สรรเสริญพระเทวี

สรรเสริญพระเทวี

ขอคุณสายใยสายศรัทธาในฟ้าเดียวกันที่ตั้งใจรังสรรค์สร้างคลิปๆนี้ร้อยเรียงเคียงเรื่องเล่าด้วยภาพและเสียงมันตราถวายพระมารดา ๑ เดียวในดวงใจ องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี  ค่ำคืนแรม๑๓ ค่ำเดือน ๑๐  กาลราตรี บูชา ๒๕๖๐  สาธุ สาธุ สาธุ