ขุนคลังแห่งจักรวาล ๒.

ขุนคลังแห่งจักรวาล ๒.

ปฐมบทความคนชอบเล่าดิฉันเลยชอบเขียนสวนกระแสฅนไม่ชอบอ่าน *** ราชัน ขุนคลังแห่งจักรวาล *** สวีดัดสวัสดีทักทายคุณผู้แวะเข้ามาร่วมทัศนาพาภิรมย์ชมภาพมากกว่าอ่าน กับบทความตอนแรกขุนคลังแห่งจักรวาลกันไปแล้วบ้างเน๊อแต่ถ้ายังมิได้อ่านแสดงว่าชอบแวะมาส่องแต่อย่าสอด๒สอนะถ้ามุมมองเราต่างกัน เข้าเรื่องบทความนี้ดิฉันนำเสนอภาพขั้นตอนการรังสรรค์มูรติเทพเจ้า ชัมบาล่าให้ชมกันอีกหลายมุมมองปรับสีแต่งภาพแต่ไม่แหลแถแต่งบทความเท็จในบทความนำเสนอไว้ให้อ่าน จริงทุกวลีจากสถานที่จริงบันทึกภาพผ่านเลนส์ด้วยมือดิฉันเองทุกภาพคนชอบถ่าย คนชอบเล่า คนชอบเขียนครบจบในคนเดียวแม่พระเพลิงเจ้าค่ะ …

*** ครุฑ ยอดบัลลังก์ทอง ***

ต่างอารยแต่ศาสตร์ว่าด้วยศิลป์แห่งศรัทธาด้วยระยะทางห่างไกลกันคนละฟากฟ้าอันไกลโพ้นแต่ไฉนละม้ายคล้ายกันราวกับสั่งงานที่สยาม ด้วยความเชื่อเรื่องครุฑาอดนึกย้อนไปในอดีตมิได้ในยุคสมัยนั้นการสื่อสารหรือการนำเสนอไม่มีจอให้ทัศนาไม่มีWIFIให้ภิรมย์ชมศิลป์แห่งศรัทธาต้องอาศัยระยะทางอาศัยวันเวลาขยายวงกว้างในอารยธรรม ต้นกำเนิดเกิดจากแดนภารตะว่าด้วยชมพูทวีป แสวงธรรมผ่านการรังสรรค์สิ่งต่างๆว่าด้วยอารยธรรมผสมผสานศิลป์ไว้บอกกล่าวเล่าขานชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ถึงยุคสมัยต้นกำเนิดเกิด อารยศิลป์แห่งศรัทธา …

บรรพชนทั่วทุกมุมโลกสอดแทรกอารยแห่งตนด้วยชาติกำเนิดของตนผ่านผลงานศิลปะเริ่มจากภาพเขียนสีฝุ่นบนผนังศิลาของบรรพชนคนยุคหิน แกะสลักภูเขาให้กลายสภาพเป็นเทวลัยสถานของเทพเจ้าเพียงเพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนให้เกิดความสมานสามัคคีผ่านการสรรเสริญบูชาเทพเจ้าที่คุ้นหูว่าศาสนพิธี ทุกชาติศาสนาต่างมีความเชื่อว่าแผ่นฟ้าเบื้องบนคือที่สถิตแห่งเทพเจ้าไม่แปลกที่บรรพชนถ่ายทอดรูปลักษณ์ผ่านจิตมโนรังสรรค์ปักษาแลสกุณาให้มีรูปร่างที่เกินจริงไปกว่าที่เราเห็นนก-กาโผผินบินผ่านตาทุกวี่วัน ภาษาศิลป์บ้านเราชาวสยามเรียกขานรูปสัตว์แปลกนั้นว่าไว้ สัตว์หิมพานต์ …

*** ขุนคลังแห่งจักรวาล ***

เทพเจ้า ชัมบาล่า ขุนคลังแห่งจักรวาลอีก๑มุมมองจะยืนทอดสายตาทัศนาภิรมย์ชมมูรติจอมราชันผ่านในมุมใดก็สวยงามดั่งจิตดิฉันไปหมดเสียทุกมุมมอง การรังสรรค์มูรติเทพเจ้าของชนทุกชาติศาสนาในยุคก่อนนิยมเล่าขานถึงความเป็นมาในแต่ละยุคที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาท้องถิ่นของชนเผ่า หากเราผู้ศรัทธาในรุ่นลูกหลานได้ภิรมย์ชมงานพึงใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ทุกชิ้นงานที่ผ่านตาต่างแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาชน เทพเจ้าถูกรังสรรค์สร้างขึ้นสถิตบนราชบัลลังก์พร้อมฉากโอบล้อมด้วยเรื่องเล่าผ่านบรรยากาศชั้นเหนือเมฆา ด้วยครุฑาแลเหล่านางฟ้านางสวรรค์มากกว่าความสวยงามคือ ภูมิปัญญาผ่านความคิดด้วย๒มือรังสรรค์สร้างศิลป์ไว้เล่าขานตราบจนทุกวันนี้ …

ผู้คิดสร้างก็เช่นกันต้องรู้ใจตนให้ดีเสียก่อนว่าชื่นชอบในอารยศิลป์แบบใดเป็นลำดับแรก เราปรารถนาจะมีเทวศิลป์ไว้บูชาเราชอบในอารยศิลป์แบบใดเราผู้ศรัทธาก็เริ่มแสวงหาไปยังแหล่งผู้สร้างเทวศิลป์นั้นๆนั่นคือแนวทางของผู้ศรัทธาในยุคสมัยนี้นิยม แต่ยุคสมัยก่อนพุทธกาลการรังสรรค์สร้างศิลป์หาใช่เป็นเช่นกระแสศรัทธาในยุคปัจจุบันไม่ ท้องถิ่นแหล่งพักพิงอิงอาศัยของชนพื้นเมืองมีความเป็นอยู่เช่นใด รูปลักษณ์ด้วยเผ่าพันธุ์ในสัณฐานเป็นเช่นใดก็มันจะสร้างผลงานผ่านพุทธศิลป์และเทวศิลป์ออกมาละม้ายคล้านสัณฐานแห่งตนคนผู้สร้าง …

*** สิงห์ ราชาแห่งพลัง ***

สิงห์ตามความเชื่อของผู้รังสรรค์สร้างงานศิลป์ต่างสื่อความหมายของสิงห์ในรูปของพลังน่าเกรงขาม เราจะเห็นผลงานปูนปั้นก็ดีหรือผลงานแกะสลักหินในแต่ละยุคแต่ละสมัยรวมถึงภาพวาดสิงห์คือองค์ประกอบหนึ่งที่แฝงไว้ด้วยความดุดัน ตาถลนปากแสยะสบขย้ำอสูรหมู่มารมักจะมีลีลากางอุ้งเท้าในท่าขยุ้มสัตว์ในสายพันธุ์อื่นโดยเฉพาะ ฅน สิ่งที่แฝงหมายถึงปกป้องสิ่งต่างโดยเฉพาะความชั่วร้ายไม่ให้แผ้วพานผ่านเข้ามามาชิดใกล้เทพเทวดาหรือพุทธปฏิมานั้นๆ เป็น๑กุศโลบายที่แฝงไว้สอนใจคนรุ่นหลังยากจะคิดออก อยากมีแต่ไม่ศึกษา อยากสร้างแต่ไม่รู้ ไม่เรียนเขียนอ่านกางหนังสือบ้างเลือกผ่านจอคือการรังสรรค์ของคนยุคนี้ …

หากเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้นำในด้านใดๆก็ตามสิ่งที่พึงมีคือภูมิความรู้ในวิชาว่าด้วยศาสตร์นั้นๆ รู้อ่างต้องหยิบอ่างรู้งูก็ต้องกลัวพิษรู้ปลาก็ต้องรู้ว่าปลานั้นคือสัตว์เลือดเย็น น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลามักตายสิ่งเหล่านี้สำหรับผู้ที่เปลี่ยนฐานชีวิตจากผู้ศรัทธากำลัง๙ขึ้นเป็นผู้สร้างพึงรู้ รู้ดีไปกว่าตำราก็เท่านั้นเพราะตำราว่าด้วยศิลป์นังสรรค์ผลงานสื่อถึงเทวศิลป์รวมไปถึงพุทธศิลป์ผู้เขียนผ่านผู้เล่าคือผู้มากประสบการณ์ บางครั้งรู้นอกตำรานิยมสร้างรังสรรค์เทวศิลป์แปลกใหม่หรือสิ่งที่มิควรคู่สถิตเรือนหวังมีหวังดังเห้นดับก่อนเวลาอันควรก็มีมากโข ศรัทธาต๊ายแลนด์ยุคนี้ช๊อบชอบความแปลกประหลาดไม่เหมือนใคร อย่างน้อยอย่าลืมมองที่ตนก่อนโทษนามแห่งเทวดาที่บูชา ร่ายไม่ดีโทษปีลงเท้าไม่ตรงจังหวะโทษกลอง คือ สันดานคนโดยแท้ …

*** หลังพยัคฆ์ ***

พยัคฆ์ ศูนย์รวมของพลังอำนาจส่งให้เทพเจ้าพระองค์นั้นดูน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้นพยัคฆ์ยังเป็นสัตว์ในตำนานที่กล่าวขานถึงมากที่สุดของผู้รังสรรค์สร้างศิลป์นำมาเป็นราชอาสน์ของเหล่าเทพเทวดา พยัคฆ์ยังคงสื่อถึงพลังอำนาจของเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นเทพหรือเทวีถ้ามีอาสน์เป็นพยัคฆ์ต่างรู้กันดีว่าเทพเจ้าพระองค์นั้นไม่ธรรมดา เรื่องเล่าผ่านองค์ประกอบในแต่ละสิ่งจับวางไว้เล่าขานถึงเทวประวัติที่ผ่านมาเรื่องราวคือเรื่องเล่าความต่างๆนาๆของเทพเทวดาทรงพยัคฆ์เป็นราชอาสน์ ต้องผ่านการสู้รบชนะศึกจนได้ครองตำแหน่งใดหน้าที่ใดในตรีจักรวาลก็ด้วยคนเล่าผ่านคนเสริมเติมแต่งเพิ่มอรรถรสในการฟังด้วยกันทั้งสิ้น ไม่มีสายศรัทธาใดเกิดกำเนิดทันเหตุการณ์เทวดาปราบศึก จะว่าด้วยเรื่องเล่าผ่านปากเทวดาทับร่างยิ่งไม่น่าเชื่อถือร้อยร่างก็ร้อยปากๆใดเล่าทีเล่าความจริงในเทวตำนาน บูชาให้กำเนิดเกิดสติๆนำพาให้เกิดปัญญา ปัญญาจะนำพาให้สำเร็จบางสิ่งไม่รู้ บางสิ่งไม่เห็นจะเป็นคุณกับตนไม่ให้เกิf ทุกข์กาย-ใจ ความจริงจงเจริญ …

*** พระบาทขุนคลังแห่งจักรวาล ***

พระบาท เทพเจ้าชัมบาล่า ชัดๆสักภาพกับงานพื้นผิวที่ยังไม่ได้ขัดแต่งด้วยคนอารมณ์ศิลป์เรียนเส้นสายว่าด้วยงานศิลป์มาก็ทั้งชีวิต ความชอบในส่วนตนดิฉันขอบงานรังสรรค์ที่ดูมีจริตเกินจริงจะลดทอนความแข็งของชิ้นงานลงได้มาก ทุกครั้งที่สั่งรังสรรค์สร้างงานเทวศิลป์ทั้งในสยามและต่างสยามก็ดีชอบผสมผสานเติมจริตในผลงานให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น แต่อย่าได้ปรับจนเกินงามหมดในคุณค่าของอารยศิลป์ว่าด้วยอารยธรรมบรรพชนช่างในผลงานชิ้นนั้นลง งานบ่งบอกถึงที่มาด้วยอารยกลิ่นไอแห่งศิลป์เนปาลีชนก็ยังคงไว้ด้วยองค์รวมของศิลปะไว้ทั้งหมด จริตกระดกนิ้วพระบาทขึ้นบิดลงเล็กน้อยให้พองามดั่งใจดิฉันเป็นที่สุด ได้ช่างดีมูรติงามดั่งใจไม่เสียดายทรัพย์ที่ควักจ่ายงามเคียงสถานงามถูกจริตเราผู้สร้างผู้บูชาเท่านี้ก็สุขใจเจ้าค่ะ …

*** ขุดพื้นผิว รังสรรค์สร้างลาย ***

บันทึกเหตุผ่านภาพถ่ายกระจ่างจิตเป็นที่สุดนะเจ้าค่ะ สิ่งที่สร้างมักจะมีปากจำพวกไม่ได้ร่วมสร้างชอบสอด ส่อง ส __ เป็นธรรมดาเจอมาทั้งชีวิตไม่ว่าจะหยิบจับรังสรรค์สร้างสิ่งใดมือไม่พายยังพอทนแต่บางจำพวกชอบเอากะโหลลาทวนน้ำแทนกะลา ฅนจำพวกนี้ได้แต่คิดแต่ไม่เคยสร้างงานจริงผ่านตาผ่านปากวิภาควิจารย์อย่างกับตนเป็นศิลปินระดับโลกแท้ที่จริงฅนจำพวกนี้เป็นโรคที่รักษาไม่หาย โรคปากดีไม่เป็นศรีแก่ตน ดิฉันเจอมาเยอะมากกับฅนจำพวกนี้อิงยันคงคาไหลหลากมายันแม่น้ำโขงชักโศลกท้าวยันเทวปกรณัม แต่ไม่มีสักยภาพความเป็นตนในฐานะผู้สร้างเลยแม้แต่น้อย เพลียใจในดงฅนเป็นโรคทางช่องปากจ้องสาดกราดไม่ดูตนฅนจำพวกนี้มามากล้นในแวดวงศรัทธารอบตัวนะเจ้าค่ะ …

*** ลายวิจิตรด้วย๒มือ ***

ตั้งใจบันทึกภาพๆนี้มาให้ชมกัน๑๐ปากว่าไม่เท่าตาเห็นจะเห็นงานในแต่ละขั้นตอนก็ต้องสั่งสร้างก่อนเป็นลำดับแรก จะบันทึกมุมมองได้สวยงามก็ต้องเหินขึ้นสู่น่านฟ้าขึ้นไปตรวจงานด้วยตนเอง ขั้นตอนนี้คือทำเกินจริงกว่าที่คิดไว้มากนั้นก็คือขั้นตอนการลงมือออกแรงขุดชั้นผิวนอกของชิ้นงานผ่านสิ่วเล็กๆลงบนเส้นสายลายที่ลอกทาบบนแผ่นกระดาษสีขาว เซาะ-ขุด-ประลายไข่มัจฉาทั้งองค์ด้านหน้าและด้านหลังแม่จ้าวสุดยอดมาก ตาดีได้ตาร้ายเสียวลีคำนี้คงใช้ไม่ได้กับงานสั่งผ่านศิลปปินแห่งชาติสาขางานหล่อโด๊ยตรงนะเจ้าค่ะ เเกะจริง ขุดจริง ประจุดไข่มัจฉาตามช่องว่างจริงไม่จกตาเส้นสายสวยงามลงบนแพรภูษาว่าด้วยอาภรณ์ที่สวยงามลายที่เห็นเด่นชัดหน้าสิงห์-มังกร-พยัคฆ์-นาคมาชุมนุมรวมกันครบ พุ่ม-ก้าน-แหย่ง-ขดมากครบว่าด้วยลวดลายที่ สวยงาม …

*** นมัสการ ***

อีก๑มุมมองที่ยืนทัศนาภิรมย์ตรวจงานบันทึกภาพไว้ย้อนชมความอลังการงานรังสรรค์สร้างเทพเจ้า ชัมบาล่า ชาวเนปาลเชื่อกันว่าพระองค์ทรงประทานอำนาจวาสนาความสำเร็จร่ำรวย ความเชื่อส่วนบุคคลไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้จะด้วยความบังเอิญหรือไรมิทราบได้ดิฉันไร้ญาณสัมผัสจิตมิติลึกลับ แต่สิ่งที่ขอก็สำเร็จตั้งแต่สั่งรังสรรค์สร้างองค์กรด้วยอาชีพในหน้าที่การงานคลังสินค้าก็เจริญสมพระนาม ขุนคลังแห่งจักรวาล พระองค์ทรงอวยชัยให้เจริญรุ่งเรื่องดิฉันกล่าวบอกกับพระองค์ลูกสร้างเพื่อเป็นมงคลชีวิต สร้างด้วยทรัพย์จากผลกำไรในอาชีพลูกไม่บอกไม่เรียกหรือชักชวนใครมาร่วมสร้าง ขอเป็น๑ศรัทธาในนามแห่ง ชัมบาล่า ขุนคลังแห่งจักรวาลไว้เป็นมรดกของแผ่นดินสยามให้พลังศรัทธารุ่นหลังได้สรรเสริญบูชา ศรัทธาเกิดกำเนิดขึ้นในจิตคิดสร้างต้องสร้างได้ด้วยวิถีแห่งตน สิบปากว่ายันแสนปากหากชวนมาร่วมสร้างควักส่งร่วมสิบกล่าวว่ารวมสร้างมาหลักแสนคนฟังต่างก็เชื่อ เพื่อไม่ให้เป็นมลทินกับมูติแห่งพระองค์ไร้สิ้นข้อครหาใดๆทั้งปวงนั้น ขอประทานความเจริญในชีวิตจงบังเกิดลูกรังสรรค์สร้างมูรติของพระองค์ด้วยแรงแห่งศรัทธาที่มีแต่เพียงผู้เดียว และ ฝันนั้นก็เป็นจริง …

*** ขุนคลังแห่งจักรวาล ***

สิบนิ้ววันทาขึ้นเหนือศีรบอกกล่าวกราบพระบาทขุนคลังแห่งจักรวาลก่อนลากลับสยามดลจิตดลใจช่างผู้รังสรรค์หยิบจับอุปกรณ์ขึ้นดอกดุน ขูดขีด-ขุดเซาะ-แกะประลายไข่มัจฉาเส้นสายลายในผลงานดิบมากความคมชัดลึกละเอียดสวยงามในทุกส่วนแล้วเสร็จสู่ขั้นตอนการเปี้ยกทองให้ผุดผ่องดั่งทองนพคุณสวยงามด้วยขั้นตอนสุดท้ายเปี้ยกสุวรรณชาติเขียนพระพักตร์แบบอารยศิลป์เนปาลีชน ให้ได้ช่างมือเอกแห่งอันนาปูรณาเป็นผู้รังสรรค์ปัดผงลงสีเขียนเส้นสายพริ้วไสวสวยงามดั่งสายชลธี แล้วเสร็จยาตราขึ้นนกเหล็กเหินสู่น่านฟ้ากลับสยามปฐวี ให้เป็นศิริมากมงคลแด่เราชาวสยามที่ได้บูชาสรรเสริญนาม ชัมบาล่า จอมราชันขุนคลังแห่งจักรวาล ความสำเร็จไหลหลากมาไม่ขาดสายพัดพาเพิ่มพูนไปด้วยทรัพย์สมบูรณ์พูนสุขศีรจงบังเกิด ยากใดก็ขอให้ง่ายดั่งใจนึก คิดอ่านการในกาลใดให้สำเร็จ-สมนามแห่งจอมราชันขุนคลังแห่งจักรวาล กราบ … เพลิงในมายา