๒๔-๙

๒๔-๙

ปฐมบทความคนชอบเล่าดิฉันเลยชอบเขียนสวนกระแสฅนไม่ชอบอ่าน *** ๒๔-๙ *** ใช้วิจารณญาณในการเข้าชม ไม่ทัศนาภิรมย์ก็ไม่ต้องอ่าน วลีคำกล่าวไว้ตั้งแต่เริ่มต้นบทความกันเลยนะเจ้าค่ะว่า หลายตัวอักษรที่รวมกันขึ้นเป็นประโยค หลายประโยคที่เขียนขึ้นเป็นบทความ คือ ความเชื่อส่วนบุคคล ที่เล่าผ่านภาพเก่าย้อนวันวานบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ ครบ๓ทศวรรษในปีนี้ ๒๔ กันยายน ยาตราชนนี ภาพไม่ชัดสักเท่าไรเท่าที่เหลือผ่านจากอัคนีมาเยือนณ.ข้างเรือนเหลือไว้ให้ชมภิรมย์ในวันวานไว้สอนใจ กับศาสนพิธีสถาปนา มูรติองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี ชนนี๑เดียวในดวงใจ …

ร้อยเรื่องเล่าผ่านปากคนและฅนล้วนแล้วแต่ทันเหตุและไม่ทันเหตุก็มีมาก ความจริงมากความเท็จตามแต่ลมปากของคนเล่าขานสาดเสียเล่าความสู่กันฟัง แต่ทั้งฅนเล่าและฅนฟังก็ล้วนแล้วแต่เดินตามในวิถีบ้านอุมา-กาลีด้วยกันทั้งสิ้น สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นทั้งๆที่ทันตาเห็นก็ยังคาบไปเล่าความเท็จสู่กันฟัง เป็นธรรมดาของสันดานความเป็นคนในคราบฅน ผ่านครบ๓ทศวรรษในปีนี้ดิฉันก็ยังไม่เห็นมีสาย-สาดทา-ต๊าย-แลนด์ ฅนชอบเม้าท์มอยตามรูทำได้เช่นดิฉันในวันวานที่ผ่านมาเวียนบรรจบครบ๓ทศวรรษในปีนี้เลยสัก ฅน #ความจริงจงเจริญ …

*** เทวสถานองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลี เทวี ***

จากภาพเทวสถาน องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี ในยุคแรกเริ่มที่สร้างสีแดงเห็นเด่นชัดมาแต่ไกลจะถูกจะแพง จะก่อนหรือหลังไม่สำคัญต้องแดงไว้ก่อนตามคติความชอบของกระแสภารตะชนในยุคสมัยนั้นนิยมกล่าวเล่าความว่าสีชนนีทรงโปรดมากเป็นพิเศษนั้นก็คือ สีแดง จะรอช้าอยู่ใยเล่าสีที่เลือกทาเทวลัยทั้งหลังในยุคแรกเริ่มสีแดงอร่างงามตาเส้นคิ้วสีทองภายในทาสีขาวครีมน่าภิรมย์สวยงาม ในยุคสมัยนั้นคิดอ่านอะไรก็ยังไม่เก่งทำเท่าที่ทำได้คิดอ่านขีดเขียนในวิชาช่างก็ยังไม่เป็นสักเท่าไร ขนาดเทวลัยองค์นี้ที่สร้างมีขนาด ๒.๘๙ x ๒.๘๙ x ๓.๐๐ เมตร ขนาดสัดส่วนเทวลัยกำลังสวยงามลงตัวไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินงบประมาณทรัพย์ในการสร้าง …

แต่ใช้เวลาในการสร้างนานร่วมปียุคสมัยนั้นปูนขาดตลาดทั่วสยาม + กับการก่อสร้างในช่วงฤดูน้ำฟ้าพรั่งพรูไม่ขาดสายแต่ทุกสิ่งที่สร้างก็เสร็จสำเร็จเป็น๑เทวลัยชนนีสถานที่รังสรรค์สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาไทย เทวลัยเล็กๆหลังนี้ผ่านมาก็มากหน้าหลายตา๒เท้า๙เดินมาสู่บ้านอุมา-กาลีนับหน้าไม่ถ้วน แต่ละคนและฅนที่เวียนผ่านก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงเรียงนามนานวัน ง-งอ-อู -งู หายเหลือไว้แต่ชื่อ-เสีย-เรีย-นามก็มีไม่น้อย บางวลีคำกล่าวเทวลัยที่ดิฉันสร้างขึ้นในสลัมองค์เจ้าแม่ไม่ปรารถนาจะสถิต มันสร้างนั่นมันวางนี้ก็ผิดไปตำราไปเสียหมดตามลมปากของพลังสาด-ทา-ต๊าย-แลนด์ ร่ายยาวมานานมาเริ่มทัศนาภิรมย์ชมภาพพร้อมวลีคำขยาย ๑แรงศรัทธากลางสลัมในวันวาน ผ่านร้อยพันยันแสนเรื่องราวอะไรมาบ้างกับคำว่า ๑ผู้สร้าง เทวลัยศักติมายาสถาน ครบ๓ทศวรรษในปีนี้ กรุณาใช้วิจารณญาณในการเข้าชมไม่ภิรมย์จิตก็อย่าฝืนทนอ่านให้เป็นกรรมในใจนะเจ้าค่ะ …

*** บวงสรวงแบบสยาม ***

โบร๊าณโบราณแต่นานมา ๑ภาพที่ย้ำเตือนจิต๑ภาพที่ย้ำเตือนใจดิฉันมาโดยตลอดบอกกับใจเสมอมาว่าเราคือสายศรัทธาสยามงานมงคลใดในเรือนไม่เคยลืมรากเหง้าขนบธรรมเนียมประเพณีเราชาวสยามนิยมกระทำนั้นก็คือ ศาลเพียงตา คำครูแต่โบราณบอกต่อแต่นานมาว่าเป็นสถานเทวามาสถิตทอดสายพระเนตรทัศนาภิรมย์ชมงานมงคลที่จะเริ่มขึ้น เรียบง่ายได้ใจความไม่มากความสิ่งใดให้มากเรื่อง บายศรีพรหม-เทพ-ปากชาม ราชวัตร ฉัตร ธงรวมไปถึงเครื่องสังเวยคาว-หวาน-ผลไม้ทุกสิ่งปรุงแต่งจากเมล็ดพันธุ์ธัญพืช คณะพราหมณ์ที่มาประกอบพิธีอธิบายขยานความให้ฟังว่า แม้แต่ไข่ก็ไม่ควรนำขึ้นมาถวายพระชนนีบนเทวลัยสถานแห่งนี้ถ้าสถาปนาเสร็จเรียบร้อย จากวันนั้นในวันวานเริ่มต้นกับศาสนว่าด้วยพิธีฮินดูและพิธีเทดคุณบูชาครูแบบสยาม ยแกจำแนกเครื่องสังเวยคาวต่างในคติสาสตร์ไม่รวมไว้ด้วยกันให้สับสนจิตเป็นประสาทกับบาทวิถีแห่งศรัทธาตราบจนทุกวันนี้ …

*** ริ้วขบวนยาตราชนนี ***

ต้นริ้วขบนยาตรา องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี ภาพถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ ยาตราผ่านเส้นทางถนน เจริญกรุง ถนนสายแรกของเราชาวสยามบอกเล่าความเป็นมาในวันวานได้เป็นอย่างดี ว่าคัดลอกตรงไหนมิทราบ ริ้วขบวนยาตราชนนีประกอบไปด้วย๕ขบวนด้วยกันดังนี้ ๑. ปฐมขบวนแรกคานหามมูรติพระมารดาชนนี๑เดียวในดวงใจ ๒. ริ้วขบวนองค์ปฐมบรมครู พระพิฆเณศวร ๓.ริ้วขบวนราชกุมาร พระขันธกุมาร ๔.ริ้วขบวนยาตราชนนี ๕.ริ้วขบวนมหามายาศักติมายา ศรี ดุรกาชนนี …

*** ยาตราชนนี ๒๕๔๐ ***

พิธียาตราชนนีในยุคสมัยนั้น มูรติ คือปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้ชัดต่อสายตาสายศรัทธาที่รอรับการยาตราไม่ว่าจะเจ้าสยาม เจ้าจีนแดนมังกรต่างก็ต้องจัดเตรียมองค์มูรติจำลองขึ้นคานหมาออกแห่ให้ผู้สรัทธาได้กราบไหว้ขอพร มูรติที่ยาตราในริ้วขบวนยุคสมัยนั้นต้องสั่งนำเข้าจากประเทศอินเดียจากร้านกุลดิป สุขจิตร ๒ร้านดังณ.สยามที่เจ้าของเป็นแขกโด๊ยตรงไม่จกตา สั่งนานแรมเดือนบางองค์นานร่วมครึ่งปีไม่มีอำนวยความสะดวกจัดวางพร้อมจำหน่ายสวยงามตระการตาให้เลือกหาตามอัธยาศัยเช่นทุกวันนี้นะเจ้าค่ะ …

จากภาพเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ เกวียนยาตราชนนีงานประดิดประดอยมยุราร่ายรำแพนหาง ๒๔ปีที่ผ่านมากับงานประดิดประดอบฉีกเส้นขนหางมนุราแท้ที่ละเส้นจับวางลงบนโครงมยุราโฟมที่เกลาขึ้นด้วยมือให้มีลีลาละม้ายคล้ายเหมือนมยุราจริง เรียงเส้นสายขนหางที่ละเส้นสลับสีสวยงามแต่แต้มเติมสีลำคอให้เสมือนจริง ยุคสมัยนั้นยังไม่มีมยุราสตัฟฟ์ส่งตรงจากจีนแผ่นดินใหญ่ค้าขายในท้องตลาดให้เลือกใช้เช่นปัจจุบัน บรรทัดฐานความคิดในการรังสรรค์สิ่งสวยงามเข้าริ้วขบวนยาตราชนนีที่ยุคสมัยนั้นจะว่าไปก็ยังไม่มีสถานชนนีใดกระทำถวาย จะเรียกว่าดิฉันคัดจะเรียกว่าลอกเลียนสถานใดตามลมปากฅนไม่ทันเหตุที่ชอบกล่าวสาดเสียเล่าความเท็จในที่ลับหูลับตาฅนชาวรูได้เช่นไรเจ้าค่ะ ความจริงที่ยังไม่มีใครทำได้เช่นวันวานที่ผ่านมา #ความจริงจงเจริญ …

*** ยาตราชนนี ๒๕๓๔ ***

ริ้วขบวนยาตราชนนีมากมาหลายสิ่งแต่ละสิ่งดิฉันผสมผสานอารยธรรมงานประดิดประดอยเราชาวสยามร่วมด้วยช่วยกันทำคนละไม้คนละมือ พัดขนนกยูง พัดใบลานเงิน-ทองสัญลักษณ์โอม ตะเกียงเจ้าพายุ ป้ายแขวนเงิน-ทองสัญลักษณ์เฉพาะพระนาม ป้ายแขวน๗สีนำในแต่ละริ้วขบวน บรรเลงเพลงสากลโดยวงโยธวาทิตเต็มวงหาใช่ว่าจ้างแตรวงร่ายบรรเลงรำหน้านาคนะเจ้าค่ะ สลับการแสดงของคณะสิงโต ๓คณะนำขบวนย่อยของมูรติแต่ละริ้วขบวน มังกรทองจากนครสวรรค์ กลองยาว สานุศิษย์เข้าร่วมริ้วขบวนกว่าร้อยเปล่งเสียงถวายมันตรา โอม กาลี โอม ตลอดเส้นทางที่ยาตรา …

*** ยาตราชนนี ๒๕๓๔ ***

ริ้วขบวนยาตราชนนีออกโปรดสายศรัทธาชนที่ต่างรอรับการยาตราในค่ำคืนนั้นบนถนนเจริญกรุง ผงเถ้าที่เห็นในภาพคือผงเถ้าศักดิ์สิทธิ์ผ่านศาสนพิธีโหมกูณฑ์สดับเสียงพระเวทจากคณะพราหมณ์ฮินดูชนตลอดระยะเวลา ๙วัน๙คืน ๑ในวลีคำกล่าวชนนีผงเถ้าที่โปรยในค่ำคืนยาตราไม่ให้ใช่ผงสำเร็จรูปที่มีขาย สายศรัทธาที่ต่างรอรับการยาตราเราต่างต้องการความเป็นศิริมากมงคลชีวิต กองกูณฑ์ที่โหมอัคนีบูชาถวายต่อก็ล้วนแล้วแต่สิ่งที่เป็นมงคลในพิธีมารวมกันทั้งสิ้น จงนำผงเถ้าที่ผ่านการโหมกูณฑ์นั้นโปรยเป็นมงคลชีวิตแด่สายใยสายศรัทธาที่รอรับขบวนยาตรา …

ผงเถ้าสอนใจให้ดิฉันรู้ถึงคำว่าคุณค่าของๆที่นำพามาถวายเทพเทวดาผ่านกองกูณฑ์ พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์หาใช่แค่เพียงเผาให้มีในพิธีแต่เมื่อกองกูณฑ์ในพิธีดับสิ้นลงเถ้าที่เหลือคือ ผลเถ้ามงคล ชนนีสอนให้เห็นในคุณค่าของที่ใช้ในพิธีจะเป็นมงคลกับสายศรัทธานั้นต้องรู้คุณค่ารู้จักเวียนกลับมาใช้ มิใช่เสร็จพิธีบูชาถวายทิ้งขว้างอย่างที่เจ้าเห็น พรเทพพรเทวดาพรพระอัคนีคงไว้ด้วยเถ้าบริสุทธิ์และผงเถ้านั้นก็ต่างผ่านพระเวทตลอด๙วัน๙คืน ดับสิ้นลงด้วยเปลวไฟจนนำมาร่อนให้ได้ผงเถ้านั้นไว้ใช้จุณเจิมมูรติ โปรยให้พรแด่สายศรัทธาที่รอการยาตรา จากวันนั้นในวันวานตราบจนทุกวันนี้ชนนีสอนให้รู้ถึงคำว่า คุณค่าแม้ผงเถ้า กราบ …

*** กายาสังขารศีล ***

ดิฉันจำไม่ต้องจดบันทึกไว้ในโสตประสาทได้เป็นอย่างดีในทุกศาสนพิธีเริ่มจากการรับ *** ศีล บารมะ *** ขั้นตอนเริ่มแรกก่อนที่จะเริ่มต้นในทุกพิธีบูชาถวาย ผูกศีลจากภาพจะเห็นรุทรักษะร้อยผ่านเส้นฝ่ายสีแดง-เหลืองที่คุรุนำพามาจากสถานชนนีในประเทศอินเดีย ก่อนพิธีผูกศีลจะเริ่มต้นขึ้นท่านคุรุได้กล่าวไว้ก่อนบินไปจัดเตรียมของบางสิ่งรวมไปถึงหนังสือมนต์ว่าด้วยเวทที่จะต้องใช้ในประเทศอินเดีย ว่า ศีลบารมะนั้นเป็นศีลใหญ่คนไทยไม่ได้ถือศีลทานเจมาแต่กำเนิดมิเช่นนั้นการจะเข้าศีลนวดุรกา ประกอบไปด้วยพิธีย่อยมากมายหลายพิธีร่างกายจากภายในสู่ภายนอกนั้นต้องสะอาดก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา ๓เดือน …

ค่ำคืนแรกของการเข้าศีลคุรุกล่าวให้ฟังว่าโดยปกติ ศีล นวดุรกา บูชา ประเทศอินเดียนิยมโกนผมก่อนเข้าพิธีถือบวช แต่ครั้งนี้ไม่ต้องถึงขนาดโกนผมเพราะคุณผ่านการบวชเรียนมาแล้วเพียงตัดกำกับด้วยพระเวทจากคุรุ พร้อมคณะพราหมณ์๕ท่านเบื้องหน้าเทวลัย องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี เป็นพิธีก็พอผมที่ตัดในค่ำคืนนั้นต้องเข้าพิธีจนครบ ๙วัน๙คืนก่อนนำไปบูชาถวายพระคงคาเทวี พิธีแต่ละพิธีล้วนเป็นศาสตร์ที่ละเอียดทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนที่กระทำถวายชนนีก่อนเริ่มร่างพระเวทคุรุท่านจะอธิบายในแต่ละขั้นตอนให้รู้ ทุกลำดับพิธีมีมาอย่างยาวนาน ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงโดยคณะพราหมณ์ฮินดูเท่านั้น …

*** เทวดา นพเคราะห์ ***

ก่อนวันประกอบพิธีสถาปนาเทวลัย มูรติองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลี เทวีจะเริ่มต้นขึ้นขั้นตอนการย้อมสีเมล็ดข้าวสารให้ครบทุกสีเป็นเรื่องยากมากในยุคสมัยนั้นต้องใช้น้ำมงคล๑ในนั้นคือ แม่น้ำเจ้าพระยาเส้นเลือดใหญ่ของเราชาวสยาม คุรุท่านสั่งไว้ให้ทำด้วยตนเองคัดเม็ดที่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จก่อนย้อม การย้อมเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดต้องไม่หักด้วยข้าวหลากสีนั้นจะถูกเรียงตามเส้นสายว่าด้วยนามสมุติแห่งเทพเทวดา ลำดับพิธีนี้ต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากในการจำไม่ให้จด คุรุจะอธิบายให้ฟังก่อนเริ่มพิธีว่าสีใดวางลงตรงไหน ยันตรา-มันตรา เพิ่งเห็นแบบครบทุกสิ่งว่าด้วยศาสนพิธีบูชาถวายพระมารดาชนนีแบบฮินดูชน เรียบง่ายแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเจ้าค่ะ เพราะทุกสิ่งคือ รายละเอียดย่อยในพิธีบูชาถวายทั้งสิ้น …

ความใส่ใจในทุกรายละเอียดของท่านคุรุอธิบายให้ฟังไว้ว่าสถานที่แห่งนี้ถูกสมุติขึ้นเป็น จักรวาล มิเช่นนั้นทุกมุมคือปัจจัยความสำคัญของพิธีถวายเครื่องบูชา พระเวทที่ร่ายบูชานั้นก็เสมือนการกล่าวอัญเชิญบอกกล่าวเทพเทวดาให้ยาตราลงมาสถิตณ. ตำแหน่งของแต่ละพระนามตามลำดับ ผิดไม่ควรให้เกิดพลาดมิควรให้มีแต่ละโต๊ะบูชาก็มีขนาดกว้าง-ยาว-สูงที่แตกต่างกันไปในแต่ละโต๊ะพิธีแต่ละมุมถูกจัดวางธาตุในแต่ละสิ่งหนุนนำต่างตามพระเวทกำหนดเจ้าค่ะ …

*** คุรุเวท ***

คุรุกล่าวไว้ว่า ครูคือใคร ศาสนพิธีแห่งการบูชาเทพเทวดานพเคราะห์ต้องมีครูมาเคียงข้าง ครูผู้ให้กำเนิดนั้นก็คือ มารดา และ ครูผู้ให้คำสอนต้องเวียนกลับสลับเปลี่ยนเข้า-ออกร่วมอวยชัยเสมือนพรแห่งสมุติเทพชนนีแห่งตรีจักรวาลประทานความเป็นศิริมากมงคล พิธีนี้ประกอบในเวลาเช้าและบ่ายคุรุได้กล่าวไว้ว่าเป็นเวลาแห่งสุริยันฉายกำหนดทิศทางให้ตรงตามตำรากล่าวว่าไว้ สุริยันแลจันทราไม่สลับกลับเปลี่ยนพึงตั้งใจอธิฐานพร้อมกล่าววลีคำว่า ____ ก่อนและหลังวางเมล็ดข่าวสารย้อมสีลงบนผ้าขาวในพิธี …

*** เทวดา พนเคราะห์ ***

เทวดานพเคราะห์ คุรุขยายความไว้ให้ฟังว่าเป็นการสมุติในสถานที่ๆจะประกอบพิธีพลีถวายต่อเทพเจ้าพระองค์นั้น สถานที่ๆจะสถาปนาของมงคลในแต่ละสิ่งคือปัจจัยสำคัญ ทิศทางต้องดูจากตะวันขึ้นเป็นหลักเท่านั้นแสงแห่งสุริยันฉายคือจุดศูนย์กลางแห่งจักรวาล การตั้งโต๊ะพิธีก็เสมือนดาวนพเคราะห์ที่ต่างหมุนเวียนโคจรรอบดวงอาทิตย์ เส้นสายเขียนลงบนผืนผ้าขาวคือสัญลักษณ์แทนพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเทวดาสถิตณ.ทิพย์สภาเบื้องบน ใช้เวลาหลายวันกับศาสนว่าด้วยพิธีการสถาปนาเทวดานพเคราะห์ประกอบกับพระเวทที่คุรุอ่านประกอบกับวันในแต่ละวันบูชาถวายเทพเทวดาพระองค์ใด ก็จะสถาปนาให้แล้วเสร็จในแต่ละคำคืนบูชาถวายต่อชนนี๑เดียวในดวงใจ …

*** เทวดานพเคราะห์ ***

๑ศาสนว่าด้วยพิธียาตราเทวดานพเคราะห์ออกจากเรือน สถิตเบื้องหน้าเทวลัยชนนีสถานคุรุกล่าวไว้ว่าก่อนศาสนพิธีโหมกูณฑ์จะเริ่มต้นขึ้นนั้น ต้องยาตราเทพเทวดาประจำทิศลงมาสถิตณ.โรงพิธีให้เรียบร้อยก่อนที่จะโหมกูณฑ์อัญเชิญเทพอัคนียาตราลงมาในพิธี ความพร้อมคือปัจจัยสำคัญ พร้อมด้วยเครื่องพลีบูชาถวาย พร้อมด้วยสถานที่ พร้อมหน้าด้วยคณะพราหมณ์ ๓ท่านประจำทิศรวมถึงดิฉันผู้ร่วมประกอบพิธี๑ทิศ เทพอัคนีที่มากด้วยพลังเผาผลาญทุกสิ่งที่หยิบจับลงสู่กองกูณฑ์นั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยที่มา คุรุจะทานรายการแต่ละสิ่งทวนการหยิบจับวางด้วยที่มาว่าสิ่งนั้นๆได้มาด้วยความบริสุทธิ์หรือไม่ ตอบ ___ วางลงในตำแหน่งที่คุรุกำหนด …

คุรุกล่าวให้ฟังว่าการโหมกูณฑ์มีเวลาไม่มากแต่ใช้เวลานานร่วมค่อนคืนเวลาสำคัญในการจะขอพรต่อเทพอันนี้นั้นสั้นเพียงครึ่งอีดใจ ราตรีนี้อีกยาวไกลทุกค่ำคืนคุรุไม่เคยปล่อยผ่าน ทุกสิ่งที่หยิบจับผ่านต้องล้างมือทุกครั้งด้วย ____ จะเห็นจากภาพขันน้ำวางไว้เคียงหน้าด้านขวามือ คุรุจะให้ความสำคัญในทุกลำดับขั้นตอนของศาสนพิธีบูชาถวายพร้อมทั้งควบคุมคณะพราหมณ์ที่ร่วมประกอบพิธีในแต่ละพิธีอย่างละเอียด เรียบง่ายได้ใจความไม่มักง่ายกับศาสนว่าด้วยพิธี นำพาให้เจริญ …

*** ศาสนพิธี ชลธีธารนามมงคล ***

๑ในศานพิธีสำคัญสถาปนา กมัณฑลุ วันแรกเริ่มของวลีคำว่า กมัณฑุเริ่มต้นขึ้นณ.บ้านอุมา-กาลี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ วลีคำกล่าวใช้ในพิธีบ้านอุมา-กาลีส่วนตัวดิฉันไม่นิยมเรียกเครื่องบูชานี้ว่า หม้อกลัศ ด้วยความจำกัดความในความต่าง ต่างด้วยที่มาของสายชลธีธารนามมงคล ๑๐๘ สถานนามมงคลที่ใช้ความเพียรหามาสะสมไว้เพื่อการในกาลอันเป็นมงคลในราตรีกาลเบื้องหน้า มูรติ องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี วันวานที่เวียนผ่าน๓ทศวรรษที่ชนนีสอนให้รู้ถึงที่มาของคำว่า กมัณฑลุ ประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติมากมายหลายสิ่งมารวมกัน ยอดไม้นามมงคลรวมไปถึงอัญมณีหลากสีดิน น้ำมงคลครบถ้วนบริบูรณ์ดีมากมงคลชีวิตผู้สถาปนาตราบจนทุกวันนี้ด้วยวลีคำว่า กมัณฑลุ …

*** ทวนนามชลธีธาร ***

ศาสนว่าด้วยพิธีสถาปนา กมัณฑลุ คุรุจะทวนรายนามสายชลธีธารนามมงคลที่กำหนดให้จัดเตรียมไว้ทีละรายการนามชลธีธาร ตามด้วยพระเวทกำกับสถาปนากมัณฑลุที่ละใบ พร้อมบรรจุของมงคลตามที่กำหนดไว้ไม่มากความใดให้มากเรื่องของแต่ละสิ่งที่ใช้ในพิธีก็ได้มาจากธรรมชาติรอบข้างทั้งสิ้น ใบพลูเขียว หมากลูก ดอกไม้๓สี๓นาม กุหลาบแดง ดาวเรืองส้ม มะลิขาว นอกเหนือไปกว่านี้ดิฉันขอไม่กล่าวผ่านวลีคำเล่าในบทความนี้ก็อย่างที่ทราบกันดี สายสัด-ทา-ต๊าย-แลนด์พักลักจำไปใช้เพื่อการพาณิชย์นับหน้าไม่ถ้วน รู้เพียงสังเขปในวันวานที่ผ่านมากับวลีคำว่า ผู้สร้าง มากคุณค่าทางใจนั้นผ่านเรื่องราวดีๆมากมงคลชีวิตอะไรมาบ้างก็พอเจ้าค่ะ …

*** สถาปนา มูรติ ***

อีก๑ศาสนพิธีสถาปนามูรติที่จะขึ้นสถิตบน เกาวดี ความใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกศาสนพิธีถูกกำหนดไว้ด้วยการผ่านการเสวนาระหว่างคุรุกับชนนี๑เดียวในดวงใจ ต้องการในสิ่งใดด้วยศาสนพิธีใดตามลำดับขั้นตอนกว่าจะผ่านมาได้ในแต่ละสิ่งผ่านมาทุกขั้นตอนด้วย ความเพียรในตนทั้งสิ้น เพียรให้ได้มากับสิ่งที่รักจนกลายเป็นรักษ์ไว้ด้วยสถานแห่งชนนีสถิต มูรติที่ยาตราขึ้นสถิตบนเกาวลีนั้นมีความสำคัญมาก หาใช่นึกหยิบจับขึ้นมัดเทินขึ้นศีรทุกลำดับขั้นตอนผ่านพระเวยร่ายพระมนต์ดลคาถา ผ่านสิ่งอันเป็นมงคลตามลำดับว่าด้วยพิธีการที่ฮินดูชนกำหนดไว้ให้สืบสาน จึงนำมาเล่าขานไว้ให้ได้ภิรมย์ชมกันว่าไม่มีคำกล่าวใดว่าผิดและไม่มีสถานที่ใดถูกแต่ปัจจัยหลักสำคัญของ ศรัทธา ต้องรู้กาลเทศะ เท่านั้นพอ …

*** สถาปนา องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี ***

พิธีสถาปนา มูรติองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี ตามคติศาสตร์แห่งฮินดูชนมากมายหลายหลากขั้นตอนมาก แต่ละขั้นตอนคุรุกล่าวว่าพระแม่เปลียบเสมือนมนุษย์เช่นเราที่มีชีวิตมีลมหายใจนั้นคือ ปราณ ลำดับขั้นตอนในแต่ละพิธีนั้นก็ไม่ต่างกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัน พิธีเริ่มต้นจากพระมารดาชนนีทรงพระเยาว์ สถาปนาตามลำดับท้ายสุดสมพระนาม ศรี มหากาลี สถาปนาในครั้งนั้นสถาปนาเทวลัยสถานไปพร้อมๆกัน เสาแต่ละต้น คานในแต่ละเส้นรากฐานสู่ยอดเทวลัยสถานชนนีล้วนผ่านศาสนว่าด้วยพิธีถูกต้องตามแบบฉบับฮินดูชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ ที่ผ่านมาครบ ๓๐ปีในปีนี้มากมงคลชีวิตมาโดยตลอดกับ๑ตำนานศรัทธาสยามที่ยังมีลมหายใจได้เล่าขานสู่กันฟังเป้นแนวทางแห่งวิถีศรัทธาที่พึงกระทำ ตน …

*** เบิกเนตรชนนี ***

พิธีเบิกพระเนตร มูรติ องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลี เทวี เป็นอีก๑พิธีที่สำคัญตามคติศาสตร์แบบไม่พาให้เป็นประสาทกับบาทวิถีแห่งศรัทธา การเบิกพระเนตรชนนีวันวานที่ผ่านมาใช้ ๓สิ่ง ๑.___ ๒.___ ๓. หญ้าคาสัมผัสจุณเจิมของมงคลเป็นน้ำบางสิ่งในการเบิกพระเนตรมูรติพระมารดาชนนี พิธีนี้คุรุท่านอ่านพระเวทพร้อมบอกกล่าวคณะพราหมณ์ให้จุณเจิมทักษิณา๓รอบในแต่ละจุดตั้งแต่พระเศียรจรดปลายพระบาท ซ้ายและขวาพร้อมๆกัน คุรุท่านอธิบายให้ฟังว่ามนุษย์เราต่างก็มีอวัยวะมาเป็นคู่ มือ๑คู่ หู๑คู่ ตา๑คู่ เท้า๑คู่ การสัมผัสพร้อมจุณเจิมหมายถึงเปิดปราณแห่งพระชนนีได้เดินทักษิณาตามบทพระเวทกำกับ …

*** สถาปณา มูรติ องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี ***

ลำดับแต่ละพิธีคือความสำคัญเส้นสายศีลมี่ใช้โยงจากองค์มูรติผ่านทักษิณาขึ้นสู่ยอดฉัตรา ๙วัน๙คืนก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี บางศาสนว่าด้วยพิธีก็ไม่สามารถบอกกล่าวเล่าความให้ใครฟังได้ เพราะบางพิธีนั้นเป็นความลับเฉพาะระหว่างเทพเทวดา-ผู้กระทำพิธีเท่านั้นที่ถูกกำหนดไว้ในพระเวท ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญประกอบพิธีในกาลราตรีที่๙ การถวายตนบอกกล่าวต่อมูรติพระมารดาชนนี คุรุกล่าวว่าต้องตั้งใจสำรวมสมาธิในตนให้เป็น๑หลังม่านสีแดงปิดลง คุณผู้เป็นผู้สร้างกับพระมารดาชนนีที่สถิตณ.เบื้องหน้านี้จะเป็น๑เดียวกันนั้นต้องใช้สมาธิจิตในกายาตนเป็นบรรทัดฐาน …

*** ถวายตัว บอกกล่าวตน ***

พระมารดาชนนีจะทรงโปรดหรือไม่นั้นก็อยู่ในลำดับขั้นตอนนี้ ยืนให้นิ่ง จิตให้สงบ ผ้าม่านแดงจะถูกเปิดขึ้นอีกครั้งเมื่อถึงเวลาพญายืนคอนโกงคอขันรับตะวัน เสียงพระเวทจากคุรุพร้อมคณะพราหมณ์ท่องพระเวทสลับเปลี่ยนเสียงผ่านผ้าม่านแดงตลอดทั้งคืน จิตดิฉันภาวนาตามตลอดทั้งคืนเช่นกันด้วยมันตราที่มีใช้แบบปถุชนคนธรรมดามากว่าพันปีผ่าน โอม กาลี โอม เสียงสังข์ดังขึ้นบอกให้รู้ว่าใกล้เช้ารุ่ง ตามด้วยเสียงกระดิ่งแกว่งไกวบัณเฑาะว์พร้อมเสียงร่ายมนต์อารตรีดังขึ้นพร้อมม่านสีแดงที่ถูกปิดได้เปิดออก ภาพที่เห็นปิติในจิตตราบจนทุกวันนี้เจ้าค่ะ …

*** ก้มศีรลงกราบ ***

คุรุบอกให้ก้มศีรลงกราบเบื้องบาทชนนีเตรียมตัวยาตราไปประกอบพิธี อารตรี คงคามหานที ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพิธีนี้ใช้เวลาชั่วอึดใจอีกเช่นกันสิ่งที่อยู่บนศีรจรดปลายเท้านั้นต้องชำระล้างให้หมดก่อนศรีพ้นขึ้นจากน้ำ สิ่งที่เป็นทุกข์นำพามาให้โศกก็จะหมดไปจากนี้ต่อไปในภายภาคหน้าพึงรักษาไว้ด้วยศีลที่ให้สัจจะวาจาที่ผ่านมาตลอดค่ำคืนกับพระมารดาชนนี รักจนกลายเป็นรักษ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๓๔ จะรักษ์ไว้ด้วยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์และเทวลัยสถานแห่งชนนีตราบลมหายใจสุดท้ายของชีวิต กราบ …

*** โหมกูณฑ์ ***

จากภาพพิธีโหมกูณฑ์ในคืนสุดท้ายจะเห็นเกาวดีตั้งสถิตอยู่หลังคุรุ พิธีโหมกูณฑ์ในค่ำคืนนั้นจะประกอบไปด้วยคณะพราหมณ์ ๕ท่าน คุรุเป็นผู้ร่ายพระเวทกำกับด้วยความใส่ใจในทุกสิ่งก่อนนำลงสู่กองกูณฑ์ คุรุจะตรวจทานรายการของบูชาในแต่ละสิ่งตามลำดับคณะพราหมณ์จะชูสิ่งของที่อยู่ในมือขึ้นเหนืออกให้คุรุท่านเห็น เสียกำกับพระเวยสิ้นสุดลงสิ่งของที่ไม่ผิดแปลกจากเวทที่กำกับนั้นก็ลงสู่กองกูณฑ์ ทิศทางเดียวในค่ำคืนนั้นที่คณะพราหมณ์ไม่นั่งประกอบพิธีหันหน้าไปทางทิศ ____ คุรุกล่าวว่าทิศนี้เป็นทิศเทพอัคนีจะไม่มีพลังงานใดต้านทางพลังแห่งอัคนีได้มิเช่นนั้นทิศทางนี้ต้องเว้นว่างไว้ตลอดพิธีที่ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบศาสนว่าด้วยพิธี โหมกูณฑ์ …

*** โหมกูณฑ์ ***

โหมกูณฑ์ ในยุคสมัยนั้นดิฉันใช้เตาอังโล่ ที่มาของเตาอั่งโล่ใบนี้ใช้เคี้ยวน้ำมันมนต์พิธีทางครูมนต์สยามในช่วงกลางวันของค่ำคืนวันที่ ๗ จะประกอบพิธีเคี้ยวน้ำมันมนต์โดนครูไสยเวทย์ครูหมอแลครูยาครูเลขครูมนต์ดลคาถาตามขนบธรรเนียมประเพณีเราชาวสยาม คุรุกล่าวให้ใช้เตาไฟใบนี้ก็ได้เป็นเตาไฟใหม่ไม่ได้ผ่านการใช้งานในการปรุงอาหารคาวก็ใช้ได้ไม่ต้องก่อขึ้นใหม่ แต่ในทางกลับสลับเปลี่ยนยุคสมัยนี้กล่าวสาดใส่กันว่าเตาอั่งโลใช้โหมกูณฑ์ถวายเทพเทวดามิได้ ทัศนาภิรมย์ชมภาพที่บันทึกไว้ในวันวานนั่งยิ้มหวานผ่านจอภาคภูมิใจจัง ด้วยเตาอั่งโล่สยามนำพาให้เจริญในบาทวิถีสยามศรัทธาตราบจนทุกวันนี้นะเจ้าค่ะ …

*** อารตรี ***

พิธีอารตรี จากภาพคือการอารตรีครั้งแรกของชีวิตดิฉันที่หยิบจับอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีอารตรีถวายอัคนีขึ้นเวียนทักษิณาถวายพระมารดาชนนี๑เดียวในดวงใจ คุรุให้พราหมณ์สอนลำดับขั้นตอนโดยการทำให้ดูพร้อมอธิบายให้ฟังว่าจับวางนิ้วทั้ง๕อย่างไร ระดับของการแกว่งไกวบูชาอาตรีพึงอยู่ในระดับไหนที่เหมาะสม จังหวะจะโคนช้า-เร็วในการแกว่งไกวถวายเทพเทวดาประมาณไหน การอารตรีของดิฉันหาใช่ลักจำพราหมณ์มากระทำถวายเบื้องพักตร์มูรติพระมารดาชนนี นะเจ้าค่ะ …

ทุกสิ่งล้วนผ่านการสอนเสมือนชนนีกำหนดไว้ให้เรียนรู้ในการปฏิบัติถวายให้ถูกขนบธรรมเนียมประเพณีแบบภารตะชน แต่ไม่ให้เรียนเขียนอ่านในภาษาพระเวท ด้วยสายเลือดกำเนิดเกิดเป็นศรัทธาต่างอารยพึงกระทำในสิ่งที่เหมาะสม อย่าทำตัววางตนเกินหน้าที่แห่งตนพึงกระทำ จิตอย่าได้คิดทำตัววางตนเป็นพราหมณ์ร่ายเวทร่ายมนต์ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์หาเป็นไปได้ไม่ สายเลือดก็มิใช่วิถีแห่งศรัทธาพึงเคารพในคำสอนต่อสิ่งสิ่งที่สืบต่อมานับพันปีจาก วรรณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติกิจถวายเคียงเทพเทวดาเท่านั้น …

*** อารตรี ***

อารตรี ครั้งแรกในชีวิตบนบาทวิถีแห่งศรัทธาดิฉันเชื่อว่าเป็นใครต่างก็ต้องตื่นเต้นใจเต้นละม้ายคล้ายหนังกลองเพลด้วยกันทั้งนั้น ทุกสายตาจากคุรุและคณะพราหมณ์ รวมไปถึงวงดนตรีที่บรรเลงขับกล่อมสดโดยคณะพราหมณ์จาก วัด เทพมณเฑียร วัด วิษณุ ท่องในจิตมือเสมออกตามองตรงไปเบื้องหน้า สายตาประสานใจให้เป็น๑แกว่งไกวตามลำดับที่พราหมณ์ท่านสอน ครั้งแรก๑บทเพลงอารตรีเต็มเพลง แกว่งไกวถวายอารตรีเบื้องหน้าเทวลัย องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี …

*** ปฐมอารตรี ชนนี๑เดียวในดวงใจ ***

คุรุถามครณะพราหมณ์ทั้ง๑๑ท่านในค่ำคืนนั้นว่าการอารตรีของดิฉันผ่านไหม พราหมณ์ทุกท่านพยักหน้าเปล่งเสียงพร้อมกันว่า ผ่าน จึงจะก้าว๒เท้าเข้าสู่เทวลัยองค์เจ้าแม่ ศรีมหาอุมา-กาลี เทวีสถิตขึ้นเป็นชนนีประธาน การแกว่งไกวครั้งนั้นปิติในจิตเป็นที่สุดใจในเวลานั้นแรงแห่งรักเพิ่มทวีคูณเป็นรักษ์ในพระชนนีอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลาที่เวียนผ่านมา๙วัน๙คืนตามลำดับพิธีที่ไม่เคยวาดฝันไว้จะบังเกิดขึ้นในชีวิตความเป็นดิฉัน แม่พระเพลิง ทุกสิ่งผ่านไปได้ด้วยดีเสมือนชนนีจับวางไว้ให้หมดทุกสิ่งตั้งแต่ท่านคุรุประธานผ่านพราหมณ์ รวมไปถึงของใช้ในพิธีที่คิดว่ายากก็ง่ายดั่งเทวดาจับวาง เพียรนำพาให้บังเกิดความสำเร็จ #ความจริงจงเจริญ …

*** อารตรี เทวดาพรเคราะห์ ***

อีก๑พิธีอารตรีที่สำคัญนั้นก็คือ เทวดาพนเคราะห์สถิตในเรือน คุรุจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดในขั้นตอนการ๙เท้าอารตรีเริ่มจากจุดใด๙เดินไปในทางทิศใด เริ่มในมุมใดก่อนหลังตามลำดับคุรุบอกให้จำถามซ้ำถ้าไม่เข้าใจ จากภาพคณะพราหมณ์ทั้ง๕เสมอเข้าที่ของตนเตรียมร่ายพระเวทในขณะที่ดิฉันเองต้องทำกิจในหน้าที่อารตรีเหล่าเทพเทวดาทิพย์สภาเบื้องบนที่ยาตราอัญเชิญลงมาณ.โรงพิธี ไม่มีการบอกกล่าวให้ท่องจำก่อนคุรุบอกว่าปัญญาจะนำพาให้สำเร็จผ่านพ้นไปได้ ใจรัก สิ่งที่เสริมส่งให้รักจะเคารพนพนอบด้วยการกระทำ ทำให้ดีที่สุดตั้งใจผมขอให้คุณโชคดีได้รับพรจากเทพเทวดานพเคราะห์ทุกๆพระนามอวยชัยให้กับคุณ กราบ …

*** อารตรี เทวดานพเคราะห์ ***

คำว่าอำเภอใจคงใช้กับศาสนพิธีที่กำกับโดยคณะพราหมณ์มิได้ฉันใด ฉันนั้นต้องทำให้ดีที่สุดๆของที่สุดคือ๑ความทรงจำแบบไม่ต้องจน เพียงจำในจิตท่องจำไว้ตามคำบอกเล่าของท่านคุรุ เริ่มใด ตามด้วยมุมใด หันหน้าวางเท้าให้เสมอน้อมนอบกายาตนย่อลงเสมือนให้ความเคารพต่อเทพเทวดานพเคราะห์ที่ยาตราอัญเชิญมาสถิต แต่ละสิ่งที่เวียนผ่านมาในวันวานเสมือนกระดาษทรายที่ขัดเกลาให้เป็น เป็นในที่นี้มิได้หมายถึงการเรียนรู้ที่จะเป็นพราหมณ์แต่อย่างใด แต่เป็นสายใยสายศรัทธาต่างที่พึงรู้หน้าที่ รู้ตน พึงกระทำตนอย่าได้เกินหน้าที่ความเป็นตนกับพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาอย่างยาวนานกว่าพันปีที่ผ่านมา …

*** โอม กาลี โอม ***

ก่อนยาตราอัญเชิญมูรติเข้าริ้วขบวนยาตราชนนี คุรุท่านให้พราหมณ์ตรวจทานในความเรียบร้อยขององค์มูรติรวมไปถึงคานหามเกวียนที่จะใช้ยาตรา เส้นสายศีลครบถ้วนตามจำนวนเส้นที่จะต้องใช้ผูกมัดบนคานหามหรือไม่ มูรติสรงสนานให้แล้วเสร็จเสียงสังข์๓ขอนบรรลือขึ้นพร้อมๆกันเวลาอันเป็นมงคลได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ทุกสิ่งว่าด้วยริ้วขบวนจัดเข้าที่เข้าทางเป็นที่เรียบร้อย คณะพราหมณ์เตรียมยาตราองค์มูรติขึ้นคานหามนำหน้าริ้วขบวน ยาตราชนนี๑เดียวในดวงใจ …

*** บูชา เกาวดี ***

เกาวดี ๑เครื่องเทินขึ้นศรีในค่ำคืนยาตราชนนีผ่านศาสนพิธีในเรือนและนอกเรือนครบทุกสิ่งตามที่ชนนีกำหนด คุรุท่านบูชาถวายมูรติประจำทั้ง๔ทิศ มูรติ พระพิฆเณศวร มูรติ พระขันธกุมาร มูรติ อรรถนารีศวร มูรติ มหากาลี มูรติ มหาศิวะนาฏราช ครบ๕ทิศเมื่อแล้วเสร็จก่อนยกขึ้นศีรเข้าริ้วขบวนยาตรา เสียงสังข์ เสียงกระดิ่งแกว่งไกวบัณเฑาะว์ เสียงมันตราขับกล่อมดังขึ้นพร้อมกันปิติในจิตตราบจนทุกวันนี้ จำมิเคยลืมภาพและเสียงไม่เคยจางหายไปจากใจ นานวันผ่านทุกสิ่งที่เวียนผ่านเข้ามาในชีวิตคือ ๑ตำนานแห่งบาทวิถีในมหามายาที่ยังมีลมหายใจเล่าขานให้สายศรัทธาสยามได้ฟัง ความเพียรตนที่ไร้สิ้นซึ่งความพยายามจะนำพาให้ สำเร็จ ใน บาทวิถีแห่งตน …

*** ยาตราชนนี ๒๕๓๔ ***

ชนนีกำหนดให้จัดพิธียาตรา ๗ ปี บนเส้นทางถนน เจริญกรุง เป็นถนนสายแรกของเราชาวสยามและเป็นสายศรัทธาแรกเริ่มที่ยาตราชนนีบนถนนเจริญกรุงมุ่งหน้าสู่ศักติสถานกลางกรุงตัดฟักถวาย ศรีอัมมาชนนี ในปีแรกของการยาตราเสมือนเป้นการบอกกล่าวปฐมชนนีในการรังสรรค์สร้างแห่งมหามายา ตลอดเส้นทางสายศรัทธาที่รู้ สายศรัทธาที่เคารพในพระนามแห่งชนนี ศรี มหาอุมา-กาลีเทวี ตั้งโต๊ะบูชารับการยาตราตลอด๒ข้างทาง ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยพอสวยงามสมนามชนนีณ.เจริญกรุงสถาน เจ้าค่ะ …

*** ยาตราชนนี ๒๕๓๔ ***

ยาตรากลางกรุงเป็นเหตุกับปากฅนเล่าที่ไม่ทันเหตุต่างก็เล่าขานจริงบ้างเท็จบ้างสนุกปากสาด-เสียด-สีกันไปต่างๆนาๆ เริ่มแรกที่ได้ยินก็มีอารมณ์เดือดบ้างกับกระแสเสียงที่เล่าขานเท็จเป็นธรรมดา แต่นานวันไปก็เข้าใจในลมปากของมารในคราบฅน ผ่านมา๓ทศวรรษในปีนี้ก็ไม่เห็นจะมีสายส่อสายเสียดหน้าไหน จัดริ้วขบวนยาตราชนนีในเรือนตนได้เช่นดิฉันในวันวาน เริ่มดีมีชัยไปกว่าครึ่งทางเริ่มที่หลังคิดแซงหน้าต้องคิด คิดทบทวน คิดพิจารณา ตนนั้นเป็นที่พึงแห่งตน ดิฉันไม่เคยแม้แต่คิดจะพึ่งพาอาศัยไหว้วานใครนอกเรือนให้เข้าร่วมจัดเตรียมพิธียาตราชนนี …

*** เสร็จสิ้น การยาตรา ***

ธงสิงห์โตผืนแรกที่ขึ้นแขวนในพิธีสถาปนาเทวลัยสถานชนนี๑เดียวในดวงใจ ธงผืนนี้ดิฉันเขียนด้วย๒มือตนเองเส้นสายแสงเงาตามวลีคำกล่าวของฟ้าพูดได้ในเรือนชานมายาเทวีให้เขียนขึ้นจากหัวสมุนไพรด้วยกันหลายหลากชนิดแต่ละชนิดมีสีที่แตกต่างกัน ชนนีมิให้ใช้สีสำเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาดการหยิบจับสิ่งรอบข้างขึ้นใช้ในศาสนพิธีก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ ตราบจนทุกวันนี้ก็ยังคงใช้หลักที่หยิบจับในวันวานที่ผ่านมาในทุกศาสนว่าด้วยพิธีสรรเสริญถวายชนนี๑เดียวในดวงใจ …

*** ยาตราชนนี ๒๕๓๔ ***

ทุกศาสนว่าด้วยพิธีหาใช่ต้องคัดลอกจากสถานศักติมายาใดในสยาม เพราะทุกสถานต่างคงไว้ด้วยบรรทัดฐานแห่งศรัทธาถวายในแบบฉบับของตน เราคือเรา เขาก็คือเขา เราและเขาก็ต่างเป็นสายศรัทธาในชนนีเช่นกันยุคสมัยนั้นสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นขนาด๒ตาได้เห็นลิ้นไม่มีกระดูกยังเปลี่ยนเหตุได้ตามจิตริษยาได้ฉันใด ฉันนั้นหน้าที่เราก็คือหน้าที่ๆเรานั้นพึงกระทำๆหน้าที่ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ลวงใคร ไม่หลอกใครให้๙เดินบนบาทวิถีแห่งความงมงายกับศรัทธา เท่านี้ก็สุขใจ …

*** ยาตราชนนี ๒๕๓๖ ***

หลายปากถามไฉนต้องยาตรา หลายปากถามไฉนต้องเสียบเหล็กแหลม ชนนีได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ผ่านกายาคือการบัตรพลีให้รู้ถึงทุกข์กรรมที่ผ่านมาสิ่งที่รับไว้ด้วยมายาในมหามายาก็หาได้ไปไหนเสีย เราหยุดวงล้อแห่งกรรมมิได้ฉันใดเจ้าก็หลีกหนีวิบากแห่งกรรมมิได้ฉันนั้นเช่นกัน สิ่งที่ผ่านมาด้วยทุกข์พ้นทุกข์นั้นคือสุขสมในสิ่งที่มวลมนุษย์ปรารถนาหมายจะครอบครอง ตรงกันข้ามสิ่งที่ทดแทนในทุกข์ก็เวียนกลับสลับเปลี่ยนต้องแลกกับการทรมานสังขารแห่งตน ตนรู้ ตนเพียร ละไว้ด้วยความพยายามในตน ท้ายที่สุดตนพึงอยู่ด้วยตนเคียงตน ความจริงจงเจริญ …

การทรมานสังขารแห่งตนนั้นคือสิ่งที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาสอนใจเจ้าหาใช่แทงเหล็กแหลมเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์ให้ใครชม สิ่งใดที่เจ้าทำได้คนอื่นก็สามารถทำได้เช่นกันแล้วจะเรียกว่ายาตราต้องแสดงปฏิหาริย์ได้เช่นไร กรรมในการสลับเปลี่ยนศกราศีหรือดวงชะตาหาใช่หน้าที่แต่ด้วยหน้าที่แห่งการยาตราสถิตเรือนได้ฟังได้รับรู้ถึงเหตุ เตือนเหตุให้เคลื่อน เตือนภัยให้ดับสิ้นสิ่งเหล่านั้นหาได้หายไปไหน อยู่กับกายสังขารความเป็นเจ้าทั้งสิ้นหน้าที่ต้องแลกด้วยการทรมานสังขารเป็นธรรมดาไว้สอนใจ คิดผูกเชือกให้เป็นบ่วงคล้องไว้ด้วยกรรมที่ทำก็ต้องแก้บวงนั้นให้ได้ ถ้าคลายบ่วงมันมิได้บ่วงที่ผูกขึ้นมานั้นก็จะคล้องตนเอง ๑วลีคำนี้สอนใจทำให้เป็นกับเป็นนั้นต่างด้วยการกระทำตนโดยแท้นะเจ้าค่ะ …

*** ยาตราชนนี ๒๕๔๐ ***

จากภาพเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ค่ำคืนสุดท้ายของการยาตราชนนีครบ ๗ปี ศาสนพิธีนี้ก็มิได้จางหายไปจากใจในศรัทธาของสานุบ้านอุมา-กาลี ๒๔ กันยายน ของทุกปีสานุบนเรือนชานมายาเทวีทุกคนต่างจำได้ขึ้นใจ กับ๑ความทรงจำชนนียาตรา ที่ผ่านมายาตราชนนีสอนใจในหลายสิ่ง คนออกจากบ้าน มนุษย์ออกจากเรือนยังมีฤกษ์ ผีจะลงโลงยังต้องทันยาม เทพเทวดาจะยาตราหาใช่เรื่องง่ายทุกศาสนพิธีที่กระทำสอนให้คิด คิดเป็นเทวดาหาใช่ที่ ที่ๆพึงกระทำนั้นคือหน้าที่แห่งตน ตนคือใคร ใครคือตน ยังเวียนกลับสลับเปลี่ยนความเป็นตนตามกระแส จะเป็นเทวดาเดินดินได้เช่นไรถ้าวิถีแห่งตนยังไม่สำเร็จในความเป็นตน #ความจริงจงเจริญ …

*** สรรเสริญชนนี ***

ศาสนว่าด้วยพิธีเมื่อมีเริ่มก็ต้องมีเสร็จสำเร็จว่าด้วยพิธีนั้นๆปิติในจิตภาคภูมิใจทุกคราที่ได้ยืนปฏิบัติถวายการสรรเสริญชนนี๑เดียวในดวงใจด้วยกายาแห่งตน ทุกครั้งที่ได้หยิบจับกระดิ่งขึ้นแกว่งไกวถวายการบูชาเทพเทวดาเสมือนเป็นการเตือนใจให้ย้อนคิดถึงเหตุในวันวานที่ผ่านมา สิ่งที่ผ่านคือประสบการณ์ชีวิตทุกย่างก้าวที่ก้าวเดินคือบาทวิถีที่เลือกกระทำ ทำต้องผ่านกายาหาใช่ทำด้วยลมปากบอกใครว่าฉันทำ สิ่งที่ทำย้ำเตือนไว้สอนใจเสมอมาหาใช่ต้องบอกกล่าวให้ใครรับรู้ รู้แท้ รู้จริง ต้องผ่านการกระทำก่อนหลังใช่สำคัญเท่า รู้กาลเทศะเป็นพอ …

ฟ้ามี จักรวาลมีใจ ปฐวีเปิดทาง ๓สิ่งมากมงคลการในกาลจะบันดาลดลให้สำเร็จถ้าเราผู้ปฏิบัติตนไม่นำสิ่งที่เรียกว่า แรงศรัทธามาเป็นการพาณิชย์ ดั่งวลีคำชนนีกล่าวไว้สอนใจยืนหน้าใครต้องยืนให้มั่นจะยืนให้คงวาจะมีกี่คนที่ยืนได้นาน อย่าเปลี่ยนศรัทธาที่มีเป็นทรัพย์วางให้สิ้นด้วยสินบนค่าว่าจ้าง อย่าจ้างใครมาหยิบจับทุกสิ่งที่เคยผ่านจงหยิบจับสิ่งนั้นขึ้นกระทำ จะเป็นผู้สร้างนามแห่งเราขึ้นสถิตให้สายศรัทธาได้บูชาจงจำไว้ให้ขึ้นใจ คำว่าให้ต้องทำให้เป็นนิสัย คำว่าวางต้องทำให้สม่ำเสมอ คำว่าพอต้องหยิบจับสัมผัสให้เคยชิน ความจริงจะบังเกิดถ้าคิดได้หาใช่คิดเป็น คิดสร้างเราหาใช่คิดทำเพื่อเป็น เรา ชนนีแห่งตรีจักรวาล กราบ …

*** ๑ตำนานบ้านอุมากาลี ณ.บางกอก ***

ปิดตำนานที่ยังมีลมหายใจกับ๑สายศรัทธาณ.สยามบนถนนเจริญกรุงทุกเรื่องราวที่เวียนผ่านเข้ามาในบาทวิถีของชีวิตผ่านมายาในมหามายาเสมือนตำราชีวิตคนที่ผ่านมาสอนให้เรียนรู้ไม่ซ้ำหน้าถึงวลีคำว่า สันดานความเป็นคน ๑บทเรียนที่ชนนีกล่าวไว้ให้คิดหากจะเป็นผู้สร้างถ้าไม่เรียนรู้ถึงสันดานความเป็นคนให้แตกฉาน เจ้าจะเป็นผู้สร้างสถานแห่งเราสถิตได้เช่นไร ๓ทศวรรษกับตำราชีวิตที่หมุนเวียนผ่านเข้ามาในชีวิตดีมีบ้าง-เสมอตัวก็หาน้อย-ไร้จิตในคุณที่ต่างมาเพื่อหวังกอบโกยไปจากมายาในมหามายาหรือก็มาก ทุกสิ่งถูกกำหนดไว้ให้วางลงไว้ ณ.สถานแห่งชนนีเคยยาตรา ตำราเรียนที่เคยเรียนได้จบลงเมื่อ ลมเปลี่ยนทิศชีวิตเปลี่ยนทาง สู่บาทวิถีแห่งผู้สร้าง มหามายา ภูมายาเทวีสถาน …

*** ยาตราสถิต มหามายา ภูมายาเทวีสถาน ***

ลมเปลี่ยนทิศชีวิตเปลี่ยนทางยาตรา เทวสถาน องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลี เทวี สถิตถาวร ณ. อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี ดิฉันทำตามสัจจะวาจาที่ให้ไว้เมื่อวันแรกของชีวิตเมื่อครั้งถวายสัจจะวาจาธิฐานผ่านเปลวไฟในมือเบื้องหน้าชนนี๑เดียวในดวงใจ จะรักและรักษ์ไว้ด้วยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเทวลัยสถานชนนีขึ้นสถิตจะไม่ทิ้งไว้ให้เป็นซากแห่งศรัทธา วันนี้ย้อนในวันวานดิฉันทำตามสัญญาใจที่ไม่ได้ยินเสียงตอบรับว่าให้กระทำ ยาตราเทวลัยชนนีหาได้มีใครเคยกระทำมาก่อนล้วนแล้วแต่ทิ้งไว้ให้เป็นซากคาเรือนเดิมด้วยกันทั้งสิ้น …

ศุขในสุขแห่งศรัทธากับความเป็นดิฉัน เพลิงในมายา แสงเพลิงแห่งศรัทธาที่ลุกโชนในกายาไม่เคยดับลงด้วยแรงแห่งศรัทธาที่มีต่อชนนี๑ดียวในดวงใจ สร้างเทวลัยขึ้นใหม่ง่ายกว่าก็จริงอยู่แต่สิ่งที่เวียนผ่านมาในวันวานกว่า๓ทศวรรษจะหาใดเล่ามาทดแทน บุคคลในวรรณะที่พร้อมกระทำก็หายากด้วยศาสนพิธีบูชาถวายก็ครบบริบูรณ์โดยสมบูรณ์แบบตามฮินดูชนทุกประการ ไหนจะแรงอธิฐานจิตร่วมสรรเสริญชนนีมากมายด้วยหลายสิ่งที่บอกเล่าความเป็นมา …

ลมเปลี่ยนทิศชีวิตเปลี่ยนทางเสมือนดิฉันมีเรือนนอนอิงอาศัยหลังใหม่ แต่ทิ้งขว้างในสิ่งที่เคยสร้างไว้ด้วยเทวลัยแรกแห่งสยามในเรือนตน ด้วยวลีคำกล่าวของชนนีกับคำว่า สร้าง จะเป็นผู้สร้างที่ดีได้นั้นต้องรู้จักรัก ดูแลในสิ่งที่รักให้เกิดเป็นความรักษ์ไว้ในสิ่งที่สร้าง ให้คงอยู่เป้นที่เล่าขานของสายศรัทธาในฟ้าเดียวกัน กับ๑ตำนานที่ยังมีลมหายใจ ๑เดียวในสยาม กราบชนนี … แม่พระเพลิง