Author: umakali

ขุนคลังแห่งจักรวาล ๒.

ปฐมบทความคนชอบเล่าดิฉันเลยชอบเขียนสวนกระแสฅนไม่ชอบอ่าน *** ราชัน ขุนคลังแห่งจักรวาล *** สวีดัดสวัสดีทักทายคุณผู้แวะเข้ามาร่วมทัศนาพาภิรมย์ชมภาพมากกว่าอ่าน กับบทความตอนแรกขุนคลังแห่งจักรวาลกันไปแล้วบ้างเน๊อแต่ถ้ายังมิได้อ่านแสดงว่าชอบแวะมาส่องแต่อย่าสอด๒สอนะถ้ามุมมองเราต่างกัน เข้าเรื่องบทความนี้ดิฉันนำเสนอภาพขั้นตอนการรังสรรค์มูรติเทพเจ้า ชัมบาล่าให้ชมกันอีกหลายมุมมองปรับสีแต่งภาพแต่ไม่แหลแถแต่งบทความเท็จในบทความนำเสนอไว้ให้อ่าน จริงทุกวลีจากสถานที่จริงบันทึกภาพผ่านเลนส์ด้วยมือดิฉันเองทุกภาพคนชอบถ่าย คนชอบเล่า คนชอบเขียนครบจบในคนเดียวแม่พระเพลิงเจ้าค่ะ ... *** ครุฑ ยอดบัลลังก์ทอง *** ต่างอารยแต่ศาสตร์ว่าด้วยศิลป์แห่งศรัทธาด้วยระยะทางห่างไกลกันคนละฟากฟ้าอันไกลโพ้นแต่ไฉนละม้ายคล้ายกันราวกับสั่งงานที่สยาม ด้วยความเชื่อเรื่องครุฑาอดนึกย้อนไปในอดีตมิได้ในยุคสมัยนั้นการสื่อสารหรือการนำเสนอไม่มีจอให้ทัศนาไม่มีWIFIให้ภิรมย์ชมศิลป์แห่งศรัทธาต้องอาศัยระยะทางอาศัยวันเวลาขยายวงกว้างในอารยธรรม…

Read more

สรงสนาน

*** โอม คเศยะ ปาติ โอม *** ปฐมบทความคนชอบเล่าดิฉันก็เลยชอบเขียนสวนกระแสฅนไม่ชอบอ่าน *** สรงสนาน ชนนี *** ๑ศาสนว่าด้วยพิธีที่เรียบง่ายได้ใจความไม่มักง่ายกับเครื่องสรงสนานถวายชนนี๑เดียวในดวงใจ อย่างที่ทราบศรัทธาชาวสยามต่างทราบกันดีอยู่แล้วเน๊อว่าศาสนใดจะเริ่มต้องเริ่มต้นกล่าวสัจจะธิฐานต่อองค์ปฐมบรมครู ไม่มากความให้มากเรื่องมะพร้ามห่อผ้าแดงมัดขมวดปลายด้วยหญ้าคา หน้าคาเรือนชานมายาเทวีใช้ทั้งต้นนะเจ้าค่ะ รากสวย-ใบยาวงามไม่เคยใช้ดอกหญ้ามาร่วมมัดรวมบอกกล่าวก่อนล่วงหน้า คติสาสตร์เรือนชานมายาเทวีน้ำใดก็น้ำนั้นน้ำที่จัดเป็นปฐมมงคลใกล้ตัวผู้บูชาที่สุดจะเป็นอื่นได้เช่นไร ชลธีกลางหาวในผลมะพร้าวสิเจ้าค่ะรากดูดน้ำจาากดินผ่านการกรองตลอดทั้งลำต้นจากที่ต่ำขึ้นที่สูงบริสุทธิ์นักแล น้ำกลางหาวสมนาม…

Read more

ขุนคลังแห่งจักรวาล๑.

*** เริ่มจากเล็ก *** ๑เทพเจ้าที่ดิฉันไม่คุ้นหูแต่เป็น๑เทพเจ้าที่เห็นผ่านตาเวลาท่องไปแต่ละเมืองในอันนาปูรณา งามสง่าน่าเกรงขามเริ่มต้นจากการเสวนาสั่งสร้างมูรติพระมารดาชนนีในรูปแบบอารยศิลป์แบบเนปาลีชน ภิรมย์ชมกันว่าสวยงามถามช่างที่ทำว่าท่านคือใครได้ความนามว่า ชัมบาล่า คำขยายความนามแห่งเทพเจ้าชัมบาล่าตามมายาวเหยียดจับใจความได้ว่าท่านทรงพลังในเรื่องของ ทรัพย์ ชัมบาล่าเป็นเทพเจ้าขุนทรัพย์ของจักรวาลช่างผู้สร้างกล่าวเช่นนั้น ทันใดนั้นตาโตเท่าไข่หงส์จิตอยากรวยแบบคนอื่นเขาบ้างแว๊บเข้ามาในโสตประสาท ๒นางแห่งสยามเริ่มแสดงอาการอยากได้อยากสั่งถามขนาดพร้อมราคาพาจิตเงิบไปชั่วขณะ อ.จิมเอ่ยถ้าคลังแห่งทรัพย์จริงให้มีโชคข้ามฟ้าจะสั่งสร้างท่านกลับสยาม ว๊าวมีลุ้นเทวดาจะเลือกคนหรือคนเลือกเทวดา ... *** ชัมบาล่า *** ๑๖…

Read more

ม. มือ

*** ม. มือนั้นสำคัญไฉน *** ปฐมบทความคนชอบเล่าดิฉันเลยชอบเขียนสวนกระแสฅนไม่ชอบอ่าน *** มือ นั้นสำคัญไฉน *** ม มอ ม้า ... นั้นสำคัญไฉนๆดิฉันจึงหยิบยก๑ในอักษรสยาม มอ ม้าขึ้นมาเขียนบทความไว้อ่านยามว่างระหว่างวันสอนใจ(ตนเอง) มอ ม้าย่อมาจากวลีคำว่า ***…

Read more

เบื้องบาทชนนี

ปฐมบทความคนชอบเล่าดิฉันเลยชอบเขียนสวนกระแสฅนไม่ชอบอ่าน *** เบื้องบาทชนนี *** หลายคนถามหลายคนเกิดความสงสัยกับเบื้องบาทพระมารดาชนนียาตรา คำว่าเบื้องบาทพระมารดาชนนีในที่นี้หมายถึง การยาตราของพระมารดาชนนีอวยชัยแด่เหล่าสาวกผู้ศรัทธาในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ผู้ที่เริ่ม๙เท้าเข้าสู่เส้นทางแห่งศรัทธามักจะหลงกับมายาด้วยความไม่รู้เป็นพาหะนำพาให้เกิดความอยากรู้ อยากบูชาให้ถูกต้อง เมื่อบังเกิด๒วลีคำนี้ขึ้นในจิตสิ่งที่อยากรู้ว่าถูกหรือผิดนั้น จึงร้ายกลายกลับเป็นสะพานแห่งความสูญเสียในสิ่งที่ตนมี นั้นก็คือความบริสุทธิ์ทางใจเมื่ออยากรู้แสดงว่าไม่รู้มักจะถูกหลอก หลอกให้เกิดความศรัทธาที่ผิดรูปลวงให้ศรัทธาแบบไม่ลืมหูลืมตาให้บังเกิดความงมงายเข้ามาแทนที่บาทวิถีแห่งศรัทธานั่นเอง แต่ช้าแต่ไม่ต้องแห่แหนตามวิถีใครมาร่วมทางเป็นดีที่สุดเพราะศรัทธาในตนไม่มีคำว่าผิดบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าเราผู้ศรัทธากระทำในสิ่งที่ตนศรัทธานั้นให้ถูกกาลเทศะที่ตนพึงกระทำ เริ่มต้นดีชีวิตย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งทางแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการอยากรู้มักจะพังพินาศสิ้น สิ้นด้วยความรู้ที่ตนได้รับ รู้หลักเน้นการปฏิบัติแต่ถ้าไม่รู้ตนต่อให้ปฏิบัติตนเช่นใดก็ยากจะประสบพบความสำเร็จ ปฏิบัติตนบนวิถีแห่งศรัทธาให้ถูกทาง…

Read more

ชีวิตจริงบนหลังราชสีห์

๕ ธันวาคม ครบรอบ ๓๗ปี ชนนี๑เดียวในดวงใจยาตราสถิตเรือนชานมายาเทวี ๑วันในวันวานเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งให้๙เดินบนวิถีแห่งศรัทธาเคียงพระนาม *** ศรีมหากาลี *** ย้อนวันวานในวันนี้จากเด็กคนนึงที่เติบโตมาโดยไม่รู้ความอะไรเลยในเรื่องของศาสตร์แห่งศรัทธาด้วยมายาในมหามายาต่างอารยว่าด้วยศรัทธา ไม่รู้ความแต่ก็ไม่เคยถามความที่ไม่เคยรู้กับใครไม่เคยซื้อหาตำราว่าด้วยเทพเทวดาที่วางจำหน่าย รวมไปถึงเอกสารพิมพ์จ่ายแจกลดแลกแจกแถมว่าด้วยตำราบูชาวิชาเทพเจ้ามาศึกษา คิดในใจเสมอว่าทุกสิ่งว่าด้วยตำรานั้นก็เล่าผ่านตัวอักษรหลายล้านตัวมารวมกันขึ้นเป็นบทความผ่านเรื่องเล่าจากมโนจิตความเป็นคนด้วยกันทั้งสิ้น ไม่มีตำราเขียนถึงเทวดาใดในโลกร่วงหล่นลงมาจากฟ้าเทวดาเขียนที่ไหนเล่า คนและฅนด้วยกันเองทั้งนั้น อาชีพคนชอบเขียนคัดลอกสำนวนความเดิมๆที่เคยมีพิมพ์จำหน่ายจ่ายแจกฟรี ไม่นะไม่ๆเคยน้อยเนื้อต่ำใจใดๆในความไม่รู้ รู้ต้องรู้ให้จริง รู้แท้รู้จริงต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตในแต่ละวันถึงเรียกว่า…

Read more

เกษียรสมุทร ๓.

*** อสูรยุดนาค *** ... เสียงโครมคลื่น ดังสนั่น ลั่นทั่วหล้า  องค์นาคา เวียนคีรี ไม่มีถอย ... ... เรี่ยวแรงลด ทดกำลัง อย่างเลื่อนลอย  วาสุกรีเวียนวนคล้อย คายพิษ หมดฤทธี ...…

Read more

นับ ๑ย้อนคืนนวดุกาบูชา

นวดุรกา บูชา เทศกาลแห่งการสรรเสริญถวายพลีบูชาต่อพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ มหามายาแห่งศักติมายา อย่างที่เราต่างทราบกันดีค่ะว่าศักติมายานั้นก็คือ พระนามแห่งมหาเทวีแห่งศรีตรีจักรวาลชนนี องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีนามอื่นอิฉันไม่คุ้นหูไม่สันทัดในจิตที่จะเอ่ยพระนามตามกระแสอย่างว่าเกิดกำเนิดศรัทธาก้ติดปาก พระอุมาเทวีมาก้๓๐กว่าปีผ่านอำมันหรืออำกันจนมันนามนี้มันหยดติ๋งไม่กระดิกเข้าหูอิฉันจริงๆมังค่ะ ...   ตามคติของเหล่าภารตะศรัทธาเชื่อกันว่าใน๑ ปี ๙วัน๙คืน เทศกาลนวราตรีบูชาสรรเสริญต่อมหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่ภายใตพระนามแห่ง พระศรีมหาอุมาเทวี พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ หลายเรื่องเล่าขยายความหลายสิ่งว่าด้วยศาสนพิธีพลีถวายต่อพระองค์นั้นก็สุดแล้วแต่ละแรงแห่งศรัทธาชนจะนำสิ่งใดพลีถวายต่อพระองค์ อิฉันเองก็เป็น๑พลังแห่งสยามศรัทธาที่เกิดพลังแห่งศรัทธาในพระนามแห่ง ศรีมหาอุมาเทวี…

Read more

สรรเสริญพระเทวี

https://youtu.be/v-ohE_vir40 ขอคุณสายใยสายศรัทธาในฟ้าเดียวกันที่ตั้งใจรังสรรค์สร้างคลิปๆนี้ร้อยเรียงเคียงเรื่องเล่าด้วยภาพและเสียงมันตราถวายพระมารดา ๑ เดียวในดวงใจ องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี  ค่ำคืนแรม๑๓ ค่ำเดือน ๑๐  กาลราตรี บูชา ๒๕๖๐  สาธุ สาธุ สาธุ   

Read more