Author: umakali

ม. มือ

*** ม. มือนั้นสำคัญไฉน *** ปฐมบทความคนชอบเล่าดิฉันเลยชอบเขียนสวนกระแสฅนไม่ชอบอ่าน *** มือ นั้นสำคัญไฉน *** ม มอ ม้า ... นั้นสำคัญไฉนๆดิฉันจึงหยิบยก๑ในอักษรสยาม มอ ม้าขึ้นมาเขียนบทความไว้อ่านยามว่างระหว่างวันสอนใจ(ตนเอง) มอ ม้าย่อมาจากวลีคำว่า ***…

Read more

เบื้องบาทชนนี

ปฐมบทความคนชอบเล่าดิฉันเลยชอบเขียนสวนกระแสฅนไม่ชอบอ่าน *** เบื้องบาทชนนี *** หลายคนถามหลายคนเกิดความสงสัยกับเบื้องบาทพระมารดาชนนียาตรา คำว่าเบื้องบาทพระมารดาชนนีในที่นี้หมายถึง การยาตราของพระมารดาชนนีอวยชัยแด่เหล่าสาวกผู้ศรัทธาในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ผู้ที่เริ่ม๙เท้าเข้าสู่เส้นทางแห่งศรัทธามักจะหลงกับมายาด้วยความไม่รู้เป็นพาหะนำพาให้เกิดความอยากรู้ อยากบูชาให้ถูกต้อง เมื่อบังเกิด๒วลีคำนี้ขึ้นในจิตสิ่งที่อยากรู้ว่าถูกหรือผิดนั้น จึงร้ายกลายกลับเป็นสะพานแห่งความสูญเสียในสิ่งที่ตนมี นั้นก็คือความบริสุทธิ์ทางใจเมื่ออยากรู้แสดงว่าไม่รู้มักจะถูกหลอก หลอกให้เกิดความศรัทธาที่ผิดรูปลวงให้ศรัทธาแบบไม่ลืมหูลืมตาให้บังเกิดความงมงายเข้ามาแทนที่บาทวิถีแห่งศรัทธานั่นเอง แต่ช้าแต่ไม่ต้องแห่แหนตามวิถีใครมาร่วมทางเป็นดีที่สุดเพราะศรัทธาในตนไม่มีคำว่าผิดบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าเราผู้ศรัทธากระทำในสิ่งที่ตนศรัทธานั้นให้ถูกกาลเทศะที่ตนพึงกระทำ เริ่มต้นดีชีวิตย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งทางแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการอยากรู้มักจะพังพินาศสิ้น สิ้นด้วยความรู้ที่ตนได้รับ รู้หลักเน้นการปฏิบัติแต่ถ้าไม่รู้ตนต่อให้ปฏิบัติตนเช่นใดก็ยากจะประสบพบความสำเร็จ ปฏิบัติตนบนวิถีแห่งศรัทธาให้ถูกทาง…

Read more

ชีวิตจริงบนหลังราชสีห์

๕ ธันวาคม ครบรอบ ๓๗ปี ชนนี๑เดียวในดวงใจยาตราสถิตเรือนชานมายาเทวี ๑วันในวันวานเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งให้๙เดินบนวิถีแห่งศรัทธาเคียงพระนาม *** ศรีมหากาลี *** ย้อนวันวานในวันนี้จากเด็กคนนึงที่เติบโตมาโดยไม่รู้ความอะไรเลยในเรื่องของศาสตร์แห่งศรัทธาด้วยมายาในมหามายาต่างอารยว่าด้วยศรัทธา ไม่รู้ความแต่ก็ไม่เคยถามความที่ไม่เคยรู้กับใครไม่เคยซื้อหาตำราว่าด้วยเทพเทวดาที่วางจำหน่าย รวมไปถึงเอกสารพิมพ์จ่ายแจกลดแลกแจกแถมว่าด้วยตำราบูชาวิชาเทพเจ้ามาศึกษา คิดในใจเสมอว่าทุกสิ่งว่าด้วยตำรานั้นก็เล่าผ่านตัวอักษรหลายล้านตัวมารวมกันขึ้นเป็นบทความผ่านเรื่องเล่าจากมโนจิตความเป็นคนด้วยกันทั้งสิ้น ไม่มีตำราเขียนถึงเทวดาใดในโลกร่วงหล่นลงมาจากฟ้าเทวดาเขียนที่ไหนเล่า คนและฅนด้วยกันเองทั้งนั้น อาชีพคนชอบเขียนคัดลอกสำนวนความเดิมๆที่เคยมีพิมพ์จำหน่ายจ่ายแจกฟรี ไม่นะไม่ๆเคยน้อยเนื้อต่ำใจใดๆในความไม่รู้ รู้ต้องรู้ให้จริง รู้แท้รู้จริงต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตในแต่ละวันถึงเรียกว่า…

Read more

เกษียรสมุทร ๓.

*** อสูรยุดนาค *** ... เสียงโครมคลื่น ดังสนั่น ลั่นทั่วหล้า  องค์นาคา เวียนคีรี ไม่มีถอย ... ... เรี่ยวแรงลด ทดกำลัง อย่างเลื่อนลอย  วาสุกรีเวียนวนคล้อย คายพิษ หมดฤทธี ...…

Read more

นับ ๑ย้อนคืนนวดุกาบูชา

นวดุรกา บูชา เทศกาลแห่งการสรรเสริญถวายพลีบูชาต่อพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ มหามายาแห่งศักติมายา อย่างที่เราต่างทราบกันดีค่ะว่าศักติมายานั้นก็คือ พระนามแห่งมหาเทวีแห่งศรีตรีจักรวาลชนนี องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีนามอื่นอิฉันไม่คุ้นหูไม่สันทัดในจิตที่จะเอ่ยพระนามตามกระแสอย่างว่าเกิดกำเนิดศรัทธาก้ติดปาก พระอุมาเทวีมาก้๓๐กว่าปีผ่านอำมันหรืออำกันจนมันนามนี้มันหยดติ๋งไม่กระดิกเข้าหูอิฉันจริงๆมังค่ะ ...   ตามคติของเหล่าภารตะศรัทธาเชื่อกันว่าใน๑ ปี ๙วัน๙คืน เทศกาลนวราตรีบูชาสรรเสริญต่อมหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่ภายใตพระนามแห่ง พระศรีมหาอุมาเทวี พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ หลายเรื่องเล่าขยายความหลายสิ่งว่าด้วยศาสนพิธีพลีถวายต่อพระองค์นั้นก็สุดแล้วแต่ละแรงแห่งศรัทธาชนจะนำสิ่งใดพลีถวายต่อพระองค์ อิฉันเองก็เป็น๑พลังแห่งสยามศรัทธาที่เกิดพลังแห่งศรัทธาในพระนามแห่ง ศรีมหาอุมาเทวี…

Read more

สรรเสริญพระเทวี

https://youtu.be/v-ohE_vir40 ขอคุณสายใยสายศรัทธาในฟ้าเดียวกันที่ตั้งใจรังสรรค์สร้างคลิปๆนี้ร้อยเรียงเคียงเรื่องเล่าด้วยภาพและเสียงมันตราถวายพระมารดา ๑ เดียวในดวงใจ องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี  ค่ำคืนแรม๑๓ ค่ำเดือน ๑๐  กาลราตรี บูชา ๒๕๖๐  สาธุ สาธุ สาธุ   

Read more