคำภาษาใดในวิถีแห่งมายาแสร้งแฝงไว้ด้วยศรัทธา เจ้าพึงกึกก้องไว้ในจิตให้ปิติกำเนิดกับสิ่งเป็น เป็นใครไม่ภาคภูมิใจเท่าเจ้าที่เป็นเจ้า หาใช่เจ้าต้องเป็นใคร หาใช่เจ้าต้องเป็นนายหรือหาใช่เจ้าต้องเป็นบ่าว หาใช่เจ้าต้องเป็นผู้แสวงนามแห่งเทพเจ้าให้ใครเยินยอยกเจ้าขึ้นสูงกว่าใคร ปฐวีว่าต่ำยังมากคุณให้ความเจริญงอกงาม ฟ้าที่ว่าสูงมนุษย์เช่นเจ้ายังกราดวลีคำด่าสาดทอเมื่อไม่สมดั่งจิตที่ปรารถนา พึงทำในสิ่งที่คิดแยกจำแนกในความเป็นจริงผ่านคุณและโทษให้เป็น สถานแห่งเราต้องไร้ซึ่งอวในมลทินทุกประการ จะสร้างเขตมณฑลพิธีใดพึงทบทวนความในแต่ละสิ่ง สิ่ง๑ได้มาจากสถานที่ใด สิ่ง๒ได้มาด้วยกาลใด และสิ่งสุดท้ายก่อนหยิบจับวางในทุกสิ่งนั้นอย่าลืมคุณในจุดเริ่มต้นของแต่ละสิ่งที่นำพามารวมกันขึ้นเป็นสถานแห่งเรา ศรัทธาก่อเกิดในจิต ไม่ต้องมากความใดๆให้มากเรื่องด้วยราคาหรือผู้คน เป็นผู้สร้างพึงรู้ค่ากับในเจตนาตนที่คิดสร้างขึ้นเพื่อความศิริมากมงคล เป็นพอ …

จัดเตรียมหยิบจับสิ่งที่เรากล่าวไว้ว่าต้องมีพึงรู้ให้รู้ค่าในความหมาย หมายนั้นคือวันวานปฐมยาตราลงเรือน กาลเวลาเท่านั้นที่จะบ่งบอกได้ว่าเจ้านั้นรู้ค่าหรือไม่รู้ค่ากับสิ่งมงคลปฐมแห่งศรัทธาในมหามายา ยิบจัดขึ้นมาเตรียมไว้ให้พร้อมสรรพ การในก้าลอันเป็นมงคลเมื่อแล้วเสร็จด้วยเทวาร่วมยาตราภิเษกรังสรรค์สร้างเทวลัยสถาน งานสร้างผ่านผลงานศิลปะคิดผ่านขีด ผ่านเขียนที่เรียนมาให้บังเกิดขึ้นด้วยสัจนิยมพยายามทำให้ละม้ายคล้ายเหมือนในสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ ผ่านผลงานจิตกรรม ประติมากรรม รวมไปถึงภาพเขียนที่ให้ความรู้สึกเสมือนจริงด้วยอารมณ์ของผู้สร้างเป็นนามธรรมทำให้ศิลป์แห่งศรัทธา ศรัทธาสร้างศิลป์ ศิลป์สร้างศรัทธา เรียนให้รู้ในวิธีธรรมชาติรอบข้างอย่าผิดแปลกไปกว่าธรรมชาติรังสรรค์ เป็นพอ …

*** อัมมะชนนี ๑เดียวในดวงใจ ***

อัมมะชนนี ปฐมบาทวิถีแห่งศรัทธาเริ่มรู้ก็ด้วยชนนีเทวีลักษณ์ถืออ้อยในพระหัตถ์ แรกเริ่มเมื่อเห็นการในกาลแต่อดีตที่ผ่านมานั้น๑สิ่งที่ย้ำเตือนจิตตราบจนทุกวันนี้คือเหตุที่ไม่หวังในผลตอบรับ เริ่มมงคลชีวิตที่ได้มาฟรี ฟรีที่มีนั้นพึงสาดส่องใจ อย่าหลงในทรัพย์ อย่าหลงในกิเลศ อย่าแฝงด้วยตัณหา อย่ามากด้วยราคะให้เป็นนิสัย ไม่นิยมในนิยามผู้รับในทุกสิ่งจากใครมาร่วมสร้าง ตรงกันข้ามพึงสร้างสิ่งที่ฝันให้เป็นจริงด้วยแรงตน จริงที่มีอยู่จริงกับวิถีแห่งศรัทธาในมหามายาแห่งศักติมายา จากรูปภาพพิมพ์ฉายในกรอบทองอร่ามงามตาที่มีติดฝาเรือนในวันนั้นนำส่งให้เป็น๑สถานชนนีกลางไพรในวันนี้ ด้วยวิถีแห่งชนนีชี้นำพา คิดมี จึงคิดสร้าง ด้วยศรัทธาจึงซื้อ-สร้างด้วยแรงแห่งตน …

*** บาทชนนี ***

*** ตนคือที่พึ่งแห่งตน *** ทุกสิ่งที่เห็นทุกสิ่งที่เป็นในบาทวิถีความเป็นฉัน *** ฉันที่เป็นฉัน ***๑สมองหลากหลายสิ่งที่ศรัทธานำพารังสรรค์สร้างศิลป์มารวมกันขึ้นเป็น๑สถานแห่งนามชนนี๑เดียวในดวงใจ องค์เจ้าแม่ ศรีมหาอุมา เทวี ปฐมชนนี๑เดียวในดวงใจที่เสมอเหมือนดั่งแสงทองจากฟ้าสาดส่องใจ ให้ดิฉัน๙เดินบนบาทวิถีแห่งความจริง จริงที่หยิบจับจริงที่สัมผัสได้ถึงที่มาในทุกสิ่ง ด้วยหยาดเหงื่อไหลหลากผ่านกายาด้วยแรงใจในวิถีแห่งศรัทธานาม *** อัมมะ-ศรีอัมมา *** ชนนีผู้ชี้นำจะยังคงดังกึกก้องในจิตตราบนานแสนนานจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต ตามสัจจะวาจาที่เคยกล่าวไว้ในวันเริ่มต้นรังสรรค์สร้างสถานชนนี กับ ๑ตำนานชีวิตที่ยังมีลมหายใจผ่านการเริ่มสร้าง-ย้าย-บูรณะสถานะเวียนกลับมาเริ่มต้นใหม่กับหน้าที่ผู้สร้างอีกครา กับ๑สถานมารดาชนนีกลางไพรที่ปราศจากการรีดไถ-แฝงการพาณิชย์ภายใต้พระนามแห่งชนนี๑เดียวในดวงใจ ๑สถานแห่งศรัทธาส่วนบุคคลที่ยังต้องรังสรรค์สร้างอีกมากมายหลายสิ่งให้แล้วเสร็จ ไว้เป็น๑มรดกแห่งศรัทธาของแผ่นดินสยาม แรงศรัทธาสยามมีดีมิแพ้พ่ายชาติใดในโลกด้วยโลกแห่งมายากับ๑วลีคำกล่าว *** ความจริงจงเจริญ *** … เพลิงในมายา